Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Analýza: Programové prohlášení vlády zahrnuje i pojistky demokracie, protikorupční cíle ale definuje jen vágně

Analýza: Programové prohlášení vlády zahrnuje i pojistky demokracie, protikorupční cíle ale definuje jen vágně

  Sdílet: 15. 05. 2018

  Návrh programového prohlášení vlády hnutí ANO a ČSSD zmiňuje na několika místech demokratické zásady obsažené ve výzvě Mantinely demokracie. Dokument slibuje zachování nezávislosti státních zástupců a soudců, podporu nezávislosti veřejnoprávních médií nebo referendum, které bude v souladu s Ústavou. Oproti koaliční spolupráci v minulém volebním období jsou však v návrhu spíše jen vágní deklarace o protikorupčních opatřeních.

  Programové prohlášení vznikající vlády hnutí ANO a ČSSD v sobě zahrnuje hned několik zmínek o zachování právního státu a dodržování dělby moci. Kromě obecných deklarací však nové prohlášení obsahuje i několik konkrétních bodů, které přímo korespondují s výzvou Mantinely demokracie. Jsou to klíčové body, jako je garance nezávislosti státního zastupitelství a soudů nebo zachování současného právního postavení veřejnoprávních médií.

  „Je velmi důležité, že se hnutí ANO a ČSSD zavazují k respektování demokratických principů a dělby moci ve všech svých krocích. Důležitý je také příslib zachování nezávislých veřejnoprávních médií a nezávislých soudů. Jedná se o pozitivní signál pro veřejnost, že vláda neplánuje opustit základní hodnoty svobodné společnosti, ke kterým jsme se přihlásili po roce 1989,” řekl vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.

  Referendu v souladu s ústavou, a zákony podle odborníků

  Programové prohlášení obsahuje celkem 6 pasáží, které reflektují principy obsažené ve výzvě Mantinely odpovědného demokratického vládnutí. Kromě již zmíněných je to také pravidlo, že obecné referendum musí být v souladu s Ústavou, zmínka o odpolitizování státní správy a snaha o odbornou tvorbu zákonů skrze posílení Legislativní rady vlády.

  „V současné době se významná část veřejnosti obává nedemokratických trendů v naší politice i koncentrace moci u současného premiéra. Řada kroků současné vlády v demisi je i proto vnímána velmi kriticky. Jednoznačné prohlášení a zejména následné dodržování principů demokratického právního státu v praxi tak může být potřebnou reakcí nové vlády, která může zklidnit emoce a dostat politiku zpět k racionální debatě,” dodal Josef Karlický.

  Vláda protikorupční opatření formulovala jen vágně

  Programové prohlášení obsahuje mnoho zmínek o protikorupčním boji, avšak většinu opatření definuje jen vágně. „Podobně jako programové prohlášení minulé vlády v demisi z počátku tohoto roku obsahuje i prohlášení vznikající vládní koalice jen několik konkrétních protikorupčncíh opatření. Patří mezi ně rozšíření pravomocí NKÚ na samosprávy, zákon o ochraně oznamovatelů korupce (tzv. whistleblowerů) nebo zákon o regulaci lobbingu. Prohlášení sice mluví také o novele zákona o registru smluv, tam však ani nenaznačuje konkrétní cíle změn,” říká právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. „Je však třeba ocenit, že se vláda nově zavázala zveřejnit všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech a vyhodnotit jejich výhodnost,” dodal Lukáš Kraus.

  Návrh se plete ve veřejných zakázkách

  V oblasti veřejných investic navrhuje vláda mimo jiné „zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny.”  To však je proti všem doporučením protikorupčních organizací.

  „Výše limitů se zahrnutím dalších kritérií nesouvisí. Už teď mohou obce podle zákona soutěžit veřejné zakázky podle jiných kritérií, než je cena. Dlouhodobě navíc doporučujeme, aby se limity snížily a nebylo tak snadné účelově dělit zakázky. Správnou a systémovou cestou pro malé obce jsou centrální nákupy, které si jako závazek vzala už minulá vláda, ale stále jsou v nedohlednu,” upozornil garant Rekonstrukce státu Martin Kameník ze spolku Oživení.

  Chybí snaha dohledat koncové vlastníky firem

  Některá důležitá protikorupční opatření pak v programovém prohlášení vlády chybí. „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že potřebujeme rejstřík koncových vlastníků firem. Veřejné zakázky by pak mohly získat jen firmy se zcela transparentní vlastnickou strukturou. Je to důležité opatření s velkým finančním dopadem, protože firmy se zahraničními či nedohledatelnými vlastníky dnes tvoří významnou skupinu právnických osob,” upozornil Lukáš Kraus.

  Mantinely demokracie v programovém prohlášení:

 • „Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat. Právo a spravedlnost jsou základními kameny právního státu. Důvěra občanů v soudy a státní zastupitelství je podmínkou efektivity právního státu. Právo musí být předvídatelné a vymahatelné.”
 • „Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.” - odpovídá mantinelu č. 17
 • „Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendum schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.” - odpovídá mantinelu č. 11
 • „Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.” - odpovídá mantinelu č. 7
 • „Pro tvorbu zákonů zkvalitníme legislativní útvary ministerstev, zavedeme profesní přípravu legislativců a posílíme organizační zajištění Legislativní rady vlády.” - odpovídá mantinelu č. 13
 • „V justiční oblasti budeme při přísném respektování nezávislosti soudců i státních zástupců a mezinárodních doporučení v této oblasti usilovat o zvyšování kvality jejich činnosti:
 • Garantujeme platové poměry soudců a státních zástupců a nezasahování do nich ze strany exekutivy jako jedné z podmínek nezávislosti justice. - odpovídá mantinelu č. 1
 • Prosadíme kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběrů soudců jako záruky udržení profesní motivace a protikorupční opatření.“ - odpovídá mantinelu č. 15
 • Protikorupční opatření v programovém prohlášení:
 • „Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení. "
 • Veřejné investice „Zajistíme kvalitní metodickou a odbornou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek, zejména dále zjednodušíme proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny. Uvedený krok považujeme za podporu podnikatelského sektoru, zejména pak střední a malé firmy.”
 • Finance a hospodaření státu „Zasadíme se o důsledné dodržování principu transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách. Zasadíme se o to, aby k veřejným zakázkám a dotacím neměly přístup právnické osoby a s nimi propojené subjekty, které řádně nezveřejňují zákonem stanovené dokumenty ve Sbírce listin.”
 • Vnitřní bezpečnost a veřejná správa „Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech, vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat veškeré nově uzavřené smlouvy. Prosadíme novelu zákona o registru smluv. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti."
 • „Připravíme a prosadíme novelu služebního zákona. Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla."
 • „Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u prokázaných případů prosadíme legislativně v trestním právu ztrátu všech výhod státních úředníků se zákazem dalšího výkonu státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob s majetkovým podílem státu.”
 • Sdílet: