Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyjádření k Věcnému přehledu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 71

Vyjádření k Věcnému přehledu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 71

  Sdílet: 25. 02. 2014

  S ohledem na velmi krátkou časovou dotaci pro seznámení se s výše zmíněným materiálem chtějí členové pracovní skupiny Rekonstrukce státu upozornit alespoň na některé problematické okruhy návrhu.

  1. Vítáme zájem koaličních stran o rychlé přijetí novely služebního zákona. Rychlost ale nesmí být na úkor kvality. Doposud nebyla předložena ani finanční analýza, ani strategie implementace zákona. Ty jsou ale klíčové pro kvalitní uvedení zákona v praxi. Požadavek na předložení finanční analýzy i strategie implementace spolu s věcným záměrem zákona k veřejné diskusi je zcela oprávněný.  Obáváme se, že podle současného  velmi ambiciózního plánu koalice nebude možné kvalitní zákon zpracovat. Zároveň napnutý harmonogram neumožňuje reálné zapojení opozice, odborů neziskového sektoru do tvorby zákona, které je u takto klíčového zákona zásadní.

  2. Vzdělávání a úřednickou zkoušku má realizovat Policejní akademie. Rekonstrukce státu tento návrh zásadně odmítá. Pro výběr této instituce neexistují objektivní důvody. Policejní akademie  by získala neblahý vliv nad všemi úředníky státní správy, kteří by u nich museli zkouškou projít. V neposlední řadě je vzdělávání úředníků dlouhodobě skloňováno v souvislosti s rozvinutou korupcí. Podivujeme se nad tím, proč právě Policejní akademie je navržena jako jediný realizátor vzdělávání, když objektivně není pro vzdělávání úředníků vhodná.

  3. Podle časového harmonogramu by výběrová řízení na pozice vedoucích ve státní správě probíhala dříve, než bude zavedeno nové odměňování. Zároveň není možné, aby se na místa vedoucích (vedoucí odboru) v přechodném období hlásily i osoby, které mají odpovídající zkušenosti ze soukromé sféry. Pokud má být práce ve státní správě pro uchazeče zajímavá, musí být transparentně ohodnocena.

  4. Věcný přehled neuvádí, jak budou probíhat výběrová řízení. Ta jsou přitom naprosto klíčová pro zvýšení kvality a profesionality státní správy. Rekonstrukce státu klade důraz jak na odbornost a zkušenosti uchazečů, tak i testování kompetencí uchazečů.

  5. Naopak se popisuje úřednická zkouška v rozsahu základních znalostí o uspořádání země a ústavního pořádku, která má testovat kvalitu úředníků a být faktickým vstupem do státní správy. V západních demokraciích, stejně jako v Evropské komisi, se úřednické zkoušky neuplatňují, filtrem jsou náročné konkurzy do státní správy. Zavádění úřednické zkoušky v navrženém rozsahu vzbuzuje pochybnosti o její účelnosti, a tedy zvyšuje riziko nehospodárného utrácení veřejných prostředků. Další podobu vzdělávání návrh neobsahuje.

  6. Koalice zavádí do státní správy nové pozice státních tajemníků - vrcholných úředníků jmenovaných na základně výběrových řízení, zároveň ale ponechává současnou pozici náměstků bez jakékoliv regulace. Kompetence mezi náměstky jako politickými zástupci a úředníky návrh zcela opomíjí a neřeší. Po zavedení státních tajemníků považujeme pozici náměstka za nadbytečnou a měla by být zrušena, anebo musí být jasně stanoveny pravidla spolupráce, pravomocí a kompetencí mezi těmito skupinami. 

  V Praze 25. února 2014

  Sdílet: