Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Stopku pro zákon o zveřejňování smluv bude řešit koalice; odpor poslance Pilného je podle analýzy založen na nepřesnostech

Stopku pro zákon o zveřejňování smluv bude řešit koalice; odpor poslance Pilného je podle analýzy založen na nepřesnostech

  Sdílet: 28. 05. 2014

  Jančura, Dvořáková, Zámečník a další veřejné osobnosti minulý týden zaslaly otevřený dopis poslanci Ivanu Pilnému, který navrhl zastavit projednávání zákona o registru smluv, jehož je sám předkladatelem. Jeho „stopku“, kterou přijal hospodářský výbor hlasy poslanců ANO, ODS, ČSSD a KSČM, bude podle dostupných informací řešit vládní koalice tento čtvrtek. K otevřenému dopisu pro poslance se dosud připojilo přes sedm set občanů.

  O osudu zákona se tak rozhodne pravděpodobně v pátek na jednání ústavně-právního výboru sněmovny. Rekonstrukce státu analyzovala vysvětlení poslance Pilného, proč požaduje vypracovat nový, vládní návrh zákona. Jeho argumenty se zakládají na nepřesných nebo mylných informacích o zákoně. Obsahují přibližně šest zavádějících a pět mylných tvrzení. Analýzu najdete zde.

  Poslanec Pilný se například mylně domnívá, že podmínění platnosti smlouvy jejím zápisem do registru je v českém právu novinka (platí např. u katastru nemovitostí) nebo že by podle zákona měly státem ovládané firmy zveřejňovat všechny smlouvy v běžném obchodním styku (jsou ze zákona vyjmuty). Pan Pilný také požaduje znovu připomínky ministerstev, které však již dříve úředníci vypracovali. Reakci poslance Pilného a odpověď Rekonstrukce státu najdete na webu www.panepilnybudelip.cz.

  „Na přípravě zákona pracují experti Rekonstrukce státu od roku 2012 a přečetli desítky stran připomínek a na většinu z nich reagovali. Například naše podrobná reakce na rozsáhlý soubor námitek zaslaných poslancem Petrů čítá 40 stran. Bohužel větší část z připomínek, které byly poslancům různými odpůrci zaslány, se opírá o chybný výklad zákona,“ říká Jiří Boudal, koordinátor platformy. „Například námitka Svazu průmyslu a dopravy, že návrh nechrání obchodní tajemství, je zcela lichá. Návrh zákona obchodní tajemství ze zveřejňování vylučuje.“

  K otevřenému dopisu, který iniciovala Rekonstrukce státu, se připojili mimo jiné politoložka Vladimíra Dvořáková, šéf dozorčí rady podniku Lesy ČR ekonom Miroslav Zámečník nebo podnikatel Radim Jančura. Otevřený dopis se všemi signatáři naleznete na www.panepilnybudelip.cz, kde se mohou připojit i jednotliví občané a žádat po poslanci Pilném vysvětlení.

  „Lhůtu na projednání si poslanci prodloužili ze standardních 60 na 90 dní, o 30 dní ji přetáhli a nyní chtějí vše odpískat. Slovenská vláda Ivety Radičové připravila a schválila tento zákon po volbách za 3 měsíce. Jestli zákon nebude příští pátek schválen ústavně právním výborem a v červnu sněmovnou, bude jisté, že se od doby minulé sněmovny mnoho nezměnilo,“ řekl ředitel Transparency International David Ondráčka.

  Minulý týden platforma neziskových organizací také upozornila, že poslanci ČSSD chtějí třemi různými změnami vyloučit z návrhu zákona státní firmy. Odpověď na reakci poslance Chvojky, který naše experty obvinil z dezinformací, najdete zde.

  Další informace Vám poskytne
  Jiří Boudal
  +420 777 804 658

  Sdílet: