Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Stanovisko Rekonstrukce státu k zákonům na mimořádné schůzi sněmovny

Stanovisko Rekonstrukce státu k zákonům na mimořádné schůzi sněmovny

  Sdílet: 21. 01. 2014

  21. ledna 2014

  Rekonstrukce státu se ohrazuje proti účelovému tvrzení, že expresní projednávání “rekonstrukčních” zákonů vychází vstříc našim požadavkům. U složitých norem, jako je zákon o státní službě, je krajně rizikové připravovat klíčové pasáže novely teprve pozměňovacími návrhy v parlamentních výborech.

  Doporučení Rekonstrukce státu k novelizaci zákona o státní službě:

  Za vzniklé situace považujeme za zásadní, aby koaliční strany představily konkrétní postup při dopracování zákona. K projednání novely by měly být přizvány i opoziční strany. Mělo by dojít ke zpracování analýzy finanční náročnosti a vytvoření konkrétního plánu implementace zákona. Koaliční strany by měly připravit a podpořit jediný komplexní pozměňovací návrh, aby ve třetím čtení nedošlo k nepřehlednému „cupování“ novely individuálními pozměňovacími návrhy.

  Rekonstrukce státu hned po volbách doporučila politickým stranám, aby ustavily pracovní skupinu ze zástupců stran a odborníků, která by novelu dopracovala. Je zavádějící tvrdit, že by na expresní přijetí zákona tlačila Rekonstrukce státu nebo jej vyžadovala  Evropská komise.

  Dílčí doporučení:

 • K zákonu je potřeba připravit chybějící analýzu finanční náročnosti, která by například umožnila reálné nastavení platových podmínek pro úředníky.

 • K zákonu musí vláda připravit důkladnou implementační strategii, která stanoví na přechodné období několika let, jak bude zákon uváděn v praxi a mj. zajistí, aby v přechodné době mohli do státní správy přijít jednak kvalitní úředníci, kteří státní správu v uplynulých letech opustili, i noví profesionálové.

 • Vláda musí předložit konkrétní návrh mechanizmu odměňování úředníků, které by správně mělo být závislé na výkonu a nikoliv na loajalitě k politické moci. Návrh by měl jednak motivovat kvalitní odborníky pro práci ve veřejné správě, jednak bez něj není možné kalkulovat finanční náročnost zavádění zákona.

 • Jmenování úředníků po dohodě ministra a generálního ředitele státní služby považujeme za přípustné pouze na nejvyšší úrovni. Z návrhu novely je proto potřeba odstranit pasáž, která ponechává jmenování všech (i nižších) vedoucích úřednických funkcí (vedoucí oddělení až ředitel sekce) ministrem.

 • Současný návrh zavádí šestileté funkční období pro generálního ředitele státní služby a možnost bezdůvodného odvolání vládou se souhlasem prezidenta. Jako druhý ústavní orgán doporučujeme místo prezidenta spíše Senát, na němž není vláda závislá.

 • Zákon by měl zavést jednotnou metodiku pro hodnocení práce úředníků a dát úředníkům možnost obrany proti nesprávnému nebo politicky motivovanému hodnocení ze strany nadřízeného (odvolací mechanizmus) a umožnit ochranu whistleblowerů.

 • Zákon by měl být konzultován s opozicí, protože jde o systémovou změnu celého fungování státní exekutivy.

 • Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu zákona o registru smluv:

  Návrh zákona o registru smluv považujeme za kvalitní a doporučujeme jeho další projednávání. Doporučujeme uspořádat pracovní seminář poslanců a odborníků, který by se věnoval dvěma bodům, o kterých se v souvislosti se zákonem vede debata, a sice právním důsledkům tzv. sankce neplatnosti a také dopadu zákona na právnické osoby ovládané státem a samosprávami. Na základě našich dosavadních analýz nicméně předpokládáme, že zásadní úprava návrhu nebude potřeba. Zdůrazňujeme, že většina námitek vychází z neznalosti připravené právní normy.

  Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu novely Ústavy:

  U novely Ústavy rozšiřující kontrolní pravomoci NKÚ vznikla kontroverze, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Problém vznikl tím, že současný návrh zákona reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti. Toto řešení odpovídá i bodům v prohlášení Rekonstrukce státu. Z odborného hlediska Rekonstrukce státu podporuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu, jak doporučuje i Limská deklarace. Nad touto otázkou by měla být zahájena debata ve výborech za přítomnosti zástupců NKÚ. Pro širší kontrolu obcí a měst je potřeba souhlas Senátu, který nemůže při změně Ústavy Sněmovna přehlasovat.

  Pokud politické strany i v Senátu podpoří kontrolu obcí a krajů v plném rozsahu, lze současný návrh upravit tak, aby ambicióznější cíle splňoval.

  Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu novely jednacího řádu:

  Také u novely jednacího řádu doporučujeme umožnit další projednávání návrhu.

  Podrobné aktualizované informace k jednotlivým zákonům najdete na webu www.rekonstrukcestatu.cz .

  Další informace a kontakt na experty Vám rád poskytne

  Nikola Hořejš

  nikola.horejs@frankbold.org

  Sdílet: