Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

M. Kala: Potřebuje Nejvyšší kontrolní úřad rákosku?

M. Kala: Potřebuje Nejvyšší kontrolní úřad rákosku?

  Sdílet: 30. 05. 2017

  Praha, 30.5.2017 - Zveřejňujeme článek prezidenta NKÚ M. Kaly, který vyšel v časopise správní právo. Prezident Kala se v něm podrobně věnuje rozšíření působnosti NKÚ v reakci na předchozí článek A. Gerlocha a J. Tryzny.

  Autor v článku mimo jiné reaguje na článek z časopisu Správní právo 5/2014 s názvem „O postavení NKÚ v soustavě státních orgánů a ke změně jeho kompetencí“ autorů Aleše GerlochaJana Tryzny, který Ústavně právním výboru PS dne 16. listopadu 2015 rozdali oponenti návrhu, zejména zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů, poslancům ve snaze je přesvědčit, aby návrh zákona nepodpořili.

  Prezident Kala reaguje na následující dvě tvrzení z článku:

  - pokud bude NKÚ moci na nepořádky pouze upozorňovat, pak dosažení sledovaného cíle bude záviset především na politickém rozhodování těch institucí, kterým jsou kontrolní závěry adresovány (str. 280 dole).

  - rozšířením pravomocí NKÚ se chce dosáhnout setření rozdílu mezi soukromou a veřejnou sférou, trendu k majetkově právní publicizaci, která spočívá v tom, že se řada majetkových hodnot zjevně soukromého charakteru stává, s ohledem na veřejné prostředky k těmto hodnotám se vážící, minimálně z pohledu kontroly, předmětem veřejného zájmu.(str. 281 nahoře).

  Prezident Kala ve svém článku podrobně popisuje, proč by součástí změn neměl být posun, který uvádí autoři článku a který převedl úřad do role jakéhosi nezávislého žalobce, který má pravomoc kontrolovat pouze státní majetek, ne tedy územní samosprávné celky a obchodní společnosti s účastí státu.

  "Domnívám se, že i v kontrole, stejně jako v ústavním právu, je důležitá kontinuita. Návrhy na změnu charakteru NKÚ na skandinávský nebo frankofonní model bych přirovnal ke změně ústavy z kontinentálního typu na anglosaský, tedy na ústavu „nepsanou“. Jsem si jist, že by z toho vstaly vlasy hrůzou nejen autorům článku, kteří jsou bezpochyby v tomto oboru uznávanými odborníky. Preferujeme tak kontinuální vývoj stávajícího úřadu ve spojení s neradikálním a promyšleným přebíráním inspirativních legislativních modelů ze zemí sousedních. (...) Jsem přesvědčen, že v současné době by revoluční přeměna NKÚ v jiný evropský typ kontrolní instituce prodloužila chaos a nesystémovost, které vzešly z 90. let 20. století," píše prezident Kala v závěru článku.

  Celý článek si můžete stáhnout zde:

  Miloslav Kala: „POTŘEBUJE NEJVYŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD RÁKOSKU? (POLEMIKA S ČLÁNKEM AUTORŮ A. GERLOCHA A J. TRYZNY, PUBLIKOVANÉM V ČASOPISE SPRÁVNÍ PRÁVO 5/2014)“, PRÁVO A BEZPEČNOST, ČÍSLO 2, ROČNÍK 2016

  Přílohy:
  Miloslav Kala: „POTŘEBUJE NEJVYŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD RÁKOSKU? (POLEMIKA S ČLÁNKEM AUTORŮ A. GERLOCHA A J. TRYZNY, PUBLIKOVANÉM V ČASOPISE SPRÁVNÍ PRÁVO 5/2014)“, PRÁVO A BEZPEČNOST, ČÍSLO 2, ROČNÍK 2016

  Sdílet: