Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Proběhly kulaté stoly o střetu zájmů

Proběhly kulaté stoly o střetu zájmů

    Sdílet: 19. 04. 2013

    V průběhu dubna jsme uspořádali sérii dvou kulatých stolů, na kterých jsme diskutovali s odborníky a politiky o podobě novely zákona ke střetu zájmů. Tento zákon obsahuje požadavek na zřízení majetkových přiznání ke dni nástupu do funkce tak, jak je to v zahraničí zcela běžné.

    Mezi účastníky navíc došlo ke shodě, že hlubší systémové změny nejsou časově stihnutelné a proto je lepší se vydat cestou poslaneckého pozměňovacího návrhu, což doporučuje od začátku i Rekonstrukce státu. Shoda byla také na zavedení povinnosti odevzdávat majetková přiznání v elektronické podobě a nikoli písemně, jako je tomu dosud. Zápisy z obou kulatých stolů včetně přehledu účastníků a závěrů diskuzí najdete v sekci příslušného Restu.

    Sdílet: