Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Koalice dnes bude jednat o centrálním registru smluv. Její poslanci navrhují znovu zakrýt 230 mld ročně, které zprůhlednil.

Koalice dnes bude jednat o centrálním registru smluv. Její poslanci navrhují znovu zakrýt 230 mld ročně, které zprůhlednil.

  Sdílet: 23. 11. 2016

  Praha, 23.11.2016 - Přesně před rokem poslanci schválili zákon, podle kterého by úřady měly všechny smlouvy placené z veřejných peněz zpřístupnit na internetu. Poslanci dvou vládních stran (ČSSD, KDU-ČSL) a KSČM se nyní snaží ze zákona vyjmout nákupy za odhadem 230 mld. ročně, ještě než začne být opatření naplno účinné. O postoji koalice k navrhovaným výjimkám budou dnes odpoledne jednat zástupci vládních stran na koaliční radě.

  Vláda B.Sobotky si do svého programového prohlášení vložila řadu tz. protikorupčních opatření. Zatím v tomto ohledu přijala pouze jediný nový zákon, který má hlídat, aby se neztrácely veřejné peníze - zákon o registru smluv. Podnikatelé jej zvolili Zákonem roku 2015 a ve výroční zprávě nástroj chválí i BIS.

  Zákon platí teprve necelých pět měsíců a navíc jen v jednoročním testovacím období bez sankce pro úřady, které informace zatajují. Od července tohoto roku si tedy občané mohou zkusmo dohledat, kolik zaplatilo jejich město za propagaci práce starosty nebo za zajištění vánočních trhů. V registru jsou k nalezení i ty nejdražší smlouvy státu jako je prodloužení smlouvy s firmou Kapsch na provoz mýta za více než 5 miliard. KDU-ČSL ovšem navrhla novelu zákona, aby vyjmula státní podnik Budvar z povinného zveřejňování. K novele se sešlo dalších 23 návrhů na výjimky především od ČSSD, KSČM, ale i od jednoho poslance KDU-ČSL. Vedení ČSSD a KDU-ČSL k výjimkám mlčí.

  Registr smluv v současné podobě zprůhlední nákupy státu až za 600 miliard ročně. Pokud uspěje nejrozsáhlejší návrh na výjimky Poslance Urbana, které předložil za Mládkovo Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude z povinného zveřejňování vyjmuto až 80 procent z nově zprůhledněných smluv. Návrhy dalších poslanců ČSSD a KSČM by znamenaly vyjmutí asi poloviny nově zveřejňovaných smluv (odhadujeme, že v přepočtu na peníze by šlo zhruba o 230 miliard korun ročně).

  REGISTR FUNGUJE

  Zatímco řada veřejných institucí lobbuje u poslanců za vyjmutí z registru, jiné své smlouvy  bez problémů zveřejňují. Čtyři měsíce od začátku fungování centrálního registru smluv je v něm zveřejněno již přes 100 tisíc smluv. Smlouvy v něm uveřejňuje již přes 3000 institucí a jejich počet každým dnem stoupá. Je mezi nimi i řada těch, které se zveřejňování smluv bránily. Své smlouvy dnes zveřejňuje 28 z 30 největších státních podniků a 30 z 35 největších nemocnic a zdravotnických zařízení.

  ZPŘÍSTUPŇUJE ZAJÍMAVÁ ZJIŠTĚNÍ

  Za krátkou dobu přinesl už několik zajímavých zjištění: například že Jihomoravský kraj přispěl odpůrcům referenda k Brněnskému nádraží, nebo že nemocnice účtují některým pojišťovnám za léky vyšší částky, než za které je nakupují občané. Registr také ukazuje, kolik uzavírá smluv stát s podezřelými nebo anonymními firmami. Smlouvy jsou vidět okamžitě a není třeba čekat na zdlouhavé pátrání policie do historie.

  Více informací vám poskytne:
  Václav Zeman, tel.: 734 202 656

  Další informace:

  KDO CHCE ZATEMŇOVAT SMLOUVY STÁTU?

  Celkem čtyři návrhy podal poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). Navrhuje vyjmout z registru smluv všechny státní podniky a obecní firmy.

  Čtyři výjimky předložil i poslanec Milan Urban (ČSSD), jeho návrhy obsahují výjimky pro státem a městem vlastněné podniky nebo pro "organizační složky státu", což je absolutní většina firem, kterých se dnes zveřejňování týká. Jak bylo uvedeno výše, tento návrh by z registru vyškrtl téměř všechny nově zveřejňované smlouvy.

  Poslanec Lukáš Pleticha (ČSSD) navrhuje plošnou výjimku pro poskytovatele zdravotních služeb. V registru již přitom velká část nemocnic smlouvy zveřejňuje a jejich chodu se to zatím nijak výrazně nedotklo.

  Na stránce www.zatmivaci.cz najdou občané medailony poslanců, kteří navrhují nejrozsáhlejší výjimky z povinného zveřejňování. Mohou jim skrze stránku napsat na twitter, nebo upozornit vedení jejich stran, že nechtějí, aby díky návrhům jejich poslanců zůstala z registru smluv jen prázdná skořápka.

  Ve výroční zprávě BIS za rok 2015 je o zákonu o registru smluv napsáno: "Poslanecká sněmovna v listopadu 2015 schválila zákon o registru smluv, který je jedním ze zásadních legislativních opatření, která by mohla přispět k efektivnějšímu hospodaření s majetkem státu a obcí a ke snížení míry dalších nežádoucích jevů přispívajících k dysfunkci veřejné správy. Zákon je pozitivním krokem v boji proti modernímu organizovanému zločinu.“

  Zákon byl schválený v listopadu minulého roku, tehdy pro něj hlasovalo 110 poslanců napříč stranami zastoupenými ve sněmovně.

  CO SE BUDE DÍT TEĎ?

  Novela zákona (i se všemi 23 navrženými výjimkami) je před závěrečným třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Členové Ústavně právního výboru jednání další jednání výboru bude v polovině prosince. Novela je zařazena do programu aktuální schůze a poslanci o ní mohou hlasovat už v úterý 30. Listopadu (i bez projednání garančního výboru, doba, kterou výbor pro jednání měl, už totiž uplynula).

  Vyjádření zástupců Rekonstrukce státu:

  Státní podniky a obecní firny se přitom v drtivé většině případů nepohybují v konkurenčním prostředí. Jsou naopak často spojeny s klientelismem a netrasnparetním nakládáním s veřejnými prostředky. Tlak těchto podniků na poslance, aby zachovali stávající stav, je zřejmý a je nepříjemné, že mu řada poslanců nedokáže čelit."
  /Karel Gargulák, sdružení Oživení/

  "
  Věříme, že zástupci koalice se nechtějí dostat do situace "divokého hlasování", ve kterém by poslanci napříč stranami mohli nezávazně hlasovat o jakékoli výjimce, u které není jasné její dopad. Díky odložení na výboru mají  čas dohodnout se v koalici na společném postupu. Na to, že navrhované výjimky jsou příliš rozsáhlé a neodůvodněné současnou praxí, upozornili i účastníci kulatého stolu v poslanecké sněmovně."
  /Josef Karlický, Frank Bold/

  Vyjádření politiků k registru smluv:

  "Co tedy občan zachrání, když se bude moci dívat do nevýhodně uzavřené smlouvy? Daná osoba, která by nahlížela do registru smluv, by totiž musela být značně erudovaná jak v oblasti obchodního práva, tak v oblasti trestního práva, stejně třeba i v oblasti ekonomie, prostě v různých oblastech. Obyčejný občan v uvozovkách skutečně nepozná, zda je daná smlouva výhodná nebo nevýhodná."
  /Jan Klán (KSČM), 18.10.2016/

  "
  To, že poslanecká sněmovna schválila zákon o registru smluv, považuji za největší protikorupční opatření této sněmovny v tomto volebním období. A byl bych velmi nerad, kdyby tento zákon, který teprve vlastně vstoupí v účinnost, byl demontován spoustou pozměňovacích návrhů, které z něho udělají torzo."
  /Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), 1.6.2016/

  Přílohy:
  Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacím návrhům k zákonu o registru smluv - poskytovatelé zdravotních služeb
  Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacím návrhům k zákonu o registru smluv - obchodní společnosti vlastněné státem a obcemi
  Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacím návrhům k zákonu o registru smluv - nakládání s výbušninou, výjimky pro státní zkušebny, vynětí tzv. smluv výzkumu VŠ a výzkumných institucí, vynětí smluv ČT a ČRo
  Stanovisko Rekonstrukce státu k pozměňovacím návrhům k zákonu o registru smluv - Tabulka k jednotlivým pozměňovacím návrhům

  Sdílet: