Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výbor pro veřejnou správu se má dnes nečekaně znovu zabývat zákonem o Registru smluv

Výbor pro veřejnou správu se má dnes nečekaně znovu zabývat zákonem o Registru smluv

  Sdílet: 10. 06. 2014

  Výbor pro veřejnou správu se nečekaně vrací k zákonu o Registru smluv. Požadavky malých obcí přitom již byly vyslyšeny.

  Návrh zákona o Registru smluv, který by vedl k automatickému publikování ze zákona veřejných smluv na internetu, nečekaně projedná v úterý 10.6. sněmovní Výbor pro veřejnou správu. Je jedním ze tří výborů, které mohou o osudu zákona rozhodnout.

  Výbor pro veřejnou správu se přitom minulý měsíc rozhodl, že se zákonem nebude dále zabývat, ale soustavný tlak Svazu měst a obcí zřejmě toto téma znovu otevřel. Svaz měst a obcí v minulosti veřejně prohlásil, že pokud s ním nebudou poslanci podobné zákony konzultovat, budou starostové “stávkovat” v některých funkcích, jako je například organizování voleb.

  “Snažíme se zohlednit všechny rozumné námitky starostů, ale vydírat zrušením voleb nám připadá nemístné,” říká Jiří Boudal, koordinátor Rekonstrukce státu. “Malé obce tvoří zanedbatelné procento veřejných prostředků, určitě by poslanci kvůli nim neměli zákon zarazit.”

  Výhrady, které předkládali především starostové malých obcí, přitom už byly v návrhu zákona zohledněny. Sněmovna počítá s tím, že malé obce budou ze zákona na přechodnou dobu vyňaty.

  Odpůrci zákona především z řad ODS argumentují zvyšováním administrativy pro obce. Analýzy Ministerstva vnitra ale ukazují, že oproti jiným nařízením je tento zákon velmi nenáročný. Registr smluv již existuje a řada obcí ho využívá. Další města zveřejňují smlouvy na svých webových stránkách. Nahrání jedné smlouvy trvá podle odhadů pět minut a pro platnost smlouvy jsou klíčová pouze tzv. metadata - tedy několik základních údajů, jako například cena. Zákon může naopak ušetřit administrativu, protože všechny smlouvy budou na jedno kliknutí dostupné zastupitelům a odpadnou složité žádosti o poskytnutí informací.

  “Administrativní zátěž pro nás představuje například pokladní správa a neustále se měnící finanční výkaznictví - pomocné analytické přehledy, agenda veřejného opatrovnictví. Nic z toho se nedá s uveřejňováním smluv zdaleka srovnat,” říká Milan Vácha, starosta Psár.

  “Není výjimečné, že jednu záležitost - třeba správu vodovodů - musí obec vykazovat třem různým institucím, které někdy spadají pod jedno ministerstvo. V porovnání s tím je argumentace administrativou u Registru smluv opravdu zarážející,” ilustruje příklad Martin Macháček, starosta Ondřejova.

  “Kdyby tento zákon byl v platnosti, věřím, že by se Lipnice nemusela dostat do dluhů, které způsobilo špatné hospodaření radnice v minulosti,“ říká starosta Leoš Bláha, jeden z iniciátorů prohlášení Starostové pro transparentnost, které poslanci obdrželi na podporu zákona. „Domníváme se, že tento návrh zásadně přispěje k přibližování radnic občanům,“ píše se v prohlášení, kterým starostové oslovili svoje kolegy a kolegyně. „Osoby, které z různých důvodů chtějí zabránit přijetí zákona o zveřejňování smluv, se snaží vyvolat dojem, že většina starostů je proti němu. Jsme přesvědčeni, že to není pravda,“ pokračuje prohlášení.

  Zákon, který se vztahuje i na ministerstva a státem ovládané firmy, minulý týden otevřeným dopisem vládě podpořili také obchodní komory, které sdružují přes 1600 členů z řad zahraničních firem působících v ČR.

  V minulých týdnech zákon podpořil Ústavně právní výbor a naopak Hospodářský výbor navrhl zákon přepracovat. Předseda Hospodářského výboru poslanec Ivan Pilný ovšem později při schůzce se zástupci Rekonstrukce státu uznal, že současný návrh může být pouze doplněn.

  Seznam podporovatelů z řad starostů najdete zde.

  Celé prohlášení Starostů pro transparentnost zde.

  Podrobné informace o návrhu zákona naleznete zde.

  Kontakt:

  Nikola Hořejš

  + 420 775 270 214

  nikola.horejs@frankbold.org

  Sdílet: