Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Poslanci mají poslední šanci zajistit rozšíření nezávislé kontroly NKÚ

Poslanci mají poslední šanci zajistit rozšíření nezávislé kontroly NKÚ

  Sdílet: 23. 05. 2017

  Praha, 23.5.2017 (aktualizováno 6.6.2017) – Na třetí pokus se do sněmovny dostává novela Ústavy, která by umožnila rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Jeho kontroly by se mohly zaměřit i na zbývající bilion veřejných prostředků ročně. Aby politici stihli zákon přijmout do podzimních voleb, musí jej poslanci projednat na této schůzi Sněmovny (tj nejpozději do 9. června).

  Poslanci zařadili projednávání obou zákonů, které by umožnily rozšíření nezávislého auditu NKÚ, pevně na program schůze ve středu 7. června. Jenže jejich projednání není vůbec jisté. Před ním budou poslanci projednávat Zákoník práce, který bude opozice pravděpodobně zdržovat a blokovat. I ministr Jan Chvojka (ČSSD), který má zákony v gesci, ve sněmovně avizoval, že se na ně při středečním jednání nemusí dostat.

  Ještě dva týdny předtím přitom poslanci dvou vládních stran (ANO a ČSSD, včetně ministra Chvojky, který má oba zákony v gesci) zařazení obou zákonů na programu schůze odmítli. K včasnému projednání zákona a jeho doručení do Senátu poslance vyzvala skupina sedmi senátorů z několika stran.

  Poslance jsme vyzvali k tomu, aby oba tisky projednali na této schůzi i jménem naší platformy. V materiálech, které jsme jim zaslali, jsme mimo jiné uvedli, že:

  - zákon je součástí programového prohlášení vlády a jde tak o prioritu již druhé vlády

  - zákon je klíčovým protikorupčním opatřením, na jehož potřebě je shoda napříč všemi politickými stranami (veřejně se k jeho podpoře zavázalo 153 současných poslanců).

  - novela Ústavy byla již dvakrát schválena Sněmovnou, byť k tomu byla potřeba podpory minimálně 120 poslanců, ale následně nebyla schválena Senátem z důvodu nenaplnění podmínek Senátu.

  - tentokrát již byly plně splněny podmínky senátorů, které uváděli jako důvod pro neschválení zákona při posledním jednání o něm v Senátu (byla zpracována analýza kontrol i předložen návrh zákona o řízení a kontrole)

  - chybějící rozšíření kontrolní činnosti NKÚ je jedním z důvodů propadu ČR o deset příček na 47.místo v „Indexu vnímání korupce za rok 2016“ (CPI 2016, více zde: https://www.transparency.cz/cpi2016/).


  Nezávislé audity Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) mohou být mimo jiné i účinným nástrojem, který může hlídat například budoucí vládu, jež může být vedena podnikateli stojícími v řadě případů na úzké hranici střetu zájmů. Poslanci mohou přijetím těchto zákonů napomoci tomu, aby mohl úřad auditovat využívání veřejných peněz v plném rozsahu.

  Oba tisky již prošly sněmovními výbory. Dva výbory návrh doporučily schválit v předloženém znění (včetně Kontrolního výboru, který je garantem zákona). Novela obsahuje i pozměňovací návrh, který posouvá horní hranici věku člena NKÚ z 65 na 70 let i návrhy avizované senátorem Radko Martínkem (ČSSD) ze dne 26. 5. 2016, které vycházejí vstříc námitkám menších obcí.

  Věříme, že Poslanecká sněmovna nepromarní poslední šanci k prosazení opravdu potřebné ústavní novely a prováděcího zákona k rozšíření nezávislé kontroly na všechny veřejné prostředky.

  Co nyní kontroluje NKÚ?

  NKÚ nyní kontroluje nakládání s veřejnými prostředky ve výši cca 1,2 bilionu Kč, ovšem 80% v současnosti kontrolovaných výdajů státu jsou výdaje, které státem musí být vynaloženy (důchody, dávky, platy zaměstnanců) a u kterých prakticky „není co kontrolovat“. Po přijetí zákona bude možné kontrolovat cca 2,4 bilionu Kč. NKÚ nyní nemá v působnosti kontrolu hospodaření obcí, měst, krajů a společností s majetkovou účastí státu či samosprávy. Aktuálně projednávané návrhy by v případě přijetí přinesly rozšíření právě na tyto subjekty, stejně jako na další právnické osoby veřejnoprávní povahy (veřejné výzkumné instituce, ČNB aj.) Mimo dohled NKÚ zatím zůstávají i dopravní podniky, krajské nemocnice a další důležité městské i státní firmy.

  Co se děje s kontrolními závěry?

  Po skončení kontroly NKÚ vydá své závěry, zprávy či stanoviska. Dále poskytuje doporučení k odstranění zjištěných, ale i systémových změn k předejití budoucích pochybení a posilování odpovědného hospodaření s veřejnými prostředky nebo identifikuje legislativní nedostatky a doporučuje jejich odstranění.

  Co zjistil NKÚ za rok 2016?

  Dle výroční zprávy NKÚ v roce 2016 provedl 40 kontrolních akcí týkajících se 230 osob, podal 36 oznámení o porušení rozpočtové kázně, ve kterých činil předmětný objem finančních prostředků 979 mil. Kč. NKÚ obdržel 447 podnětů od občanů a 2 podněty od vlády a parlamentu. 53 kontrolních závěrů projednala vláda a 13 kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ČR. V 17 případech si vyjednaly součinnost orgány činné v trestním řízení.

  Letos probíhá kontrola např. mýtného systému, informačních systémů organizačních složek Ministerstva zdravotnictví, pořizování majetku a provoz ČNB, hospodaření České pošty, rekonstrukce a modernizace dálnic a opravy silnic II. a III. třídy, hospodaření MMR za rok 2016 či ministerstev zemědělství, obrany a dopravy za rok 2017.

  V letech 2016-17 NKÚ upozornil na tato pochybení:

  Poradenství za 1,4 mld bez cíle pro Ministerstvo zemědělství

 • Překlopení pro obce a další subjekty: Poukázání na nezacílenost opatření, která znamená zvýšené riziko vydávání veřejných prostředků bez účelu.

  Miliardové nesrovnalosti v účetnictví

  108 mld - Ministerstvo financí  a systémové nedostatky v kontrole (účetní závěrka za rok 2015)
 • Překlopení pro obce a další subjekty: Poukázání na faktická pochybení, která mohou mít negativní dopad na sestavování jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ve státním závěrečném účtu, jakož i v dalších. Systémová doporučení pro podchycení budoucích nedopatření.

  Dotované byty nejdou potřebným a chybí sledování
   
 • Překlopení pro obce a další subjekty: Externí posouzení a fundované doporučení u stanovení hodnotících kritérií pro evaluaci přijímaných opatření

  Špatná příprava 19 z 21 projektů zpožďuje modernizaci D1

  Srovnání cen služeb a materiálu napříč ministerstvy - až 6-násobný rozdíl
   
 • Překlopení pro obce a další subjekty: Možnost finanční úspory díky poukázání na mezery v utrácení. Bonus pro kontrolované subjekty i občany.
 • Více informací:

  - Infolist zákona o rozšíření nezávislé kontroly NKÚ

  - Příběh zákona

  Sdílet: