Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reakce Oživení a Rekonstrukce státu na tiskovou zprávu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Reakce Oživení a Rekonstrukce státu na tiskovou zprávu Nemocnice České Budějovice, a.s.

  Sdílet: 30. 07. 2018

  Na základě veřejně dostupných informací nevyplývá, že by Nemocnice České Budějovice vybrala dodavatele léků Phoenix, a.s. v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Touto cestou chceme reagovat na oficiální stanovisko, které vydala Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále jen “Nemocnice”) dne 26. 7. 2018 jako reakci na happening protikorupční platformy Rekonstrukce státu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně.

  V prvé řadě chceme připomenout, že hlavním cílem happeningu bylo upozornit na absurdní zákonné pravidlo, které nařizuje zpoplatnění podnětu podaného k ÚOHS ohledně veřejné zakázky 10 000 korunami. Tento poplatek zcela znemožňuje veřejnosti upozornit na případy, kdy dochází k účelovému štěpení veřejných zakázek na zakázky malého rozsahu a dále na další případy obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. Konkurenční dodavatelé, na které upozorňujete, totiž zdaleka nejsou jedinými subjekty, které mohou na pochybnosti v zadávacích řízeních upozorňovat.

  V reakci na Váš otevřený dopis a článek pak musíme uvést, že naše tisková zpráva netvrdí, že k zajištění dodávek léčiv používáte jediného distributora. Poukázali jsme pouze na to, že v období od června 2017 do dubna 2018 společnost Phoenix a.s. dodala vaší nemocnici celkem 697 zakázek v souhrnné hodnotě 200 milionů korun, a to bez veřejné soutěže v režimu zákona. Pokud máte nějaké důkazy o tom, že tato konkrétní distribuční společnosti byla vybrána na základě  zadávacího řízení v režimu zákona, prosíme Vás o jejich předložení. Jinak budeme i nadále tvrdit, že platí opak.

  Ostatně ohledně našich pochybností o nákupech léků jsme se dotazovali celkem sedmi zdravotnických zařízení v ČR včetně Vaší nemocnice. Z Vaší odpovědi ze dne 14. 3. 2017 je zřejmé, že distributor Phoenix, a.s. Vaší nemocnici dodával minimálně do jara 2017 léky na základě průzkumu trhu bez uzavřené smlouvy. Ostatní oslovená zdravotnická zařízení ve svých odpovědích uváděla dokonce přímo odkaz na výjimku dle § 19 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek (srov. např. odpověď Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ze dne 24. 1. 2017). Z tohoto důvodu jsme vycházeli z toho, že i Vaše nemocnice postupuje na základě stejného výkladu zákona. Díky našemu podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je však zřejmé, že tato praxe je v rozporu se zákonem (blíže zde).

  Ve vaší odpovědi jste dále uvedli, že mělo jít o provizorní způsob nákupu léků, než budou vysoutěženy veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona, které Vám má zajišťovat Sdružením nemocnic Jihočeského kraje. Z Vaší odpovědi vyplývalo, že proběhne 41 zadávacích řízení dle zákona, které pro Vás provede právě tento subjekt. Z věstníku veřejných zakázek však dosud nevyplývá, že by jakoukoli ze zmíněných zakázek vyhrála právě společnost Phoenix, a.s.

  Co se týká Vaší poznámky k počtu 697 objednávek dodáváme, že z pohledu zákona jde o 697 jednotlivých smluv, resp. veřejných zakázek. Pokud jsou tyto dílčí smlouvy uzavírány na základě rámcových smluv, jak uvádíte, tak toto nelze z veřejných zdrojů ověřit. Pro podání případného podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je třeba složit 10,000,- Kč za každou jednotlivou veřejnou zakázku. Zde ještě pro úplnost dodáme, že Vámi zmínění tržní konkurenti, pro které poplatek 10,000 Kč dle Vašeho názoru není překážkou, nejsou jediní, kteří oprávněně upozorňují na pochybnosti při zadávání veřejných zakázek. A na rozdíl od veřejnosti mohou podat k Úřadu i “návrh” (dle § 250 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek), na základě něhož na rozdíl od “podnětu” musí Úřad zahájit správní řízení. 

  Pro úplnost uvádíme, že rozhodně nemáme zapotřebí vést proti Vaší nemocnici jakoukoli kampaň s úmyslem poškodit její pověst. Vzhledem k cílům naší organizace, způsobu fungování a  financování se jedná o absurdní až paranoidní představu. Naopak s Vámi souhlasíme, že zadávací řízení jsou administrativně náročná a že příslušné orgány (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj) by měly vydávat podrobné metodiky mimo jiné pro nákupy léků. V rámci našich možností se snažíme tlačit na příslušné orgány k vydávání právě takových oborových metodik, které by Vám, zadavatelům veřejných zakázek, usnadnily práci a zvýšily právní jistotu při jejich zadávání. Posledním příkladem mohou být naše návrhy vznesené v rámci Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a její pracovní skupiny pro transparentnost veřejné správy, které obsahovaly právě i důraz na včasné vytvoření oborových metodik. Z naší zkušenosti je však zřejmé, že bez hlasité kritiky se věci posouvají kupředu jen velmi pomalu.

  V Praze dne 30. července 2018,

  Mgr. Martin Kameník,

  předseda protikorupčního spolku Oživení, o. s.

  Přílohy:
  7 nejčastěji pokládaných otázek o reformě financování politických stran a volebních kampaní v České republice (srpen 2016)

  Sdílet: