Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Za personální turbulence v Český drahách je zodpovědný parlament

Za personální turbulence v Český drahách je zodpovědný parlament

  Sdílet: 30. 07. 2013

  Překotné změny ve vedení ČD jsou možné jen díky absenci zákona o státních firmách

  Praha, 3O. 7. 2013 – Jeden z klíčových zákonů, které prosazuje Rekonstrukce státu, je i zákon o státních firmách. Česká republika totiž nemá legislativně vůbec státní firmy podchyceny. Neexistuje vlastnická politika jednotlivých státních firem, neexistují kritéria pro lidi dosazované do dozorčích rad, neexistují transparentní nominační procesy. Proto si mohl ministr Žák zcela legálně vyměnit potřebnou část dozorčí rady ČD, která měla jediný úkol – odstranit generálního ředitele Žaludu. Překotné změny ve vedení ČD jsou možné jen díky absenci zákona o státních firmách

  Praha, 3O. 7. 2013 – Jeden z klíčových zákonů, které prosazuje Rekonstrukce státu, je i zákon o státních firmách. Česká republika totiž nemá legislativně vůbec státní firmy podchyceny. Neexistuje vlastnická politika jednotlivých státních firem, neexistují kritéria pro lidi dosazované do dozorčích rad, neexistují transparentní nominační procesy. Proto si mohl ministr Žák zcela legálně vyměnit potřebnou část dozorčí rady ČD, která měla jediný úkol – odstranit generálního ředitele Žaludu.


  Pokud by již byl zákon, který Rekonstrukce státu navrhuje, Žák by nemohl České dráhy zdaleka tak rychle a jednoduše ovládnout. Podobně jak Žák může postupovat například Fischer v otázce ČEZu a podobně.

  Jiří Boudal, expert Rekonstrukce státu na státní podniky: „Všude v zahraničí existuje legislativa, která podrobně vymezuje, co mají jednotlivé státní podniky dělat, je jasné, kdo s jakou kvalifikací může být v orgánech státních firem. Například ve Skandinávii nemohou být v dozorčích radách žádní aktivní politici. Rekonstrukce státu navrhuje, aby u nás mohla být v dozorčích radách maximálně třetina politiků – a i ty by nebylo možné vyměnit ze dne na den, jak si jaký ministr zrovna usmyslí.

  Jiří Boudal: „Správná praxe fungování státních podniků je taková, že politici nastaví parametry fungování podniku, schválí vlastnickou politiku, definují, co se od podniku očekává, a dozorčí rada, složená z kompetentních lidí, na základě těchto jasně stanovených kritérií vyhodnocuje, jak si management podniku počíná. Teprve na základě jasného neplnění kritérií mohou být změny v managementu na pořadu dne a musejí být řádně odůvodněny. Měnit šéfa státního podniku čtrnáct dní o nástupu ministra do funkce je zcela nepřípadné a odporuje to principům zodpovědného řízení firmy.

  Pavel Franc, ředitel Ekologického právního servisu: „Opět se ukazuje, že Česku fatálně chybí zákony, které by zastavily politiky, aby ke správě věcí veřejných přistupovali jako ke své kořisti. Dnes ministr dopravy, v tomto případě bez důvěry, de facto ovládá obrovský podnik České dráhy a může si dělat prostřednictvím svojí dozorčí rady, co chce. Tento stav je neslučitelný s dobrým managementem státních podniků. Budeme nadále usilovat o co nejrychlejší přijetí zákona, který by podobné politické čistky znemožnil.

  Rekonstrukce státu nehodnotí, zda Žaluda byl nebo nebyl dobrý ředitel a zda jsou či nejsou členové Žákovy dozorčí rady odborně kompetentní svou roli vykonávat. Upozorňujeme na princip, jak je možné rozhodnutím jediného člověka ze dne na den převrátit vzhůru nohama obrovské státní firmy, které hospodaří se stamiliardovými majetky.

  Kontakty:

  Jiří Boudal: 777804658

  Sdílet: