Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Etický kodex vlády musí řešit střet zájmů a limity moci, jinak bude jen bezcenným prohlášením

Etický kodex vlády musí řešit střet zájmů a limity moci, jinak bude jen bezcenným prohlášením

  Sdílet: 12. 09. 2018

  Vláda aktuálně připravuje nový etický kodex. Experti Rekonstrukce státu proto zpracovali seznam základních principů, které by měl etický kodex české vlády zohledňovat, aby se nejednalo jen o líbivé gesto. Dokument by měl obsahovat zejména důsledné řešení střetů veřejného zájmu s osobními zájmy ministrů, a to včetně jejich působení v obchodních společnostech či jejich vystupování ve prospěch zájmových skupin. Kvalitní etický kodex by měl podle expertů přinést jasný závazek ministrů, že budou ctít principy demokratického právního státu a dělby moci a zasadí se o transparentní a odpovědné vládnutí.

  Vláda představila záměr vytvořit pro své členy etický kodex poprvé na jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 17. července. Tento dokument aktuálně připravuje ministr spravedlnosti a vláda o něm bude hlasovat zřejmě na konci září. Protikorupční platforma Rekonstrukce státu chce proto předem upozornit na klíčové body, které by kodex měl zahrnovat. Své návrhy již proto předala zástupcům Úřadu vlády. „Etický kodex členů vlády by neměl být jen shrnutím všeobecně uznávaných pravidel, které se schválí a zapomene. Pokud se chce vláda pomocí kodexu opravdu přihlásit k odpovědnému a transparentnímu vládnutí, měla by být dostatečně konkrétní a nabídnout také jasný mechanismus, jak chce naplňování kodexu zajistit,” uvedl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Mezi klíčové body kodexu by měl patřit postup při řešení střetu zájmů ministrů na všech úrovních. Od majetkové účasti ve společnostech, které čerpají veřejné peníze či mohou mít prospěch z rozhodnutí vlády, až po angažmá v různých nevládních organizacích, které čerpají státní peníze. Kodex by měl obsahovat také závazek toho, že členové vlády budou ve všech svých krocích respektovat ústavní a demokratické principy a nezneužijí své pravomoci pro osobní či politické cíle. „Kvalitní etický kodex by měl členovi vlády „připomínat” nejen jeho povinnosti vyplývající ze zákona, ale především požadovat vysoký standard chování všech členů vlády, který jde nad požadavky zákona.” dodal Karlický. Důležitý je podle něj také aktivní přístup k boji proti korupci a klientelismu a snaha o maximální transparentnost chodu ministerstev. Více čtěte v plném znění Doporučení Rekonstrukce státu pro tvorbu etického kodexu vlády.

  Inspirace v zahraničí je dobrý základ, ale sama o sobě nestačí

  Premiér už naznačil, že se v připravovaném dokumentu objeví zásada trestní bezúhonnosti a dodržování právního řádu nebo závazek hájení veřejného zájmu před soukromými zájmy ministrů. Kodex má vyjádřit také snahu vlády o součinnost s Poslaneckou sněmovnou, respekt k nestrannosti státní služby a k právu občanů na informace o jednání vlády. Vládní dokument má zmínit údajně také hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

  Samotné přijetí kodexu ovšem českou politickou scénu jistě kultivovat nezvládne. „Klíčové je samozřejmě především to, jak bude kodex ze strany ministrů a premiéra dodržován. V tom určitě panuje u opozičních stran, ale  i u významné části veřejnosti značná skepse. Proto by měla vláda zejména myslet na to, jak bude naplňování kodexu zajištěno a také, jak o tom bude informovat občany. V tom by mohlo pomoci zřízení dostatečně silného vládního orgánu, který by měl naplňování kodexu na starosti a který by zajišťoval i určitý informační servis veřejnosti. Naopak bez jasného mechanismu práce s kodexem nelze očekávat, že se dočkáme praktických posunů a zvýšení důvěry veřejnosti ve fungování vlády,“ říká právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

  Sdílet: