Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Analýza: Nová „protikorupční vláda“ je v plánování opatření proti korupci značně opatrná

Analýza: Nová „protikorupční vláda“ je v plánování opatření proti korupci značně opatrná

  Sdílet: 28. 06. 2018

  Programové prohlášení 2. Babišovy vlády obsahuje mnoho zmínek o protikorupčním boji, avšak většinu opatření definuje jen vágně. Vyplývá to z analýzy platformy Rekonstrukce státu. Vláda konkrétně zmiňuje jen plán rozšířit pravomoci NKÚ, zákon na ochranu oznamovatelů korupce, nebo zákon o regulaci lobbingu. V prohlášení však chybí plán schválení dalších klíčových protikorupčních zákonů, které by řešily např. nominace do dozorčích a řídících orgánů či netransparentní dotace a veřejné zakázky. Dokument navíc obsahuje velmi matoucí pasáž o zvýšení zákonných limitů u veřejných zakázek malého rozsahu, což je v rozporu s obecnými doporučeními protikorupčních organizací.

  Ve srovnání se Sobotkovou vládou chybí v prohlášení z velké části přísliby schválení konkrétních protikorupčních zákonů a vymezení jejich parametrů. Podobně jako programové prohlášení minulé 1. Babišovy vlády v demisi obsahuje i prohlášení vznikající vládní koalice jen několik konkrétních protikorupčních opatření. „Patří mezi ně rozšíření pravomocí NKÚ na samosprávy, zákon o ochraně oznamovatelů korupce (tzv. whistleblowerů) nebo zákon o regulaci lobbingu. Přesto ani tyto zákony nemají konkrétní obrysy. Prohlášení mluví také o novele zákona o registru smluv, nenaznačuje však konkrétní cíle změn,” říká právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. „Je ovšem třeba ocenit, že se vláda nově zavázala zveřejnit všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech a vyhodnotit jejich výhodnost,” dodal.

  Prohlášení neřeší nominace do státních firem

  Některá důležitá protikorupční opatření pak v programovém prohlášení vlády chybí. „Klíčový je hlavně zákon o nominacích do dozorčích a řídících orgánů státních firem. Ten má bránit přidělování politických trafik a zajistit vyšší odbornost těchto orgánů,” říká vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický. Klíčový vládní dokument neřeší dále ani konkrétní kroky pro vytvoření transparentního prostředí pro dotace a zakázky malého rozsahu.

  „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že potřebujeme veřejný rejstřík koncových vlastníků firem povinný pro firmy čerpající veřejné peníze. Veřejné zakázky a dotace by pak mohly získat jen firmy se zcela transparentní vlastnickou strukturou. Je to důležité opatření s velkým finančním dopadem, protože firmy se zahraničními či nedohledatelnými vlastníky dnes tvoří významnou skupinu právnických osob,”  upozornil Lukáš Kraus.

  Protichůdné plány u veřejných zakázek

  V oblasti veřejných zakázek vláda uvádí: „Zasadíme se o důsledné dodržování principu transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách.”  Na druhé straně v rozporu s tímto plánem navrhuje „zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny.”  To je však proti doporučením protikorupčních organizací, jelikož právě podlimitní zakázky malého rozsahu jsou obvykle netransparentní, což s sebou nese řadou negativních dopadů a korupčních rizik. Zvýšení limitů by objem netransparentních zakázek ještě rozšířilo.

  „Výše limitů se zahrnutím dalších kritérií nesouvisí. Už teď mohou obce podle zákona soutěžit veřejné zakázky podle jiných kritérií, než je cena. Dlouhodobě navíc doporučujeme, aby se limity snížily a nebylo tak snadné účelově dělit zakázky. Správnou a systémovou cestou pro malé obce jsou centrální nákupy, které si jako závazek vzala už Sobotkova vláda, ale stále jsou v nedohlednu,” upozornil garant Rekonstrukce státu Martin Kameník ze spolku Oživení.

  Protikorupční opatření v programovém prohlášení:

  ·  „Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení. "

  ·         Veřejné investice

  „Zajistíme kvalitní metodickou a odbornou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek, zejména dále zjednodušíme proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny. Uvedený krok považujeme za podporu podnikatelského sektoru, zejména pak střední a malé firmy.”

  ·         Finance a hospodaření státu

  „Zasadíme se o důsledné dodržování principu transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách. Zasadíme se o to, aby k veřejným zakázkám a dotacím neměly přístup právnické osoby a s nimi propojené subjekty, které řádně nezveřejňují zákonem stanovené dokumenty ve Sbírce listin.”

  ·         Vnitřní bezpečnost a veřejná správa

  „Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech, vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat veškeré nově uzavřené smlouvy. Prosadíme novelu zákona o registru smluv. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti."

  · „Připravíme a prosadíme novelu služebního zákona. Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla."

  ·         „Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u prokázaných případů prosadíme legislativně v trestním právu ztrátu všech výhod státních úředníků se zákazem dalšího výkonu státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob s majetkovým podílem státu.”

  Sdílet: