Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Návrh k financování stran je potěmkinovský

Návrh k financování stran je potěmkinovský

  Sdílet: 10. 04. 2013

  Vláda se po dlouhých jednáních rozhodla, že pošle do parlamentu Potěmkinovu vesničku. Návrh zákona o financování politických stran, jinak poměrně kvalitní norma, nebude obsahovat jednu podstatnou náležitost: dodržování zákona nebude nikdo kontrolovat.

  Hlavní vládní strana a tahoun protikorupčních reforem, ODS, tím porušila i svou čerstvou Agendu 2014, v níž slibovala: „Umožnění větší kontroly veřejnosti nad hospodařením politických stran na jejich provoz nebo na volební kampaně.“ Doufáme, že ostatní poslanci ODS svou vlastní agendu respektovat budou a spolu s poslanci z ostatních parlamentních stran klíčové mechanismy do zákona vrátí.

  Dnešní situace neodpovídá požadavkům odborníků, technickým možnostem, ani zahraniční dobré praxi. Velmi tvrdou kritiku přinesla před pár dny i Skupina států proti korupci (GRECO), podle jejíhož hodnocení Česká republika nesplnila ani jedno z devíti doporučení, které v této oblasti dostala přesně před dvěma roky. Vláda toto všechno ignorovala a ze zákona vyhodila zcela zásadní části: nejprve nezávislý kontrolní orgán, který by na financování stran dohlížel a uděloval sankce, potom i kompromisní návrh na zřízení žalobní legitimace pro občany a právnické osoby. Bez nich je zákon zcela bezzubý, protože trpí stejnými vadami, jako nefunkční zákon o prezidentské volbě.

  „Členové vlády ukázali, že na skutečnou kontrolu financování stran rezignují. Argumenty Legislativní rady vlády, která navrhla kontrolu a sankce vypustit, jsou nedostatečné: tento krok obhajují tím, že nejde o vyzkoušený mechanizmus. Zřizované transparentní účty situaci neřeší, což se jasně ukázalo u prezidentských voleb,“ říká Magdaléna Klimešová z Rekonstrukce státu.

  Na vládu přitom šel poměrně dobrý návrh Ministerstva vnitra. Z něj ale vláda na doporučení Legislativní rady vlády vyškrtla tzv. žalobní legitimaci, která by umožnila občanům i právnickým osobám podat při podezření z porušení zákona žalobu v rámci správního soudnictví. Absence této možnosti se ukázala jako velmi chybějící u prezidentské volby – občané tuto možnost nemají a musí čekat, zda žalobu nepodá některý z kandidátů, což projednávání porušení zákona i udělování sankcí do velké míry blokuje.

  „Je zásadní, aby v novele zůstal funkční sankční mechanizmus. Rekonstrukce státu se pokusí ve spolupráci se zákonodárci do návrhu doplnit i další vylepšení. Nyní je řada na poslancích, aby ukázali, že jsou ochotní přijmout efektivní zákon minimalizující korupci u financování stran,“ doplňuje Klimešová.

  Návrh z pera Ministerstva vnitra přináší:
  -    Zřízení transparentních účtů na veškeré financování stran a hnutí
  -    Zveřejňování výročních zpráv na internetu
  -    Podrobnější členění vykazovaných příjmů a výdajů
  -    Samostatné a výrazně podrobnější vykazování výdajů na předvolební kampaně
  -    Stanovení limitu pro dary od jedné osoby na 2 miliony Kč za kalendářní rok

  Požadavky Rekonstrukce státu:
  -    transparentní účty na veškeré účetnictví,
  -    veškeré finanční transakce nad 10.000 Kč pouze bezhotovostně,
  -    vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,
  -    výroční a finanční zprávy v elektronické podobě online,
  -    auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,
  -    samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň,
  -    povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele,
  -    rotace auditorů (maximálně 3 roky po sobě),
  -    kontrola stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dvěma nezávislými auditory,
  -    efektivní sankce a osobní zodpovědnost za hospodaření strany

  Kontakt:
  Magdaléna Klimešová, Ekologický právní servis, Rekonstrukce státu
  Email: magdalena.klimesova@eps.cz, Tel.: 774 643 394

  Sdílet: