Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu nahodí pojistky demokracie pro toto volební období

Rekonstrukce státu nahodí pojistky demokracie pro toto volební období

  Sdílet: 23. 11. 2017

  Praha, 23. 11. 2017 - Rekonstrukce státu uzavírá pětiletou etapu prosazování 9 důležitých zákonů, ke kterým se poslanci před volbami zavázali. Tento úspěšný model se v novém volebním období nedá zopakovat, proto se platforma neziskových organizací rozhodla pracovat jinak. Dnes na slavnostním večeru představí, čím na své dosavadní působení naváže a na jaká témata se zaměří.

  Platforma Rekonstrukce státu bude pokračovat v občanském lobbingu, nebude však již vycházet z předvolebních závazků. Kromě prosazování nových témat a zákonů bude klást důraz i na dodržování přijatých zákonů a více reagovat na zásahy do pilířů demokratického uspořádání.

  Rekonstrukce státu se v tomto volebním období bude věnovat těmto třem oblastem:
  - podpora protikorupčních a protransparentních zákonů
  - zavádění již přijatých "rekonstrukčních" zákonů do praxe a obrana před snahami o jejich oslabování či rušení
  - podpora dodržování základních principů odpovědného demokratického vládnutí v ČR
  , protože bez nich jsou předchozí body iluzí.

  Během dnešního slavnostního večera v pražské galerii DOX zástupci hlavních organizací sdružených v této platformě po představení těchto oblastí a hlavních témat, kterým se platforma bude nyní věnovat, symbolicky nahodí pojistky demokracie, které budou chtít udržovat zapojené v následujících čtyřech letech.

  "Po pěti letech prosazování konkrétních zákonů, které tu řadu let chyběly, vidíme, že tento přístup již dnes nestačí. Když se soustředíme na několik důležitých zákonů, politici jsou schopni za zády demontovat ty, které již fungovaly, viz například oslabení zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnila se politická scéna a formy zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi se také rychle mění. Musíme se přizpůsobit a reagovat i na aktuální témata,” popisuje ředitel Frank Bold Pavel Franc, jeden z garantů platformy.

  "Dobré vládnutí a liberální demokracie jsou pro Českou republiku stále aktuální výzvy. Základním principem je důsledné oddělení jednotlivých mocí - včetně té čtvrté, mediální - a jejich vzájemné vyvažování. Chceme, aby zvolení zákonodárci dali jasně najevo vůli se tímto principem řídit. Nefungující správa státu podrývá důvěru občanů ve stát, politiku i demokracii," dodává další z garantů platformy, Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

  POTŘEBUJEME POJISTKY PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI

  "Zásadním tématem tohoto volebního období bude, aby zde fungovaly konkrétní pojistky proti zneužívání moci a veřejných peněz v několika klíčových oblastech. Jde podle nás například o přidělování dotací a veřejných zakázek, u kterých by konečně mělo být vidět na všechny, kdo žádají o veřejné peníze. Díky tomuto zprůhlednění by politici neměli mít tak snadnou možnost dostávat peníze k blízkým firmám či lidem. Důležité je i zachování snadného přístupů občanů k informacím o nakládání s veřejnými prostředky," dodává Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab, garant platformy.

  Organizace sdružené v Rekonstrukci státu se proto budou věnovat těmto třem oblastem:

  1) PODPORA PROTIKORUPČNÍCH A PROTRANSPARENTNÍCH ZÁKONŮ

  Rekonstrukce státu chce v tomto volebním období mj.:

 • odkrýt skutečné majitele firem, které žádají o dotace a státní zakázky,

 • zprůhlednit veřejné zakázky malého rozsahu, kde je dnes možné bez veřejného dohledu řadou způsobů "odklánět" veřejné prostředky ve výši až 318 mld. korun ročně,

 • rozšířit nezávislou kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu na státní firmy a obce,

 • posílit svobodu médií a efektivní přístup k informacím veřejné správy vč. jejich využití,

 • zachovat nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství na exekutivě.

 • 2) ZAVÁDĚNÍ PŘIJATÝCH “REKONSTRUKČNÍCH ZÁKONŮ DO PRAXE A OBRANA PŘED SNAHAMI O JEJICH OSLABOVÁNÍ ČI RUŠENÍ

  Tyto aktivity se budou týkat především zákonů o financování politických stran a kampaní a zákona o registru smluv. Platforma bude sledovat další volební kampaně, bude v kontaktu s nově vzniklým úřadem, bude upozorňovat na nedodržení pravidel kampaní. V případě registru smluv bude nadále hájit zákon před oklešťováním či snahou o zrušení, bude ukazovat zajímavá data a zjištění ze zveřejněných smluv. Bude usilovat o zrušení neodůvodněných výjimek z registru pro ČEZ, České dráhy, ČEPS, Parlament i Kancelář prezidenta a další.

  3) PODPORA DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ ODPOVĚDNÉHO DEMOKRATICKÉHO VLÁDNUTÍ V ČR

  Rekonstrukce státu v těchto dnech předloží všem parlamentním stranám souhrn několika bodů, které odborníci i členové organizací sdružených v této platformě identifikovali jako ty, které by odpovědná demokratická vláda v České republice měla ctít. Jejich veřejná podpora a záruka, že nebudou překročeny, by měla být další možnou pojistkou toho, že nebude ohrožena dělba moci a demokratické a ústavní principy v Česku.

  "Po čtyřech letech hlídání slibů politiků o podpoře protikorupčních zákonů budeme nyní pracovat především s aktivními poslanci a senátory napříč parlamentními stranami, kteří těmto tématům vyjádřili podporu. Společně s nimi budeme pracovat na legislativních řešeních a pomáhat jim pro ně získávat potřebnou expertízu a podporu," vysvětluje předseda Oživení Martin Kameník, další z garantů platformy.

  V nejbližších dnech zástupci platformy osloví zástupce všech parlamentních stran s finálním zněním zmíněných zásad odpovědného vládnutí s žádostí o jejich veřejnou podporu a záruku jejich dodržování v případě jakéhokoli podílu na vládě. Strany sestavující vládu osloví i s návrhy konkrétních bodů do programového prohlášení a plánu legislativních prací vlády.


  Více informací:

  Václav Zeman, Frank Bold
  tel.: 734 202 656
  mail: vaclav.zeman@frankbold.org

  Co je Rekonstrukce státu

  Před 5 lety se spojily desítky expertů, nevládních organizací, obchodních komor a stovky občanů, aby společně zavázali poslance a politické strany k prosazení 9 konkrétních opatření proti korupci. Úzká spolupráce s politiky napříč stranami politického spektra spojená s dlouhodobou veřejnou kampaní podporovanou aktivními občany vedla k úspěšnému prosazení 5 z 9 podporovaných zákonů (podrobněji o nich na www.rekonstrukcestatu.cz) Projekt, který měl být nejprve na jeden rok do voleb, následně na jedno volební období, se nyní stal úspěšnou veřejnou platformou pro prosazování systémových změn v České republice.

  Členské organizace platformy

  • Frank Bold • Oživení • Otevřená společnost • EconLab • Naši politici • Nadační fond proti korupci •  a další

  “Některé výkony občanské společnosti za poslední léta byly docela úctyhodné. V tom, jak byla ochotna se domluvit a vyvíjela nátlak na politiky. Já si třeba vážím iniciativy Rekonstrukce státu, byť ji mnozí obviňují - podle mě nespravedlivě - že pracuje pro Babiše.”

  /Petr Pithart, 23.10.2017, Hospodářské noviny/

  Přílohy:
  TZ - Rekonstrukce státu nahodí pojistky demokracie pro toto volební období
  Rekonstrukce státu: Témata 2017-2021

  Sdílet: