Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Kritizovaný zákon o úřednících se nedá opravit

Kritizovaný zákon o úřednících se nedá opravit

  Sdílet: 07. 06. 2013

  500 miliard zachrání novelizace zákona o státní službě

  Praha, 6. 6. 2013 Vládní návrh zákona o úřednících čelí ostré kritice ze strany úředníků Evropské komise, a je tak ohroženo čerpání 500 miliard dotací z EU. Vláda se nyní snaží návrh během pouhých dvou týdnů předělat. Podle expertů z nevládních organizací, odborů i byznysu je však na přepracování tohoto zákona pozdě, neboť by to znamenalo kompletní přepsání zákona. Jediným řešením, jak neohrozit čerpání 500 miliard z eurofondů, je novelizace platného zákona o státní službě ještě letos.

  Lenka Petráková, vedoucí pracovní skupiny pro odpolitizování státní správy při Rekonstrukci státu:  „Vládní návrh má zásadní nedostatky v řadě klíčových parametrů, např. nevymezuje kompetence mezi politickými a úřednickými pozicemi, nezamezuje účelovým reorganizacím pro výpovědi „nepohodlných“ úředníků atd. Aby byl návrh opravdu kvalitní normou, nestačí drobná úprava paragrafů, musel by být napsán znovu od začátku a to během 14 dní (termín dle rozhodnutí vlády). Pokud nechceme přijít o eurodotace, musíme urychleně oživit odkládaný zákon o státní službě.

  Stejného názoru je i Britská obchodní komora. Ve svém stanovisku píše, že zákon musí zajistit jasná práva a povinnosti úředníků, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky: „Platný zákon o službě státních zaměstnanců naplňuje tyto požadavky a měl by nabýt účinnosti před 1. lednem 2014, aby byly naplněny požadavky Evropské komise.

  Také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR navrhuje novelizaci služebního zákona: „Původní zákon o státní službě z r. 2002 vnímáme jako lépe zajišťující požadované cíle. V případě přijetí návrhu zákona o státních úřednících může být čerpání evropských peněz na další programovací období zpochybněno.

  Vládní návrh též také Odborový svaz státních orgánů a organizací: „Depolitizace nelze dosáhnout bez institucionálního řešení zřízením funkce státního tajemníka a jednoznačné definice vztahu mezi touto funkcí a ministrem. Návrh je pouhým kompilátem úprav vybraných institutů, které byly převzaty z některých zákonů, případně jsou autory návrhu zákona upraveny.

  Služební zákon z roku 2002, jehož novelu v blízké době předloží poslanec Tejc, je přitom ihned použitelný. Jako námitka proti odkládanému zákonu o státní službě bývá zmiňována finanční náročnost. Jediná analýza, o kterou se toto tvrzení opírá, se dopouští školáckých chyb a počítá například s počtem úředníků z roku 2002. Naopak nedávno zveřejněná analýza Jany Chvalkovské z Centra aplikované ekonomie, dochází při modelování různých scénářů k závěru, že dražší by bylo přijetí vládního návrhu, neboť ten se nezabývá organizační strukturou státní správy a při pouhé každoroční valorizaci by znamenal kumulativní nárůst nákladů na platy do roku 2030 o 99 miliard.

  Přílohy:

  Stanovisko BBC, více Marcela Roche, marcela.roche@britcham.cz  224835163

  Stanovisko odborů, více Jan Rovenský: 731609456, rovensky.jan@cmkos.cz

  Stanovisko AMSP, více na 222246404, amsp@amsp.cz

  Analýza finanční náročnosti a výkonu státní správy do roku 2030

  Kontakty Rekonstrukce státu:

  Lenka Petráková, Rekonstrukce státu: 724 011 102

   

  Pozvánka na úterní snídani pro novináře k zákonu o státních úřednících:

  Vážená paní, vážený pane,

  vzhledem ke komplexnosti problematiky státních úředníků si vás dovolujeme pozvat na informační snídani, kde vám představíme podrobnou argumentaci. Mj.:

 • Jaké problematické paragrafy zákon obsahuje
 • Proč není možné zákon během 14 dnů přepsat
 • Co konkrétně požaduje Evropská komise
 • Kolik by stálo zavedení vládního zákona a kolik služebního zákona
 • Snídaně se zúčastní i zástupci vlády a opozice, zástupce Asociace malých a středních podniků, odborů a Britské obchodní komory.

  Snídaně se uskuteční dne 11. června od 9.30 do 11 v v hotelu Clarion u Náměstí republiky, Hradební 9

  Program:

  9:35 – 9:50 Lenka Petráková, Oživení, Rekonstrukce státu

  Hodnocení vládního návrhu zákona o státních úřednících

  9:50 – 10:00 Michaela Suchardová, Nadační fond proti korupci, Rekonstrukce státu

  Požadavky EU na Českou republiku

  10:00 – 10:30 Komentáře stakeholderů – Jak hodnotí návrh zákona o státních úřednících?

  Zástupce vlády

  Karolína Peake

  Zástupce opozice

  Jeroným Tejc

  Zástupce Asociace malých a středních podniků

  Věroslav Sobotka

  Zástupce Britské obchodní komory

  Marcela Roche

  Zástupce Odborového svazu státních orgánů a organizací

  Ladislav Říha

  10:30 – 11:00 Otázky a diskuse s novináři

  Moderace: Václav Velčovský, Good Governance, Rekonstrukce státu

  Přílohy:
  Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030

  Sdílet: