Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Resty v parlamentu

Resty v parlamentu

  Sdílet: 16. 05. 2013

  Přečtěte si, v jakých fázích projednávání jsou jednotlivé Resty.

  Politika bez tajných sponzorů

  Návrh zákona, který se věnuje Restu č. 1 projednala 10. 4. 2013 vláda a schválila jej ve znění stanoviska Legislativní rady vlády. To znamená, že byla odstraněna možnost žaloby ve správním soudnictví a kontrolní mechanizmy byly z původního návrhu zásadně oslabeny. Návrh vládního zákona byl předložen v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 995) a je zařazen jako první bod na pátek 17. 5. 2013 na program květnové schůze.

  Majetková přiznání pro politiky

  Návrh odpovídají Restu č. 2 bude pravděpodobně brzy načten poslaneckou inciativou. Poslanci za ČSSD zároveň připravují další návrh, který se netýká pouze politiků, ale všech osob od určitého příjmu. Podobné návrhy s širším okruhem povinných subjektů jsou v Poslanecké sněmovně navrženy poslanci KSČM (sněmovní tisk č. 678) a VV (sněmovní tisk č. 748).

  Smlouvy na internetu

  Po připomínkách prof. Eliáše byl navrhovatelem předložen komplexní pozměňovací návrh, který mění úpravu na samostatný zákon. Návrh (sněmovní tisk č. 740) nyní projednávají výbory Poslanecké sněmovny. Ústavně-právní výbor přerušil projednávání do další schůze, která se bude konat nejspíš koncem května.

  Zrušení anonymních akcií

  Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (sněmovní tisk č. 715) byl vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Poslanecká sněmovna setrvala na původním znění, které následně schválila. Nyní zákon čeká na podpis prezidenta republiky.

  Konec trafik ve státních firmách

  Aktuální návrh zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků není z našeho pohledu dostatečný, neobsahuje doporučení Rekonstrukce státu. Je možné požadovat zapracování našich požadavků pomocí pozměňovacích návrhů načtených poslanci. Legislativní rada vlády vydala po projednání nedoporučující stanovisko.

  Odpolitizování státní správy

  Zákon o státních úřednících čeká na projednání vládou. Je zařazen na jednání Legislativní rady vlády 16. 5. 2013. V nyní projednávané podobě jej nepodporujeme, protože nezajišťuje odpolitizování státní správy. Poslanci ČSSD připravují návrh na novelizaci původního, dle našeho názoru kvalitnějšího, služebního zákona č. 218/2002, který by tak mohl nabýt účinnosti.

  Nezávislé vyšetřování korupce

  Návrh zákona o státním zastupitelství splňuje požadavky Restu. Mimo jiné podporuje zřízení úřadu pro boj s korupcí. Zákon bude teprve projednán vládou, termín zatím daný není, ale je zařazen na jednání Legislativní rady vlády dne 16. 5. 2013 společně se zákonem o státních úřednících.

  Zákony bez přílepků

  V Poslanecké sněmovně jsou návrhy věnující se změnám legislativního procesu, ale neobsahují doporučení obsažená v Restu č. 8. Naše opatření načteme v samostatném návrhu.

  Rozšíření pravomocí NKÚ

  Po zamítnutí vládního návrhu (sněmovní tisky č. 351 a 352) na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu Senátem, byly načteny návrhy v totožném znění poslanci Věcí veřejných (sněmovní tisky č. 918 a 919). Vláda zaslala nesouhlasné stanovisko. Domnívá se, že návrhy nemohou být schváleny, když za stejných podmínek neprošly předchozí návrhy.

  Poslanci Peake a Polčák také načetli nové návrhy (sněmovní tisky č. 969 a 970), které jsou nyní na programu květnové schůze Poslanecké sněmovny. Vláda vydala stanovisko s připomínkami k oběma tiskům.

  Sdílet: