Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Do Rekonstrukce státu se zapojí také Hlídač státu a Platy top úředníků

Do Rekonstrukce státu se zapojí také Hlídač státu a Platy top úředníků

  Sdílet: 20. 06. 2018

  Protikorupční platforma Rekonstrukce státu se rozšířila o dva nové členy. Součástí odborné platformy se stal projekt Hlídač státu, který vede Michal Bláha a také iniciativa Platy top úředníků Kristýny Bašné. Hlídač státu bude pro protikorupční platformu připravovat analýzy z registru smluv. Platy top úředníků se budou zabývat právem občanů na informace.

  Hned dva nové členy má nově Rekonstrukce státu. Do protikorupční platformy neziskových organizací vstoupil veřejně prospěšný projekt Hlídač státu. Ten získal v roce 2017 cenu Křišťálová lupa za nejlepší internetový projekt roku. Věnuje se datové analýze a investigativě z registru smluv a z dalších otevřených zdrojů. „S Rekonstrukcí státu náš projekt dlouhodobě spojuje zájem o registr smluv a efektivní a transparentní nakládání s veřejnými penězi. Vzájemně spolupracujeme už více než rok na menších projektech, naše cíle a názory jsou velmi podobné, prohloubení spolupráce je proto přirozeným krokem. Budeme pro Rekonstrukci státu připravovat analytické výstupy z registru smluv a věnovat se oblasti e-governmentu a elektronizaci státu,“ říká Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu.

  Součástí Rekonstrukce státu se stala také iniciativa Platy top úředníků, kterou založila mladá vědkyně ze Sociologického ústavu Akademie věd Kristýna Bašná společně s advokátem Pavlem Musilem. „Naše iniciativa vznikla jako reakce na to, že v České republice úřady často odmítají sdělit platy vysokých státních úředníků s tím, že na tom není zjevný veřejný zájem. Ve vyspělých zemích je přitom podobná praxe běžná. Oslovili jsme proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 52 institucí, a převážná většina z nich nám zaslala odpovědi. Ty jsme pak zveřejnili na našem webu,“ popisuje vznik nového projektu Kristýna Bašná.  Cílem projektu není jen každý rok zveřejňovat platy vrcholových státních úředníků, ale také přimět politiky, aby změnili zákon a takový postup byl samozřejmostí. Vstup nových členských organizací schválilo na konci května plénum Rekonstrukce státu.

  Členové pomáhají s odbornými tématy

  Aktuálně tvoří platformu Rekonstrukce státu 15 členských organizací. Mezi garanty projektu patří Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a nově také Hlídač státu. „Každá členská organizace se expertně zapojuje aspoň do jednoho tématu projektu Rekonstrukce státu. Jednotliví experti členských organizací tvoří pracovní skupiny, které připravují odborné podklady a formulují odborná vyjádření k legislativě zaměřené na otevřenost veřejné správy a snížení prostoru pro korupci. Například Oživení se v příštích letech bude věnovat primárně veřejným zakázkám malého rozsahu, Otevřená společnost právu na informace a EconLab koncovým vlastníkům firem, které čerpají veřejné peníze,“ nastínil vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.

  V roce 2013 se dvacítka nevládních organizací zavázala k Rekonstrukci státu. Za 4 roky prosadili občané zapojení do Rekonstrukce státu 5 z 9 protikorupčních opatření, která podle odborníků mají zmenšit prostor pro korupci a klientelismus ve státní správě. Příkladem může být veřejný registr smluv, majetková přiznání politiků nebo pravidla pro transparentnější financování politických stran. Pro aktuální volební období se Rekonstrukce státu chce zaměřit na zavedení přijatých protikorupčních opatření do praxe, prosazování nových opatření a také hlídání demokratických principů, které shrnuje výzva Mantinely demokracie

  Sdílet: