Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu ocenila politiky, kteří podporovali protikorupční zákony

Rekonstrukce státu ocenila politiky, kteří podporovali protikorupční zákony

  Sdílet: 21. 09. 2017

  Praha, 21.9. 2017 – Platforma Rekonstrukce státu dnes předala ceny poslancům a senátorům, kteří podle dat o parlamentních hlasováních nejaktivněji prosazovali protikorupční zákony. Představila také volební noviny, billboardy s politiky a regionální akce, které připomenou veřejné sliby z minulých sněmovních voleb.

  „Celé čtyři roky jsme podrobně sledovali, jak politici hlasují o námi sledovaných protikorupčních zákonech i co směrem k nim navrhují. Dobrá zpráva pro voliče je, že více než polovina poslanců zákony spíše podporovala a že existuje řada těch, kteří drželi své slovo o podpoře těchto zákonů,“ říká jeden z garantů platformy Pavel Franc, ředitel Frank Bold. Platforma do svého hodnocení zahrnula celkem 310 parlamentních politiků a vycházela z celkem 176 hlasování o sedmi vybraných zákonech.

  Ocenění si zaslouží všichni politici, kteří uvedené zákony podporovali. Hlavní ocenění během slavnostního večera převzalo pět poslanců, kteří protikorupční zákony podporovali nejvíce. Jsou jimi: Radek Vondráček (ANO), Jiří Mihola (KDU-ČSL), Jan Farský (STAN), Petr Gazdík (STAN), Jan Sedláček (ANO). Rekonstrukce státu se rozhodla veřejně ocenit ještě další tři poslance ze stran, které zákony podporovaly. Těmi byli: Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Gabriela Pecková (TOP09) a Jeroným Tejc (ČSSD). Oceněni za podporu protikorupčních zákonů byli i tři senátoři: Libor Michálek (zvolen za koalici Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL), Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a Jaroslav Větrovský (ANO).

  Všichni uvedení politici během dnešního večera převzali ocenění od několika zajímavých osobností, zástupců platformy Rekonstrukce státu i jejích podporovatelů z řad občanů. Více než stovka poslanců, kteří vybrané zákony převážně podporovali, získá také od Rekonstrukce státu certifikát s potvrzením o tom, že podporovali transparentnější Česko. Ten budou moci využívat během probíhající kampaně. Během večera byli uvedeni i poslanci, kteří schvalování protikorupčních zákonů v této sněmovně nejvíce brzdili. Byli jimi: Miloš Urban (ČSSD), Jan Klán (KSČM), Václav Snopek (KSČM), Josef Zahradník (ODS) a Vojtěch Filip (KSČM).

  „Naším hodnocením rozhodně nechceme voličům říkat, koho mají či nemají volit. Považujeme ale za přínosné jim poskytnout všechny informace o dosavadním působení kandidátů v Parlamentu ve vztahu ke schvalování klíčových protikorupčních zákonů. Díky tomu si o kandidátech mohou udělat lepší obrázek, vysvětluje další z garantů platformy Martin Kameník z Oživení.

  “Veřejnost by měla věnovat pozornost zejména těm, kteří opakovaně porušovali svůj slib. Bude se jim to pravděpodobně dít i u jiných témat. U těch, kteří přislíbenou podporu dodrželi, je zase důležité vzít v potaz i řadu dalších faktů. Jsou trestně stíháni v souvislosti s veřejnými prostředky? Neomezovali veřejnou kontrolu jinde, například ve stavebním zákoně? Každý volič by si měl o politicích najít ještě další informace v oblastech, které ho zajímají,” uvádí Adam Rut z Otevřené společnosti, další z garantů platformy.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Podrobný přehled aktivit poslanců i senátorů k protikorupčním zákonům
  během tohoto volebního období je k dispozici na adrese rekonstrukcestatu.cz/politici.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Platforma Rekonstrukce státu dnes také představila všechny aktivity, které připravila směrem k podzimním volbám. Do více než 1 milionu schránek v celé republice rozešle noviny s výsledky hlasování. Ty budou rozesílány ve 14 krajských mutacích. V každé z nich bude kromě informací o přijatých zákonech i souhrn toho, jak o protikorupčních zákonech hlasovali všichni poslanci či senátoři kandidující v daném kraji.  Platforma také umístí několik desítek billboardů s poslanci v místech, kde budou kandidovat. Půjde o děkovné reklamy s těmi, kdo protikorupční zákony nejvíce podporovali i o připomenutí těch poslanců, kteří zákony nejvíce brzdili. Část aktivit se odehraje i v regionech.

  Kromě veřejných diskuzí na téma posilování transparentnosti a boje proti korupci budou desítky aktivních občanů podporujících Rekonstrukci státu rozdávat letáky s nejaktivnějšími a nejméně aktivními politiky každé strany v protikorupční oblasti.

  Platforma Rekonstrukce státu vznikla na prosazení 9 zákonů v minulém a tomto volebním období. S koncem této Sněmovny se změní i její zaměření a pro příští volební období se bude transformovat i způsob, jakým chce prosazovat systémové změny. „Můžeme prozradit zatím jen to, že budeme dále doprovázet některé z čerstvě schválených zákonů, aby byly co nejlépe zavedeny do praxe, a přibereme i nová témata. Podrobnosti o našem dalším působení představíme až po volbách, během listopadu,“ vysvětluje další z garantů platformy Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab, který se věnuje financování politických stran i oblasti zadávání veřejných zakázek.

  Kontaktní osoba:

  Václav Zeman, mluvčí platformy Rekonstrukce státu
  tel: 734 202 656
  mail: vaclav.zeman@frankbold.org


  Více informací:

 • Jak uspěla Rekonstrukce státu? - informační brožura Rekonstrukce státu s ohlédnutím za tímto volebním období a prosazováním protikorupčních zákonů v něm
   
 • Sdílet: