Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu vystavila senátorům vysvědčení za hlasování o protikorupčních zákonech

Rekonstrukce státu vystavila senátorům vysvědčení za hlasování o protikorupčních zákonech

  Sdílet: 21. 09. 2018

  Rekonstrukce státu vystavila senátorům na konci volebního období vysvědčení za hlasování o protikorupčních zákonech. Analytici hodnotili informace o individuálním hlasování a aktivitě při tvorbě zákonů za posledních pět let. Na základě toho vytvořili žebříček senátorů, na jehož vrcholu jsou ti, kteří se mimořádně zasadili o prosazení opatření pro transparentnější stát a větší kontrolu nad veřejnými rozpočty. Prvních sedm senátorů ocenili na slavnostním večeru také symbolickými cenami.

  Protikorupční platforma Rekonstrukce státu vystavila všem senátorům více než dva týdny před senátními volbami vysvědčení. To hodnotí, jak jednotliví senátoři v minulých pěti letech hlasovali pro protikorupční zákony. Hodnocení může sloužit i jako jedno z vodítek pro rozhodování voličů. Platforma současně na slavnostním večeru ocenila sedm senátorů, kteří se mimořádně zasadili o přijetí protikorupčních opatření do českého právního řádu. Z hodnocení také vyplývá, kteří senátoři přijetí protikorupčních zákonů blokovali.

  Mezi největší zastánce protikorupčních zákonů v Senátu patří podle tohoto hodnocení pražští senátoři Libor Michálek (Nezařazen) a Ladislav Kos (SENÁTOR 21) a senátorka Renata Chmelová (KDU-ČSL a nezávislí). Dále pak pražský senátor Václav Láska (SENÁTOR 21), přerovská senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí) a brněnský senátor Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL a nezávislí). Ocenění na slavnostním večeru převzali také táborský senátor Jaroslav Větrovský (klub ANO), českobudějovický senátor Jiří Šesták (Klub STAN) a kladenský senátor Jiří Dienstbier (Senátorský klub ČSSD). Výsledky všech senátorů jsou již aktuálně na webu Rekonstrukce státu pod záložkou „Politici”.

  „Celkem 38 senátorů protikorupční zákony jasně podporovalo a u dalších 13 podpora převažovala. Významně tak přispěli k prosazení důležitých protikorupčních zákony i k odražení pokusů o jejich okleštění. Proto chceme jako občané všem těmto senátorům velmi poděkovat. Nejaktivnějším senátorům jsme pak dnes předali indiánské artefakty, jako symbolický výraz toho, že je vnímáme jako čestné členy „Rady starších“ naší země,“ řekl k výsledkům hodnocení Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

  Na základě čeho jsme senátory hodnotili?

  Hodnocení probíhalo podle předem daných kritérií: zohledňuje to, jak senátoři hlasovali o pěti klíčových protikorupčních opatřeních. Jde o zavedení registru smluv, nová pravidla pro podávání majetkových přiznání politiků, zákony bez přílepků, nová pravidla financování politických stran a volebních kampaní, a rozšíření pravomocí NKÚ.

  Analytici Rekonstrukce státu přitom sledovali hlasování senátorů na plénu i ve výborech, a také jejich případné vlastní návrhy k protikorupčním zákonům. „Senátoři jsou zvoleni občany přímo stejně jako třeba prezident, proto považujeme za klíčové nabídnout veřejnosti jejich individuální výsledky. I v Senátu samozřejmě hrají stranické dohody značnou roli, nicméně k boji proti korupci se zpravidla hlásí všechny politické strany a rozhoduje tedy opravdu spíše osobní přístup jednotlivých politiků.“ říká k tomu Josef Karlický.

  Výsledky jednotlivých senátorů lze i vzájemně srovnávat a seřadit v žebříčku podle míry podpory. „V hodnocení jsme se snažili zohlednit všechna specifika rozhodování v Senátu a zahrnout jak hlasování o zákonech, tak i další klíčové aktivity jako je předkládání návrhů či projevy na výborech a plénu Senátu. Vzhledem k tomu jsme přesvědčení, že konečné výsledky velmi dobře vystihují realitu. Nicméně je třeba vnímat, že protikorupční zákony jsou jen malá část agendy senátorů a mnozí se jim s ohledem na své působení v jiných oblastech ani hlouběji věnovat nemohou. A i ti, kteří podle hodnocení protikorupční zákony blokují, pak mohou samozřejmě působit pozitivně v jiných oblastech.“ dodal Karlický.

  Vysvědčení senátorů – nejvíc je jedničkářů, hned potom pětkařů

  Na základě průměrných bodů senátora za všechna jeho hlasování o protikorupčních zákonech pak vznikl žebříček senátorů, který má hned čtyři hlavní kategorie. „Senátoři označení zelenou barvou protikorupční opatření aktivně podporovali a tvoří největší skupinu, celkem 38 osobností. Dvanáct dalších senátorů označených žlutou barvou hlasovalo někdy pro a někdy proti těmto návrhům - a je možné se na jejich hlasování podívat podrobněji. U desítky senátorů označených oranžovou barvou již převažují hlasování proti protikorupčním zákonům. A pak je tu skupina 17 senátorů označená červeně. Její členové proti návrhům zpravidla hlasovali i aktivně veřejně vystupovali,” vysvětluje právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus, který je jedním z autorů hodnocení.

  Mezi senátory na druhé straně pomyslného žebříčku se objevil strakonický senátor Karel Kratochvíle (Senátorský klub ČSSD), senátor Ivo Valenta (Nezařazen), který kandidoval za obvod Uherské Hradiště anebo teplický senátor Jaroslav Kubera (Senátorský klub ODS). Mezi další patří například kutnohorský senátor Jaromír Strnad (Senátorský klub ČSSD) a příbramský senátor Jiří Burian (Senátorský klub ODS) a Jiří Cieńciała (nezařazený za Frýdek-Místek).

  Jak přesně počítáme výslednou známku politiků?

  Hodnocení Rekonstrukce státu vychází ze všech hlasování jednotlivých senátorů o návrzích i podstatných změnách protikorupčních zákonů z posledních 5 let. Zahrnuje i předkládání zákonů a pozměňovacích návrhů a případně i významné projevy na výborech či plénu Senátu. Každému úkonu přiřadili analytici příslušnou váhu podle toho, jak je významný pro přijetí zákona. Hlasování o návrzích zákonů a jejich změnách tvoří 75 % výsledné známky, dalších 25 % hodnocení tvoří ostatní aktivity senátorů (typicky je to předložení pozměňovacího návrhu, ale může jít třeba i o iniciaci debaty k řešení nedostatků návrhu nebo jeho obhajobu na plénu).

  Kdo se podílí na Rekonstrukci státu?

  Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu

  Sdílet: