Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

David Ondráčka o Rekonstrukci státu v Impulsech Václava Moravce

David Ondráčka o Rekonstrukci státu v Impulsech Václava Moravce

  Sdílet: 13. 09. 2013

  Poslechnout si můžete tady: http://www.impuls.cz/clanek/video-david-ondracka-fotbalu-stale-chybi-ocista/236106

  Ředitel Transparency International ČR David Ondráčka mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o korupci ve fotbale a konání předčasných voleb.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Bla bla nevolím. Pod tímto sloganem vstupuje do veřejného prostoru projekt iniciativy Rekonstrukce státu. Ta teď před předčasnými volbami srovnává politické strany i jednotlivé kandidáty například podle jejich podpory klíčovým zákonům proti korupci. Jiří Fiala ze sdružení Naši politici k tomu poznamenává.

  Záznam Jiřího Fialy:
  V monitoringu volební kampaně před sněmovními volbami chceme sledovat komplexně veškerou problematiku týkající se financování jednotlivých politických uskupení a zároveň chceme sledovat i minulost těch jejich lídrů. Chceme sledovat i minulost strategických lídrů volebních kampaní, jejich finančních manažerů. Naším cílem je podat voličům komplexní informaci o tom, kdo stojí za kandidujícím politikem, jaká je jeho profesní politická minulost a s kým je případně spojen v nějakých podnikatelských vazbách nebo nějakých jiných finančních spojenectvích.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Zaznamenalo Rádio Impuls slova Jiřího Fialy ze sdružení Naši politici. Iniciativa Rekonstrukce státu se chystá ukázat i na poslance, kteří v končícím volebním období protikorupční zákony zvlášť blokovali. Sdružení Rekonstrukce státu zahájilo svoji činnost letos v květnu. Důvod – prosazení devíti klíčových protikorupčních zákonů. Zatím poslanci schválili jen jeden jediný a to když zrušili anonymní akcie. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer.

  Host (David Ondráčka):
  Dobrý večer.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Víc než polovina českých akciových společností, konkrétně zhruba 13 tisíc, má podle poradenské společnosti Businote stále listinné akcie na doručitele. Chceme-li tedy ty takzvané anonymní akcie. Za necelé čtyři měsíce přitom začne platit zákon, který anonymní akcie ruší. Nakolik je pro vás to číslo 13 tisíc akciových společností překvapivé?

  Host (David Ondráčka):
  Vypovídá to o tom, že se do toho zaknihování nikomu příliš nechce. Je to věc, která byla přijata zákonem na konci loňského roku a ten termín roční zhruba byl poměrně dlouhý. Je třeba i rozlišovat to, že na jednu stranu dojde k tomu, že některé firmy ty akcie takzvaně zaknihují a bude možné potenciálně dohledat toho vlastníka, kterého uvádí. Ale že tady stále je ještě velké množství a tady se taky pohybujeme v desítkách tisíc firem, které dneska utíkají do daňových rájů a do offshorových destinací, kde ta místní legislativa umožňuje pořád skrývat toho skutečného vlastníka.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Není to tedy tak, že těch 13 se téměř automaticky přesune do daňových rájů, do offshorů a tudíž ten zákon se mine účinkem, protože dál budou ať už na veřejné zakázky, na evropské dotace moci sáhnout firmy, které mají anonymní vlastnictví?

  Host (David Ondráčka):
  Ten zákon to rozhodně nevyřešil, ten problém. Je to samozřejmě nakročení k tomu, aby ty firmy, které nejsou určeny k tomu, aby zakrývaly cíleně vlastníka, tak aby se zaregistrovaly, zaknihovaly a tím by bylo možné toho vlastníka dohledat. Ale ty, které skutečně…

  Moderátor (Václav Moravec):
  Počkejte, ale kdybych ale řekl, vy říkáte, že je to nakročení, ale zároveň jasně říkáte, že to problém neřeší. Tudíž to ani nemůže být nakročení.

  Host (David Ondráčka):
  Je to samozřejmě poměrně komplexní problematika, která z mého pohledu se vlastně nedá stoprocentně ani vyřešit jenom českou legislativou. Protože to je mezinárodní problém. A pokud tady budou existovat daňové ráje, tak bez toho mezinárodního tlaku, který by je donutil k tomu, aby zlepšily legislativu a aby nebylo možné daňově unikat a prát peníze přes ně, tak se to nevyřeší. Ale u nás, samozřejmě tohle byla skutečně jako dílčí změna, která standardním firmám dává povinnost se zaregistrovat a zaknihovat, ale ty firmy, které chtít udělat nebudou, tak se skutečně do těch daňových rájů přelijí. Dneska tady bohužel existuje celá řada poradenských firem a advokátních kanceláří, které se na to specializují, zakládají ty firmy v zahraničí a zakládají ty slupky, přes které je možné to vlastnictví skrývat. A pochopitelně teď ještě uvidíme, co se stane v těch čtyřech měsících, jestli z toho velkého počtu, kolik těch firem to skutečně udělá a má to v nějakém procesu zaknihování a kolik těch firem to buď neudělá, nebude to respektovat a pak se uvidí, co se z toho stane, jaké budou důsledky, a kolik jich vlastně unikne do těch offshorů. Kde už ale bohužel dneska jich řada je. A poslední větu, samozřejmě samotný fakt, že ty firmy jsou zaregistrovány v nějakém daňovém ráji, nemusí být úplně problém. Ale problém je, pokud ty firmy skutečně získávají velké množství veřejných zakázek, dotací nebo evropských fondů. A zrovna to je věc, na kterou se Transparency chce nyní soustředit a chceme provést a chystáme velkou analýzu toho, jak to vlastně dneska funguje a kolik těch firem skutečně svým způsobem parazituje na veřejných penězích ve všech formách.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Vy tedy naznačujete v souvislosti s tím číslem 13 tisíc akciových společností podle českého práva, které má stále listinné akcie na doručitele, tedy ty takzvané anonymní akcie, tak chcete podrobit, kolik z nich si sáhne na veřejné peníze, na veřejné zakázky, popřípadě na evropské peníze. V jakém časovém úseku to budete zkoumat a dá se to nějak zanalyzovat, aby do toho nepadly opravdu firmy, které se nedá říct, že by praly peníze, ale holt když to zákony umožňovaly, tak ty anonymní akcie měly?

  Host (David Ondráčka):
  Ta analýza není úplně jednoduchá, ale je pravda, že dnešní množství dat vám umožňuje pracovat s tabulkami, které se relativně snadno párují. Takže my dáváme dohromady právě tabulky s veřejnými zakázkami, evropskými fondy a dotacemi a to vlastně porovnáváme s tou tabulkou anonymních firem v daňových rájích.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Jinak řečeno tím cílem bude, že zjistíme, kolik procent veřejných peněz nateče do anonymních firem.

  Host (David Ondráčka):
  Přesně tak. A bude to jednak v tom souhrnném procentu a v té částce v těch miliardách, ale zároveň my samozřejmě se budeme snažit odfiltrovat ty firmy, které tam mají legitimní důvod, proč ta jejich struktura končí v nějakém daňovém ráji. A zároveň půjdeme po té druhé straně, to znamená po těch zakázkách nebo dotacích, které získaly a dívaly se na to, jestli ty zakázky byly v pořádku, jestli nebyly předražené, jestli nekončily v nějakém sporu. A to bude vlastně výstup té analýzy. Předpokládáme, že to budeme mít k dispozici v horizontu měsíce, začátkem října. Náš cíl je otevřít tady tu otázku daňových rájů a anonymity vlastnictví z tohoto aspektu, aby bylo možné skutečně z toho udělat velkou agendu. Protože si myslím, že to je dneska vlastně jeden z nejefektivnějších způsobů, jak vyvádět peníze a jak daňově unikat.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Je tím příběhem i příběh trestního oznámení, které jste podali začátkem týdne na vedení Státního podniku Lesy České republiky ve věci zakázek na informační technologie? Protože jde o zakázku v roce 2011, ta měla být předražená a v některých případech měly Lesy České republiky platit za neuskutečněné služby. Vy odhadujete tu škodu na bezmála čtyři miliony korun. Je i tento příběh příběhem toho, jak se vyvádějí ze státní firmy peníze a jde to právě přes různé offshory a …

  Host (David Ondráčka):
  Je to rozhodně příběh, jak se vyvádějí peníze ze státních firem. Musím říci, že v tomto konkrétním trestním oznámení, které jsme podali tedy na Státní podnik Lesy České republiky, šlo o zakázku IT, ale menšího rozsahu. Ale podle nás tam byla natolik jasně zdokumentovaná škoda a neprovedené práce, že tam bylo plnění, které se nikdy neuskutečnilo a v podstatě nám ani nezbývalo, než podat trestní oznámení, protože si myslím, že to je věc, kterou se policie musí zabývat. Jestli tyto konkrétní peníze nakonec skončí na daňovém ráji, to ještě nějak se snažíme dozjišťovat. Není to úplně jednoduché, ale pravda je, že ty IT zakázky Lesů České republiky byly obrovsky problematické. Policie vyšetřuje celý balík, nejenom tyto menší, ale celý balík toho IT.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Dokonce odhaduje celkovou škodu na nějakých 350 milionů korun, protože jde o zakázky, které se týkají dvou firem Dimm a Time Import.

  Host (David Ondráčka):
  Přesně tak. Tyto dvě firmy byly těmi hlavními realizátory těch zakázek a ukazuje se, že ty jejich služby byly dramaticky naddimenzované, než to ten státní podnik potřeboval. Takže abych to shrnul, já mám pocit, že paradoxně se v Lesích České republiky výrazně zlepšilo hospodaření z toho hlavního byznysu, to znamená těžby dřeva a obchodu s ním, ale stále tam zůstávají kostlivci ve skříni ve směru těch jiných byznysů, právních služeb nebo IT zakázek.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Jde to podle vás i za tím prozatímním ředitelem, který byl ekonomickým ředitelem, Michalem Gaubem? Ptám se na to v souvislosti s krokem ministra zemědělství Miroslava Tomana, který chce do konce příštího týdne vypsat nové výběrové řízení na generálního ředitele Lesů České republiky.

  Host (David Ondráčka):
  Tato konkrétní zakázka proběhla v roce 2011, kde tedy bylo bývalé vedení, ale pan Gaube už tehdy byl v tom širším vedení Lesů. Takže toto bude muset policie vyhodnotit, kdo konkrétně tu zakázku objednával, chystal zadání a podepisoval. A ten krok ministra zemědělství mi připadá logický, protože tady už na začátku roku výběrové řízení probíhalo, pak bylo zrušeno, takže pan Gaube je vlastně dočasný ředitel. A každý ministr má právo dokončit ten proces. Otázkou samozřejmě je, jestli to výběrové řízení je stíhatelné do konce funkčního období této vlády, ale asi je nesporné, že to výběrové řízení má proběhnout a být dokončeno.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Vrátím-li se k prvnímu číslu, které jsem v tomto pořadu dnes zmiňoval, tedy k těm 13 tisícům akciových společností, které mají anonymní akcie a které stále jsou registrované v České republice, tak vy říkáte, že zákon o zákazu anonymních akcií je jen nakročením. To jste použil doslova, toto sousloví. Jaké by byly dobré do budoucna úpravy, na něž chcete jako Transparency International tlačit, když tady mluvíte pouze o prvním nakročení?

  Host (David Ondráčka):
  Má to dvě roviny, národní a mezinárodní. Ta národní je skutečně nelehká, my se můžeme pokusit úplně zrušit možnost vydávat anonymní akcie. Přesto i to vlastně nám nezabrání, aby ta firma utekla do daňového ráje a tam nastavila strukturu, na jejímž konci bude nastrčený advokát, který bude tvrdit, že je konečným vlastníkem, ale stejně bude skrývat přes svoji mlčenlivost toho reálného vlastníka.

  Moderátor (Václav Moravec):
  To znamená, že to je krok zbytečný.

  Host (David Ondráčka):
  Svým způsobem je to nelehké. Jsou tady pokusy, jak nastavit pravidlo do nejrůznějších procesů, například do veřejných zakázek, aby se nemohly tyto firmy účastnit. Ale podobně by to muselo platit i pro dotace, evropské fondy a jiné typy obchodování se státem. Takže to je věc, která je právně velmi komplikovaná, aby nebyla taky diskriminační, protože těch důvodů je řada. A ten mezinárodní aspekt já si myslím, že je ještě důležitější. I když tady Česká republika je jenom malý hráč na tom globálním hřišti, dneska já jsem hluboce přesvědčen, že daňové ráje se staly úplně největším ekonomickým problémem skoro této planety. I když to zní možná nabubřele, ale tam se ukrývají triliony dolarů, které ty firmy tam odvádí, skrývají se a řada z nich by měla být prostě klasicky zdaněna. Já jsem hluboce přesvědčen, že kdyby ty daňové ráje byly pod větší kontrolou a pod větším tlakem a ty daně z těch zemí neunikaly, tak dneska celý západní svět nemá tak hluboké problémy s ekonomickými deficity a není v tak těžkých schodcích.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Ale na tom přece není zájem, protože ti, kteří vládnou, tak mohou mít zájem na tom, aby různé černé peníze, skryté financování právě přes tyto cesty…

  Host (David Ondráčka):
  Já jsem zrovna byl pár měsíců ve Spojených státech a tam se třeba ta nálada výrazně obrací v tom směru, že ty největší korporace typu Apple, Microsoft, Google, které mají desítky miliard dolarů ukryty v daňových rájích, tak dneska si ta americká společnost uvědomuje, že jsou to sice jejich korporace, ale vlastně nedaní. A efektivně místo 35procentní sazby oni zaplatí šest procent na daních, protože to prostě všechno odlijí do těch daňových rájů. A když chtějí dělat další expanzi, tak si radši půjčí v Americe, než aby ty peníze vrátily a musely je tedy zdanit. A myslím si, že to je země po zemi, kde si uvědomují, jak velké makroekonomické problémy to přináší. A já trochu doufám, že to mezinárodní společenství si uvědomí, že tohle je cesta, jak do té ekonomiky vnést mnohem více otevřenosti, ale zároveň ekonomické racionality, která tam dnes chybí.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Vy jste jako Transparency International součástí iniciativy Rekonstrukce státu. Ta zahájila činnost letos v květnu, protože jste chtěli prosadit devět klíčových protikorupčních zákonů. Předčasné volby způsobily to, že prošel zatím jeden jediný, tedy rušení anonymních akcií, o čemž jsme už mluvili. Ale je tady dalších osm zákonů, například včetně veřejného přístupu ke všem smlouvám, které uzavírají instituce a podobně. Vy navíc chcete vyhodnotit i protikorupční chování poslanců. Už máte ta čísla, kdo byl největší prokorupčník, jak to označujete?

  Host (David Ondráčka):
  Je to v chystání. Jenom jeden kontext, ta iniciativa je iniciativa řady nevládních organizací v čele s Transparency International, Ekologický právní servis, Oživení a dál. A vlastně smysl je jakoby tu obecnou naštvanost na korupci a snahu něco s ní dělat jakoby kanalizovat do něčeho velmi konkrétního. To znamená do konkrétních uchopitelných návrhů, které posunou věc dále a …

  Moderátor (Václav Moravec):
  Tedy kanalizace korupce, to je strašné sousloví.

  Host (David Ondráčka):
  Dobrá, použil jsem ho. A ukázat, že tohle jsou opatření, která by zásadním způsobem tu situaci kvalitativně posunula. Bohužel ty předčasné volby nám nenahrály, ty věci spadly pod stůl a teď je vlastně snaha udržet ten veřejný tlak na dobu předvolební a zejména povolení, aby se to stalo jednou z těch klíčových norem, které se budou přijímat hned po volbách. Vtip je v tom, že většina těch zákonů už je napsána, to znamená, jsou v paragrafovaných zněních a stačí je znovu předložit. Můžou to dělat i poslanci svojí iniciativou.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Jinak řečeno, očekáváte to od nové vlády?

  Host (David Ondráčka):
  Ano.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Že nebude zdržovat a že do půl roku všechny ty zákony znovu budou v Poslanecké sněmovně, ta osmička, po které jste volali?

  Host (David Ondráčka):
  Přesně tak. Já myslím, že to je hlavní cíl toho našeho tlaku, aby jakákoliv vláda vznikne, tak aby netvrdila, že bude další tři roky analyzovat a zpracovávat legislativní návrhy, ale předloží je sama. A když to neudělá ona, tak to udělají ti poslanci sami, protože je k tomu budeme tlačit. To je vlastně smysl, který je za tou kampaní.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Sázíte na fotbal nebo na fotbalové zápasy?

  Host (David Ondráčka):
  Ne, nesázím, i když sleduji, jakým způsobem ten, co se kolem toho točí a co se kolem toho děje.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Tedy sledujete tu nejnovější možná korupční aféru, která souvisí se sázkařskou činností a policie obvinila 12 současných i bývalých fotbalistů z podplácení a také z přijetí úplatku?

  Host (David Ondráčka):
  Je to zase tragikomická záležitost. Když si vzpomenete, jak tady probíhala v českém fotbalu kauza Ivánku, kamaráde před pár lety a skončila jakoby odsouzením řady funkcionářů i fotbalistů, tak se ukazuje teď, že bohužel se ta situace příliš nezměnila.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Nesouvisí to s tím, jakým způsobem právě do důsledku a ne zcela, byť některé tresty padly, takže to nebyla zásadní kauza, respektive zásadně dořešená kauza? Protože se o tom, že to je na nejnižších úrovních, že nejde jenom o některé kluby, ale že takový je český fotbal, se ví dlouhá léta?

  Host (David Ondráčka):
  Bohužel český fotbal skutečně nebo ti lidé, kteří se kolem něho motají, tak vyšli z toho kvazipodnikatelsko až veksláckého prostředí. A on se z toho nedokázal vzpamatovat ani dnes. Když dneska vidím, jak se třeba vyjadřuje pan Pelta nebo Berbr o tom, jak budou fotbal čistit, tak to působí skutečně komicky. Je třeba už si uvědomit, že ten fotbal tady dlouhá léta působil jako jakási statusová záležitost. To znamená být ve vedení fotbalového klubu na krajském nebo okresním městě bylo velmi politicky zajímavé. Byly tam veřejné peníze a podobně. A bohužel to vedlo k tomu, že on je v tomto směru, ta nízká kultura je tam prorostlá odshora až dolů, takže dneska teď řešíme možná nějakou druhou ligu nebo třetí ligu a juniorky, ale nepochybně jde i o tu nejvyšší úroveň. Svým způsobem je to dobře, že samozřejmě policie i tuto kauzu řeší, zatím těch informací je relativně málo. Můj odhad je, že jde spíše o jakoby ty drobnější ryby. Ale je za tím jeden velmi důležitý aspekt a to je sázkařská mafie, která manipuluje sázkařský byznys a to je problém, který samozřejmě se objevuje v dalších zemích. Dnešní možnosti jsou, že vy můžete na zápasy sázet i úplně mimo naši republiku, na české zápasy přes různé servery klidně v Asii. A pokud se budou stále nabízet k sázení i zápasy nižších lig nebo dokonce juniorských soutěží, které jsou v podstatě mimo kontrolu, tak ty asi sázkařské tlaky a těchto gangů prostě budou pokračovat.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Dodejme, že zatím víme, že kriminalisté se tomu gangu dostali na stopu díky nejmenovanému hráči českého klubu, který se obrátil na protikorupční policii. Hlavou gangu údajně byla osoba ze zahraničí, pravděpodobně z některé z asijských zemí. Ta pak měla poskytovat peníze na uplácení hráčů. Policie zatím nechce konkretizovat jména obviněných z fotbalového prostředí. Tuší se, že v tom mohli jet někteří hráči z prvoligového klubu Teplic, ale také třetiligový klub z Roudnice nad Labem je zmiňován v souvislosti s touto aférou. A předseda klubu Pavel Dohnal k tomu poznamenává:

  Záznam Pavla Dohnala:
  Samozřejmě jsou v nějakém vyšetřování, říkám, jestli jsou, dva se nám ozvali, ty jsou mimo jako, že jsou vyšetřováni na svobodě. Takže jako je těžké něco hodnotit nebo vyjadřovat nějaký názor, když nevíme co a jak. Čekáme na vyjádření policie, nikdo nás ještě neinformoval. O tomto zátahu víme, ale žádný výsledek tady konkrétně k těmto čtyřem osobám jsem neobdržel.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Říká předseda třetiligového klubu Roudnice nad Labem Pavel Dohnal. Policejní akce začala ve středu ráno na různých místech České republiky a kriminalisté při ní provedli celkem 15 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Pokud by šéf české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, který je hostem dnešních Impulsů, měl říci, co by tedy mohlo způsobit skutečnou očistu českého fotbalu, protože je fotbal společenským fenoménem a vám přijde ta situace tragikomická právě v souvislosti s tím, jak se k tomu problému staví fotbalová asociace.

  Host (David Ondráčka):
  Musím říci, že to má skutečně několik rovin. Na té úplně sázkařské je dobré si uvědomit, že třeba UEFA, FIFA vytvořily speciální softwary, které jsou schopny detekovat podezřelé sázky na jednotlivé zápasy už před těmi zápasy. To znamená, že někdo vsadí na nepravděpodobný výsledek. A myslím si, že je plně na místě, aby Česká fotbalová asociace toto používala a aby tam, kde to podezření je, tak aby byla naprosto tvrdá kontrola. A to je jedna věc. Druhá věc je, že by měla trvat na tom, aby se ty zápasy nižších lig do těch sázkových kanceláří vůbec nedostávaly a aby byla dohoda k tomu, že se bude sázet jenom na první ligu a podobně. To je jakoby ta jedna úroveň. Druhá úroveň je, že je nepochybné, že uprostřed toho fotbalového prostředí zuří různé taktické a poziční války. Pokud si vzpomene, že pan Křetínský nesl v tašce nějaké dokumenty na fotbalovou asociaci, tak já pochybuji, že se týkaly Roudnice nebo nějaké juniorky. Takže je potřeba, aby i tyto informace skutečně byly předány policii a aby se šetřily se všemi důsledky, které to může mít.

  Moderátor (Václav Moravec):
  No to tvrdil šéf fotbalové asociace Pelta, že Křetínského taška, respektive to, co obsahovala, skončila na policii.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Uvidíme. Pokud je to tak, tak jenom dobře. Ale všimněme si, že vlastně tady by skutečně nemělo platit, že někdo z toho zůstává mimo. I v jiných zemích, kde se ty fotbalové kauzy otřásaly, tak Juventus Turín sestoupil do druhé ligy a podobné věci. Takže není důvod někoho opomíjet.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Teď jsem vám já skočil do řeči. Tak ještě tu třetí věc, protože pak…

  Host (David Ondráčka):
  Třetí věc jsem jenom chtěl říct, ta jako širší, skutečně v čele té fotbalové asociace musí být lidi důvěryhodní a měli by hledat možná i lidi mimo to prostředí dnešní, kteří povedou asociaci a kteří nebudou striktně navázáni na jednu z těch lobby, které uvnitř toho fotbalu fungují. Nevím, jestli je to úplně mimo realitu, ale ta široká sportovní veřejnost když vidí ty lidi, kteří jsou v čele, tak se tomu jenom směje.

  Moderátor (Václav Moravec):
  A propos jak velký vliv má na vnímání korupce v zemi například to, jak lidé vnímají fotbalové prostředí? Říkám, fotbal je zásadním společenským fenoménem, ještě navíc který se dostal i do kulturního prostředí díky hře Ivánku, kamaráde. Protože vy rok co rok zveřejňujete jako Transparency International právě mezinárodní žebříček srovnání vnímání korupce v jednotlivých státech.

  Host (David Ondráčka):
  Já myslím, že ten aspekt je poměrně silný, protože fotbal je nejpopulárnější sport, chodí na něj tisíce lidí. A když všichni nadávají, jak to hrajeme špatně, tak přesto jako…

  Moderátor (Václav Moravec):
  A že je to cinklé.

  Host (David Ondráčka):
  A že je to cinklé, tak se všichni dokáží rozvášnit a všichni jsou vlastně takoví národní trenéři sami o sobě. A proto se poměrně vážně diskutuje o tom, co se v tom fotbalu děje, který zápas nějakým způsobem proběhl podivně. A bohužel to jde od těch nižších úrovní, kde se hraje nějaký okresní přebor, až po tu nejvyšší úroveň. Takže to je věc, která lidi možná rozvášňuje víc než nějaké kauzy z justice nebo z velkého byznysu a z energetiky. Ale pravda je ještě jedna a to je ten dopad na tu mladou generaci. Pokud tohle vidí ti mladí kluci a holky, kteří čutají fotbal, tak prostě to dopadá na to, že to berou jako absolutní normalitu, berou to jako věc, která jakýmsi vzorem chování. A když se takhle chovají jejich idolové, tak je to něco, co je pokřivuje nadosmrti.

  Moderátor (Václav Moravec):
  Konstatuje ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

  Host (David Ondráčka):
  Děkuji, na shledanou.

  Sdílet: