Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Protikorupční zákony v tomto volebním období: 5 z 9 námi podporovaných přináší důležité změny

Protikorupční zákony v tomto volebním období: 5 z 9 námi podporovaných přináší důležité změny

  Sdílet: 20. 06. 2017

  Praha, 19.6.2017 - Vláda v minulém týdnu oznámila, že už do konce volebního období nebude předkládat žádné nové zákony. Je tedy možné začít jej rekapitulovat. Jak v tomto volebním období dopadly protikorupční zákony podporované Rekonstrukcí státu.

  Konec předkládání nových zákonů do sněmovny znamená, že se voliči i novináři mohou začít ohlížet za tím, co vláda během svého funkčního období stihla naplnit ze svého programového prohlášení a co ne. V naší platformě jsme se proto podrobněji podívali na oblast protikorupčních zákonů, které se dlouhodobě věnujeme. Podrobné vyhodnocení toho, jak o zákonech, které podporujeme, během celých čtyř let hlasovali jednotliví poslanci a senátoři, představíme na podzim během vyvrcholení předvolební kampaně. Nyní předkládáme souhrn, jak v tomto volební období dopadlo 9 zákonů, které prosazujeme, i s krátkým zhodnocením každého z pěti garantů Rekonstrukce státu.

  JAKÉ KONKRÉTNÍ ZMĚNY PŘIJATÉ ZÁKONY PŘINESLY?


  Nová pravidla pro financování stran i kampaní

  Poprvé od 90. let se v ČR změnila pravidla pro financování politických stran a kampaní. Největší změnou je, že je dnes již nekontrolují sami politici (kontrolní výbor sněmovny), ale nově zřízený nezávislý úřad (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí). Dva přijaté zákony nově požadují, aby každá politická strana měla transparentní účet pro přijímání darů a pro své volební výdaje. Jsou zavedeny limity pro výši darů od jednotlivce pro politickou stranu - bohatí podnikatelé tak nemohou ve velkém sponzorovat jednu vybranou stranu. Strany a kandidáti mají limit i pro výdaje na volební kampaň pro každý typ voleb. Neměly by se tedy tak snadno opakovat neomezené dostihy v nákupu billboardů, plakátů a dalších výdajů kampaně. Ze zákona letos poprvé není možná neoznačená kampaň. Neměli bychom tedy v kampani narážet na anonymní anti-kampaně, které byly v posledních letech smutnou součástí téměř každých voleb. Všechny třetí strany, které budou chtít do kampaně zasahovat (včetně třeba naší platformy) budou muset být registrovány u úřadu a budou mít pro své aktivity přidělený finanční limit.

  Smlouvy státu na internetu

  Nekonečný příběh zákona o registru smluv, zdá se, spěje ke svému konci. Zákony byl přijat v listopadu 2015. Centrální registr smluv začal fungovat od 1. července 2016. Většina veřejných institucí tak má zveřejňovat své smlouvy na internetu (většina z nich to bez větších potíží dělá) zatím bez toho, že by nezveřejněná smlouva byla rovnou neplatná. Přesto jsme téměř celý a loňský rok byly svědky jednání o tom, kdo ještě by měl a kdo neměl mít ze zveřejňování smluv výjimku. Nejhorší scénáře, že by ze zákony vypadly všechny státní a městské firmy (což schválili poslanci ČSSD, KSČM, a část poslanců ODS a KDU-ČSL) jsou snad již zažehnány. Do konce června by měla být přijatá kompromisní verze výjimek, která umožní nezveřejňovat smlouvy jen některým institucím a to jen část jejich smluv (ty, které se přímo týkají jejich hlavní činnosti).

  Majetková přiznání politiků snadno dostupná

  Dostat se k majetkovému přiznání vybraného politika vyžadovalo dosud dostatek času i obrněných nervů. To se od podzimu letošního roku změní. Podle novelizovaného zákona o střetu zájmů bude více než 5 tisíc lidí ve veřejných funkcích (poslanci, senátoři, starostové, zastupitelé, členové dozorčích rad,...) zveřejňovat svá majetková přiznání v centrálním on-line registru, který bude snadno přístupný všem. Přiznání budou nově muset dávat ke dni nástupu do funkce - takže bude možné srovnávat jejich majetek od chvíle, kdy ve funkci začali a ne až od termínu prvního odevzdání. Zákon je bohužel jen slabě vymahatelný. Ač jsme na to opakovaně upozorňovali, nesrovnalosti v předložených přiznáních můžou vymáhat jen přestupkové komise v místě bydliště daného funkcionáře.

  Konec anonymních akcií

  Celkem rychle se podařilo dosáhnout toho, aby již formálně nemohly existovat společnosti s akciemi na doručitele. Stále se však nepodařilo dosáhnout toho, se firmy, které mají utajené vlastníky, nemohly účastnit veřejných zakázek. Stále chybí dokončit krok, který by zajistil, aby ti, kdo se chtějí ucházet o veřejné peníze,museli kompletně odhalit svou vlastnickou strukturu.

  Zákony bez přílepků

  Přílepky, které se na poslední chvíli dostávaly do zákonů, které vůbec nesouvisely s tím, čeho se týkaly, byly dlouhou dobu obrovským nešvarem české politiky. Krátce po volbách se podařilo prosadit několik důležitých změn v pravidlech pro projednávání zákonů v parlamentu. Ty tento postup dost ztížily. Dnes již tedy není možné přijmout celý zákon během dvou dnů, jak se často dělo. Druhé a třetí čtení zákona musí být každé na jiné schůzi. Poslanci tedy mají více času podrobněji se seznámit se všemi návrhy a nehrozí, že by tak snadno měli hlasovat o něčem, s čím se nestihli seznámit. I díky tomu tak nejkřiklavější přílepky z přijímaných zákonů v poslední době zmizely.

  Služební zákon - v rozporu s požadavky Rekonstrukce státu

  Zákon, který byl sice přijatý, ale v podobě, která byla více politickým kompromisem (i kvůli potřebě přijmout zákon pro to, aby nebyly zastaveny evropské dotace). V podobě, ve které byl schválený, je tedy v rozporu s tím, jak jsme jej navrhovali. Nemůžeme jej tedy počítat mezi zákony, které jsme pomohli prosadit a které přinesly námi  podporované změny.

  KTERÉ ZÁKONY POLITICI STÁLE NEPŘIJALI?

  Určitá šance ještě existuje pro rozšíření pravomocí NKÚ. Dva zákony, které by umožnily, aby nezávislý audit úřadu mohl být prováděný i v městských a státních firmách a samosprávách nad 10 tisíc obyvatel, mohou být schváleny ještě do voleb. Již dvakrát narazily v Senátu. Tentokrát je vládní politici, přestože je mají mezi prioritami vlády stále nedokázali dostat mezi projednávané body na posledních schůzích. Poslední šancí jsou červnová a případná mimořádná prázdninová schůze sněmovny.

  Jistojistě už nestihne být přijatý zákon, který měl zajistit nominace více odborníků a transparentnější pravidla pro výběr členů dozorčích rad státních firem. Zákon, který mělo připravit ministerstvo financí, sice schválila vláda, ale od té chvíle čeká na projednání ve Sněmovně a nikdo z ministerstva ani z vládních politiků pro jeho přijetí nic moc dalšího neudělal. V této oblasti tedy zřejmě zůstane i nadále vše při starém.

  Zákon o státním zastupitelství, který měl zajistit větší nezávislost státních zástupců, se bohužel stal třaskavým politickým tématem, na kterém politici nedokázali najít shodu. Byl tedy už více než před rokem předložen poslancům, ale již tehdy bylo jasné, že v současné podobě pro něj nebude ve sněmovně dostatečná podpora. Kompromis se ministru Pelikánovi po celý zbytek volebního období nepodařilo najít a změny na státním zastupitelství tak zůstávají tématem pro příští vládu.

  CO JSME PRO PŘIJETÍ ZÁKONŮ DĚLALI MY?

  Před minulými parlamentními i senátními volbami zástupci Rekonstrukce státu oslovili s dotazy na podporu 9 protikorupčních zákonů přes 2500 kandidátů, 1500 z nich přislíbilo podporu těmto zákonům, z nich nakonec zasedlo v parlamentu 160 poslanců a 35 senátorů. Seznam opatření podporovaných Rekonstrukcí státu se dostal do programového prohlášení vlády i plánu legislativních prací vlády. Členové platformy před každým hlasováním o těchto zákonech zasílali politikům podrobná stanoviska ke každému návrhu, uspořádali desítky odborných konferencí, kulatých stolů, iniciovali několik desítek veřejných kampaní, do kterých se zapojili tisíce dobrovolníků a aktivních občanů, kteří se kvůli těmto zákonům obraceli na politiky se svými požadavky a s připomenutím, že je zajímá, jak budou o zákonech hlasovat. Iniciátorem vzniku platformy Rekonstrukce státu byla organizace Frank Bold, která také z hlavní části zajišťuje její fungování.


  Více informací:

  Václav Zeman, mluvčí platformy Rekonstrukce státu
  tel.: 734 202 656
  mail: vaclav.zeman@frankbold.org


  Vyjádření garantů Rekonstrukce státu:

  Mnoho let jsme poslouchali řadu pochybovačů,kteří si nikdy nebyli jistí tím, jestli může být podobný projekt úspěšný. Dnes už můžeme bez obav potvrdit, že se tyto pochyby a nepotvrdily a že Rekonstrukce státu je nejúspěšnější platformou pro prosazování systémových změn v České republice.

  Pavel Franc, Frank Bold, iniciátor vzniku a stratég platformy Rekonstrukce státu

  Rekonstrukce státu splnila svůj účel. Ukázala,že občanská společnost může nastolovat a prosazovat žádoucí témata v protikorupční politice.

  Martin Kameník, Oživení

  Prosazení pěti z devíti zákonů je pro mě až překvapivý úspěch této společné aktivity občanské společnosti. Bez organizované veřejné kampaně by nepochybně skončily v některé slepé chodbě parlamentu. Rekonstrukce státu navíc poslancům a senátorům mnohokrát přispěchala na pomoc při analýze a formulaci změn. Přijaté normy nejsou bez chyb, ale jejich zásadní směrování je jednoznačně přínosem k vyšší politické kultuře, transparentnosti a odpovědnosti v politice a veřejné správě.

  Oldřich Kužílek, Otevřená společnost, o.p.s.

  O boji s korupcí tu mluví asi každá vláda za posledních dvacet let. Největší balík skutečných protikorupčních opatření ale prošel v až vposledních letech - i naším přičiněním. Jediná sféra kde jsme nebyli příliš úspěšní je regulace státních firem. Mají asi lepší lobbisty :), překonat je, je jeden z úkolů do budoucna. 

  Jiří Skuhrovec, EconLab, z.s.

  Osobně mám velkou radost z fungujícího registru smluv, protože možnost veřejné kontroly považuji za zcela zásadní. Nejvíce mě mrzí nedokončení práce nad zákonem o nominacích do orgánů státních firem, jelikož toto téma se řeší už mnoho let a i my sami jsme se odbornými nominacemi do dozorčích rad zabývali v několika analýzách. Počínání Rekonstrukce státu považuji za úspěšné. Členové platformy se nesnažili pouze o prosazení oněch devíti zásadních zákonů, ale byli bezprostředně přítomni odborným konzultacím a debatám, zpracovávali mnoho podrobných materiálů a všeobecně snad svým úsilím napomohli k lepší politické kultuře, kterou by mělo pět přijatých zákonů podporovaných Rekonstrukcí státu přinést.

  Tomáš Trenkler, Naši politici


  VYSVĚDČENÍ PRO REKONSTRUKCI STÁTU

  Platforma Rekonstrukce státu zároveň dává možnost, aby její činnost v tomto volebním období zhodnotila veřejnost. Na speciální webové stránce rekonstrukcestatu.cz/vysvedceni může kdokoli oznámkovat činnost Rekonstrukce státu v různých předmětech toho, čemu se členové platformy při prosazování protikorupčních zákonů věnovali. Na stránce najdete i vyjádření řady inspirativních osobností o významu občanského lobbingu.

  Přílohy:
  Rekonstrukce státu: 5 z 9 námi podporovaných zákonů přináší důležité změny

  Sdílet: