Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Komentář: Ztráta paměti Vojtěch Filipa? (Co neotiskly Haló noviny)

Komentář: Ztráta paměti Vojtěch Filipa? (Co neotiskly Haló noviny)

  Sdílet: 18. 10. 2017

  Redakce Haló novin opakovaně odmítá vydat jiné než prověřené texty. Přečtěte si jednu nezveřejněnou reakci a připomenutí nekonzistentnosti názorů strany i jejího předsedy alespoň zde.

  Druhý týden marně usilujeme o zveřejnění reakce v Haló novinách, ve které chceme opravit nepřesné výroky Vojtěch Filipa o zákonu o registru smluv a připomenout, že ještě před čtyřmi lety předseda KSČM jménem celé strany protikorupční zákony včetně tohoto podporoval. KSČM namísto toho vydala tiskovou zprávu, ve které varuje před naší platformou jako před nebezpečím pro demokracii. Haló noviny jsou zřejmě tiskovinou jen pro vyvolené, přečtěte si tedy naši reakci alespoň zde.

  Ve vrcholící předvolební kampani zaznívá z úst předsedy KSČM opakovaně jako mantra vyjádření o údajné neústavnosti zákona o registru smluv. Vojtěch Filip jej dokonce v Partii na TV Prima označil za jeden z nejhorších zákonů, se kterým nemůže žádný poslanec jeho strany souhlasit. Je to zvláštní, protože všechny fakta ukazují, že zákon je v souladu s ústavou a zároveň před čtyřmi lety se k němu Filip i KSČM vehementně hlásili.

  Ústavní soud se již zákonem zabýval během jeho příprav. Soudci k němu tehdy měli několik malých připomínek, nikdy však nezmínili rozpor s Ústavou. Zákon o registru smluv vychází z jiného zákona -  o svobodném přístupu k informacím, který rovněž nebyl za celých 17 let shledán protiústavním, přestože jej Ústavní soud zkoumal horem dolem.

  Filip v podstatě tvrdí, že nakládání s veřejným majetkem je neveřejnou, soukromou záležitostí, do které veřejnosti nic není. Veřejná moc a to, jak s těmito veřejnými prostředky nakládá, má být zcela zřejmě předmětem veřejné kontroly. Omezuje to prostor pro neúčelné nakládání s těmito prostředky a posiluje důvěru občanů ve stát, nerozděluje společnost na "my" a "oni". Heslo s lidmi pro lidi by tedy mohla KSČM změnit na, “hlavně lidem nic neukazovat” (a také o ničem neinformovat, což dokládají naše snahy ze srpna 2016, kdy jsme se snažili podobné upřesňující informace ke zveřejňování smluv vysvětlit v Haló novinách, ale náš text i přes opakované urgence nebyl nikdy zveřejněný). To, že městské firmy, ač mají právní formu soukromé obchodní společnosti, nenakládají se soukromým majetkem, ale s majetkem města, tj. veřejným, potvrdil ve svých rozhodnutích i Nejvyšší správní soud.

  Předsedovi Filipovi i dalším poslancům KSČM v tomto volebním období moc nevoněl nejen zákon o registru smluv, ale i další zákony, které mají zabránit tomu, aby se ztrácely stovky milionů z veřejných peněz. Ukazují to výsledky hodnocení poslanců za toto volební období, které naše platforma zveřejnila na konci září (k nahlédnutí na rekonstrukcestatu.cz/politici). Poslanci KSČM v něm zaujímají spodní příčky  - třeba v poslední třicítce žebříčku je hned 23 poslanců KSČM. Data o hlasování ve sněmovně ukazují, že většina z nich vystupovala proti řadě zákonů, kterým před volbami slíbili podporu (leckteří i svým podpisem). Šlo především o fér pravidla proti tajným sponzorům a oligarchům, kteří si koupí volby, a právě zákon o registru smluv. Rekordmany v porušování předvolebních slibů byli poslanci Jan Klán a Václav Snopek za KSČM, kteří svůj slib o podpoře zákonů porušili celkem čtrnáctkrát.

  Současné rozhořčení předsedy Filipa a jeho spolustraníků nad těmito zákony je překvapivé i proto, že on sám byl před minulými parlamentními volbami autorem otevřeného dopisu naší platformě, ve kterém podpořil všechny protikorupční zákony - včetně zákona o registru smluv. Parametry zákona, které budeme prosazovat - tedy včetně zveřejňování smluv státních a městských firem - byly už tehdy veřejně známé. Doslova napsal "KSČM konstatuje, že většina opatření navrhovaných a doporučovaných iniciativou Rekonstrukce státu směrem ke KSČM je nejen ve volebním programu KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013, ale především je dlouhodobě součástí přístupů prosazovaných KSČM v její každodenní politice. (...) Z tohoto pohledu je KSČM s touto iniciativou srozuměna a vítá Rekonstrukci státu jako projekt, který může KSČM pomoci prosadit opatření, jejímž cílem bylo snížit korupční prostředí v České republice, a která byla především pravicovými poslanci dlouhodobě v Poslanecké sněmovně PČR odmítána." Za čtyři roky je tedy zřejmě vše jinak. V takovém případě možná nemá moc význam zabývat se více dnešními výroky předsedy Filipa o neústavnosti zákona o registru smluv. Za pár let možná bude celou věc vidět opět jinak.

  Václav Zeman

  Autor je členem platformy Rekonstrukce státu.

  Sdílet: