Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Komentář: Nová pravidla jdou proti nefér kampaním, ne proti občanům

  Sdílet: 13. 04. 2017

  Diskuse o nových regulích pro financování stran a předvolebních kampaní se začíná rozbíhat. Je proto dobré si připomenout, co opravdu přinesou a proč byla zavedena.

  Před pár dny odevzdaly politické strany své každoroční výroční zprávy a účetní uzávěrky. Letos naposledy je zasílaly poslancům kontrolního výboru Sněmovny. Od příště je už budou kontrolovat lidé z nově zřízeného nezávislého Úřadu pro dohled nad financováním stran. Ti se budou věnovat i předvolebním kampaním. Ta nejbližší – do Sněmovny – se oficiálně rozběhne až v červnu nebo červenci (prezident ji musí vyhlásit nejpozději 90 dní před dnem voleb; jejich termín 20. a 21. října oznámil zatím jen předběžně). I pro tuto kampaň už ale budou platit nová pravidla, která ji mají lépe regulovat a přispět k tomu, aby byla transparentnější.

  Strany mají pro kampaň do Sněmovny nově výdajový strop 90 miliónů korun, který v době oficiální kampaně nesmí překročit. Na jeho dodržení bude dohlížet zmíněný úřad. Ten je již konečně kompletně obsazen. Vede jej dlouholetý státní úředník, mezi čtyřmi členy je jeden politolog – expert na stranické financování –, jeden právník, který se na přípravách voleb podílel jako pracovník ministerstva vnitra, jeden akademik – ekonom – a jeden bývalý poslanec.

  Úřad bude po stranách vyžadovat evidenci všech materiálů kampaně s uvedením obvyklé ceny u každého z nich. Členové úřadu pak budou sledovat, zda přiznané ceny opravdu odpovídají realitě.

  Do celkového limitu pro stranu bude úřad sčítat právě ty obvyklé ceny za daný materiál (tak jak jsou definovány v obchodním či občanském zákoníku) a za překročení limitu může strany sankcionovat. Předejdeme tak situacím, kdy strany „nakupovaly“ venkovní inzerci za tržně nesmyslné ceny a ve výročních finančních zprávách uváděly nelogické částky.

  V roce 2007 dokázal Pavel Bém údajně oblepit Prahu za 17 miliónů korun, experti ale hovořili o skutečné ceně spíše okolo 40 miliónů. Před parlamentními volbami 2010 nakoupila ČSSD své billboardy od agentury Médea s 90procentní slevou. Věci veřejné zase podle své zprávy zvládly celou kampaň před krajskými volbami v roce 2012 udělat se zcela nulovými výdaji. Takové excesy by teď, pokud bude úřad fungovat, jak má, měly z české politické scény zmizet.

  Strany dnes již musí celoročně vést transparentní bankovní účty pro všechny své dary, během kampaně povedou i zvláštní transparentní účty na výdaje spojené s volební kampaní. Veřejnost si tak bude moci rychle zkontrolovat, která agentura dostala od jaké strany za co zaplaceno. V kampani se také budou muset nově registrovat osoby, které se rozhodnou do kampaně jakkoli zapojit samy, třeba i bez souhlasu některé z kandidujících politických stran. Tato část zákona je v posledních týdnech často vykládána nepřesně.

  Ten, kdo se rozhodne na svůj plot vyvěsit plachtu nebo billboard vyjadřující podporu některé straně, se nebude muset registrovat u dohledového úřadu. Jeho nefinanční dar, tj. poskytnutí této plochy k vyvěšení plakátu, bude muset evidovat politická strana. Ta poté započítá místně obvyklou cenu (řádově stokoruny) do svého výdajového stropu.

  Tento model již funguje na Slovensku a má zamezit případům, kdy strana obejde limit tím, že se od podobné podpory (a tím pádem i části své kampaně) oficiálně distancuje. Předejdeme tím také případům, kdy by někdo naopak snižoval výdajový limit pro strany tím, že by bez jejich vědomí vylepoval „jejich“ propagační bigboardy načerno.

  Když se strana od reklamy distancuje a ten, kdo ji zadával, nebude registrovaný u úřadu, dostane pokutu zadavatel reklamy, nikoli politická strana. Takto se bude muset před volbami registrovat i naše platforma, až budeme před volbami šířit hodnocení toho, jak politici plnili své sliby.

  Uznávaná protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) vydala na začátku března zprávu, ve které oceňuje, že v ČR byla přijata nová pravidla pro financování stran a kampaní. Podle jejích expertů balíček „představuje významný úspěch, který směřuje k větší transparentnosti v oblasti financování politických stran v České republice“.

  Po 27 letech demokracie tak máme letos nakročeno k tomu, abychom si zvolili poslance v transparentnějším boji – alespoň z hlediska financování kampaně. Cílem nových pravidel pro volební kampaně totiž opravdu není šikana běžných občanů, kteří chtějí dát na plot transparent strany, se kterou sympatizují, ale zprůhlednění, kdo kampaně platí, a zabránění dalším často zneužívaným neférovostem, jako jsou třeba zneužívání třetích stran v kampaních, tajemní dárci nebo neoznačená inzerce.

  Vít Šimral

  Autor je politolog, je členem platformy Rekonstrukce státu.

  Komentář vyšel 13. dubna 2017 v deníku Právo.

  Sdílet: