Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

TZ: Vyjádření k textu koaliční smlouvy

  Sdílet: 16. 12. 2013

  Platforma Rekonstrukce státu vítá, že opatření, která prosazuje, jsou zahrnuta v textu uveřejněné koaliční smlouvy. Zároveň upozorňujeme, že v textu chybí některé detaily, kvůli kterým se může pokus o omezení systémové korupce vážně zadrhnout.

  Osm zákonů a změn, které platforma dvaceti nevládních organizací prosazuje, jsou zahrnuty ve zveřejněném textu koaliční smlouvy, především v bodě 9.7, nazvaném „Rekonstrukce státu a opatření proti korupci“. Depolitizace státní služby a nezávislost státního zastupitelství jsou popsány v bodech 10. respektive 9.3 a transparentnost a reforma státní správy jsou také v preambuli a prioritách vlády.

  Upozorňujeme na některé formulace, které se mohou stát kamenem úrazu snahy o rekonstrukci státu. Zde jsou příklady:

  1.      V bodě 9.7 o veřejném registru smluv se koaliční smlouva vyhýbá spornému bodu, který byl v minulosti překážkou například pro ČSSD. Koaliční smlouva neobsahuje důležitou součást fungování zákona, že zveřejnění smluv bude podmínkou pro jejich platnost.
  2.      V bodě 9.7 koalice navrhuje rozšíření kontroly NKÚ na veškeré veřejné rozpočty, ale nezmiňuje obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Přitom tyto firmy se v podle veřejných zpráv BIS v poslední době staly nejsnazší cestou pro vyvádění veřejných peněz a korupci politických stran.
  3.      Bod o reformě financování politických stran neobsahuje zmínku o zavedení nezávislého kontrolního mechanizmu. Neexistence reálného kontrolního mechanizmu byla hlavním problémem předchozího vládního návrhu a důvodem politické neshody o jeho přijetí. Koalice by měla jasně deklarovat, že má zájem o efektivní zákon, tedy zákon obsahující kontrolní mechanizmus a sankce.

  Zmíněné podmínky podpisem podpořilo před volbami cca 160 poslanců včetně poslanců vznikající koalice.

  Chybí časový rámec pro předložení zákonů a změn. Věříme, že většinu zákonů lze předložit do šesti měsíců a část poslanců se k tomu také podpisem před volbami zavázala. Podle odhadu expertů lze všechny požadované změny a zákony přijmout do jednoho roku. Věříme, že koalice bude pracovat s již hotovými legislativními návrhy a neodsune jejich schvalování příliš dlouhým procesem analýz a příprav.

  Koalice také nezmiňuje, zda tyto zákony projedná v rámci parlamentní skupiny, do které přizve i opoziční strany a zástupce NNO. Bez jednání s opozicí se zásadní opatření Rekonstrukce, na kterých je shoda napříč stranami, mohou stát znovu obětí politického stranického boje.

  V současnosti jsou v Poslanecké sněmovně předloženy již tři zákony a změny, které spadají pod body Rekonstrukce. Zákony předložili poslanci z TOP-09, KDU-ČSL a ANO2011 a ve středu je bude projednávat současná vláda v demisi.

  Podrobnosti k vyjednávání a postoji jednotlivých stran naleznete také na blogu Pavla France.
  http://franc.blog.ihned.cz/

  Sdílet: