Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Jak daleko jsou zákony Rekonstrukce státu

  Sdílet: 24. 03. 2014

  Přinášíme vám stručné informace, v jaké fázi se nacházejí zákony Rekonstrukce státu.

  Financování politických stran

  Plánu legislativních prací je Ministerstvem vnitra uveden termín předložení návrhu zákona vládě v září 2014.

  Majetková přiznání politiků

  Plánu legislativních prací je naplánováno předložit vládě novelu zákona o střetu zájmů z dílny Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v září 2014.

  Smlouvy státu na internetu

  Poslanecké sněmovně byl předložen návrh zákona jako sněmovní tisk č. 42. Po prvním čtení v lednu byl návrh přikázán Ústavně právnímu výboru, Výboru pro veřejnou správu, Kontrolnímu výboru a Hospodářskému výboru s prodlouženou lhůtou na projednání na 90 dnů. Výbory, kromě Ústavně právního, návrh v únoru projednávaly a přerušily projednávání do dalších schůzí.

  Zrušení anonymních akcií

  Plánu legislativních prací je uveden návrh týkající se vlastnických struktur společností z dílny Ministerstva spravedlnosti s termínem pro předložení vládě v prosinci 2014.

  Odborné nominace do dozorčích rad

  Plánu legislativních prací je uveden termín předložení návrhu zákona vládě Ministerstvem financí na prosinec 2014. Vláda prozatím schválila zřízení Vládního výboru pro personální nominace.

  Nezávislí úředníci

  Poslanci předložili na konci roku 2013 návrh novely služebního zákona jako sněmovní tisk č. 71. Návrh byl přikázán Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu s prodlouženou lhůtou na projednání na 90 dnů. Výbory v únoru přerušily projednávání kvůli komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je nyní vytvářen v koalici.

  Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

  Plánu legislativních prací je naplánováno předložení návrhu zákona o státním zastupitelství z dílny Ministerstva spravedlnosti vládě již v červenci 2014.

  Průhledný legislativní proces

  Poslanci předložili návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 26. Sněmovna přikázala návrh Ústavně právnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu, které jednání o návrhy přerušily. Na projednání mají výbory lhůtu dokonce 150 dnů.

  Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

  Návrhy na změnu Ústavy a zákona o NKÚ předložili poslanci jako sněmovní tisky č. 43č. 44.

  Návrh na změnu Ústavy poslanci přikázali Ústavně právnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu se lhůtou na projednání 90 dnů. Kontrolní výbor přijal usnesení s pozměňovacím návrhem, ostatní výbory přerušily projednávání.

  Prováděcí novelu zákona o NKÚ poslanci vrátili navrhovateli k přepracování.

  Podle Plánu legislativních prací Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předloží vládě návrh novely zákona o NKÚ již v dubnu 2014.

  Sdílet: