Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vládní plán boje proti korupci je ambiciózní. Rekonstrukce státu však chce hlavně hlídat jeho plnění!

Vládní plán boje proti korupci je ambiciózní. Rekonstrukce státu však chce hlavně hlídat jeho plnění!

  Sdílet: 19. 07. 2018

  Rekonstrukce státu prosadila do vládní koncepce protikorupčního boje pro příští čtyři roky hned několik nových opatření. Jde hlavně o nové podmínky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, větší vymahatelnost přístupu občanů k informacím a závazek posílit nezávislost státního zastupitelství. Novinkou je také etický kodex vlády. Koncepci poprvé projednala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Za neziskový sektor se jí zúčastnili mimo jiné zástupci Frank Bold, Oživení a Nadačního fondu proti korupci. Všichni chtějí dál sledovat, jestli vláda tyto záměry reálně plní.

  Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí včera poprvé představila připravovanou koncepci na rok 2018 až 2022. Plán obsahuje hned několik priorit, které dlouhodobě prosazuje protikorupční platforma Rekonstrukce státu. „Z našich priorit obsahuje předložený dokument zpřísnění podmínek a snížení limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zajištění efektivního přístupu občanů k informacím, ale také posílení nezávislosti státního zastupitelství. Jsou to systémové změny, které pomohou zmenšit prostor pro korupci, klientelismus a zneužívání moci ve veřejném sektoru,“ říká Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu a právník Frank Bold.

  Jednání protikorupční rady vlády se zúčastnili za Rekonstrukci státu právníci mezinárodního týmu Frank Bold, protikorupčního spolku Oživení a Nadačního fondu proti korupci. „Představitelé vlády na jednání Rady rozhodně ambicemi a entuziasmem nešetřili. Z minulosti však víme, že taková vyjádření je třeba brát s rezervou. Budeme bedlivě sledovat, jak se v budoucnu koncepce podaří naplňovat,“ doplnil právník Marek Zelenka ze spolku Oživení, jedné z garantských organizací Rekonstrukce státu.

  Etický kodex i nezávislost státních zástupců

  Vláda se včera zavázala přijmout etický kodex, který má v příštích letech řídit kroky vlády jako celku i jednotlivých ministrů. „Plány vlády jsou relativně ambiciózní. Významnou novinkou je zejména závazek přijetí etického kodexu. Nicméně, klíčové je, aby byly návrhy dotaženy do konce, a nový kabinet dokázal, že přídomek „protikorupční“ není jen marketingový slogan. Rekonstrukce státu se bude prosazování protikorupční legislativy nadále aktivně věnovat,“ uvádí Josef Karlický.

  Plán na přijetí nových protikorupčních opatření obsahuje také návrh kontrolovat, jestli veřejné instituce opravdu zveřejňují své smlouvy v registru smluv. Ještě letos chce přitom vláda stihnout připravit novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), ale také zákon o regulaci lobbingu a ochraně oznamovatelů korupce. „Tyto priority se objevily už v programovém prohlášení první Babišovy vlády a i několika předchozích vlád. Je tedy nejvyšší čas je konečně uvést v život,” dodal Karlický.

  Novým členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za neziskový sektor se stal ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha. Doplnil tak zástupce z Oživení a Frank Bold. Garantské organizace Rekonstrukce státu jsou pravidelnými účastníky tohoto poradního orgánu vlády.

  Co chce nová vládní koncepce protikorupčních opatření?

  - přijetí etického kodexu vlády

  - posílení nezávislosti státního zastupitelství

  - přijetí zákona o lobbingu

  - kontrola plnění povinností subjektů plynoucích z registru smluv

  - opatření ke zlepšení přístupu k informacím podle zákona 106/1999 Sb.

  - nový zákon o podpoře sportu a zavedení rejstříku organizací žádajících o dotace

  - posílení pravomocí NKÚ

  - zpřísnění podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a snížení hranice pro jejich zadávání

  Letos plánuje vláda přijmout mimo jiné:

  - novelu zákona o finanční kontrole

  -  novelu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

  - změnu Ústavy, která umožní změnu zákona k rozšíření působnosti NKÚ

  - zákon o ochraně oznamovatelů korupce

  - zákon o lobbingu

  - zákon o podpoře sportu (nový rejstřík organizací žádajících o dotace)

  - novelu zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

  Co je to Rekonstrukce státu?

  Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.

  Sdílet: