Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyjádření Rekonstrukce státu k návrhu novely zákona o střetu zájmů

Vyjádření Rekonstrukce státu k návrhu novely zákona o střetu zájmů

    Sdílet: 17. 05. 2018

    Pracovní skupina platformy Rekonstrukce státu doporučuje schválit návrh novely zákona o střetu zájmů ve znění předloženém Sněmovnou. Pozměňovací návrh senátora Michaela Canova zbytečně omezuje přístup veřejnosti do rejstříku majetkových přiznání, a nechrání citlivé údaje starostů.

    Pracovní skupina platformy Rekonstrukce státu doporučuje schválit návrh novely zákona o střetu zájmů ve znění předloženém Sněmovnou. Toto znění řeší všechny zásadní věcné námitky z obcí a odpovídá konsensu politických stran ve Sněmovně i zástupců obcí, k jehož vzniku došlo 27. 2. v rámci pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření zaštítěné předsedou Sněmovny. Poslanecká sněmovna návrh schválila jednoznačnou většinou 136 hlasů.

    Pracovní skupina naopak nedoporučuje schválení pozměňovacího návrhu Ústavně právního výboru (senátní tisk 270/1) či jiných návrhů obsahově obdobných. Návrh téhož znění totiž již Sněmovna v hlasování jednou zamítla (pro návrh bylo jen 71 poslanců) a nesouhlas s tímto řešením vyjádřila také vláda i Ministerstvo spravedlnosti, které má správu registru majetkových přiznání na starosti. Z věcného hlediska pak tento návrh neřeší namítané problémy funkcionářů obcí, jelikož nijak nezvyšuje ochranu jejich osobních údajů. Naopak zavádí zbytečnou administrativní překážku pro veřejnost, která omezuje smysl zákona a vede k navýšení finančních nákladů správce registru.

    Sdílet: