Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Aktuální stav Restů

Aktuální stav Restů

  Sdílet: 10. 06. 2013

  Podívejte se, v jaké fázi se nachází 9 navrhovaných opatření Rekonstrukce státu.

  Politika bez tajných sponzorů
  Vládní návrh zákona je postoupen Poslanecké sněmovně a nyní čeká na projednání ve výborech Poslanecké sněmovny. Kontrolní výbor prozatím přerušil projednávání, Ústavně-právní výbor se zákonem dosud nezabýval. Návrh podporujeme, ale požadujeme jeho přijetí ve znění, které bude obsahovat také sankční a dozorový mechanizmus, tedy úřad pro kontrolu financování politických stran.
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=995

  Majetková přiznání politiků
  Odpovídající návrh týkající se majetkových přiznání politiků bude načten poslaneckou iniciativou. Prozatím o podpoře poslanců jednáme.

  Smlouvy státu na internetu
  Návrh zákona již poněkolikáté projednával Ústavně-právní výbor. Od posledního přerušeného jednání o zákonu z 29. 5. čekáme na jeho další zařazení na program výboru. Pro zajímavost uvádím text z usnesení výboru dne 29. 5. 2013: "ÚPV přerušuje projednávání tisku 740, a to do doby předložení informace navrhovatelů, ve které by měli společně s Ministerstvem vnitra ČR co nejpřesněji vyčíslit odhad rozpočtových dopadů ze zavedení povinného registru smluv na města, obce i kraje a zároveň by v této informaci ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR navrhli kompenzační mechanizmus pro samosprávy vedoucí k eliminaci dodatečných rozpočtových nákladů plynoucích z uzákonění povinného registru smluv". Zákon bude ve 2. čtení projednán nejdříve v září. Rekonstrukce státu návrh plně podporuje.
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=740

  Zrušení anonymních akcií
  Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností je platný a stane se účinným 30. 6. 2013. Jiný návrh týkající se anonymních akcií není.

  Konec trafik ve státních firmách
  Předložen je zatím pouze nevyhovující vládní návrh. Jednáme o podpoře opatření Rekonstrukce státu mezi poslanci.
  http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8XGLP5MX

  Nezávislí úředníci
  Zákon o státních úřednících bude opětovně projednán vládou ve středu 12. 6. Návrh zákona nesplňuje požadavky Rekonstrukce státu. ČSSD má v plánu předložit návrh na novelizaci původního služebního zákona č. 218/2002 Sb, který více odpovídá požadavkům Rekonstrukce státu.
  http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK94AJKBUC

  Nezávislé vyšetřování korupce
  Návrh zákona o státním zastupitelství, který splňuje požadavky Rekonstrukce státu, je nyní zařazen na pořad 54. schůze Poslanecké sněmovny (na 12. 6. dopoledne) mezi návrhy v 1. čtení.
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1054

  Zákony bez přílepků
  Návrh zákona, kterým se mění zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 1029) projedná vláda 12. 6. 2013. Na programu 54. schůze PSP zatím není. Návrh odpovídá opatřením v Restu 8.
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=1029

  Rozšíření pravomocí NKÚ

  Návrh poslanců Peake a Polčáka jsou také na programu 54. schůze PSP v 1. čtení. Návrh obsahuje navrhovaná opatření Rekonstrukce státu.
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=969
  http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=970

  Sdílet: