Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyjádření prof. Dvořákové k Rekonstrukci státu

Vyjádření prof. Dvořákové k Rekonstrukci státu

  Sdílet: 11. 09. 2013

  Situace v České republice je vážná. Důvěra občanů v politiky a  v politiku je mizivá. Protikorupční projekt „Rekonstrukce státu“, na němž se podílí několik desítek odborníků a celá řada nevládních organizací, představuje možná jednu z posledních možností, jak prostřednictvím demokraticky zvolených zástupců a reprezentativních institucí zastavit demontáž demokratického státu, jehož fungování se vyvíjí již v logice systémové korupce. Projekt pojmenovává klíčové zákony, jejichž přijetí v kvalitní podobě může omezit korupční prostor, posílit zodpovídání se politiků a vyvážit fungování institucí. To by mohl být skutečný start pro rekonstrukci státu, jež by zahájil obnovení základní důvěry občanů ve stát a  v demokracii a jež by nastolil základní principy právního státu.

  Iniciativa „Rekonstrukce státu“ si je vědoma, že za podobu zákonů a fungování institucí nese odpovědnost politická reprezentace. Zároveň si je vědoma, že politici se budou chovat tak, jak jim společnost dovolí. Proto oslovujeme nejen politiky, ale i širší veřejnost. Právě veřejnost by měla tlačit na kandidáty, aby se přihlásili k těmto návrhům a právě veřejnost by po volbách měla kontrolovat, aby návrhy těchto protikorupčních zákonů neskončily jako bezzubé deklarace. Tato iniciativa není ideologicky zaměřena, navrhované zákony by měly být a mohou být přijímány napříč politickým spektrem.

  Víme, že je to jen začátek. Víme, že je mnoho dalších kroků, které je potřeba učinit a že je zde řada dalších iniciativ, které přicházejí s náměty a nápady, které jistě stojí za diskusi a za podporu. Ale v této předvolební době, plné bezobsažných a manipulativních billboardů, prázdných hesel a lživých argumentů, předkládáme několik základních návrhů, jejichž plnění se dá po volbách kontrolovat.

  Proto vyzýváme občany i politiky: Pomozte nám, abychom mohli vykročit z bludného kruhu korupce a klientelismu. Pomozte nám, abychom společně obnovili důstojnost občanů i důvěru ve společnosti. Oslovujte kandidáty i politické strany, aby tyto návrhy vzali za své a po volbách nám pomozte hlídat jejich plnění. Osud této země je v našich rukách a každý z nás za něj nese odpovědnost.

  Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

  Vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze

  Sdílet: