Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Budeme vracet eurofondy? Úřady nezjišťovaly majitele firem, které dostaly dotace.

Budeme vracet eurofondy? Úřady nezjišťovaly majitele firem, které dostaly dotace.

  Sdílet: 20. 06. 2014

  Pět ministerstev a úřadů poskytujících evropské dotace v principu uznalo, že při rozdělování peněz nepostupují podle zákona. Pochybení se může týkat až 5384 evropských dotací soukromým firmám v celkové výši 44 mld. Kč, u kterých zřejmě nebyli identifikováni vlastníci žadatelů. To je podle výkladu Ministerstva financí i kanceláře Frank Bold v rozporu se zákonem.

  „Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje identifikaci vlastníků, což se ale děje jen výjimečně. Většina institucí nepožaduje nic vyjma nedostačujícího výpisu z Obchodního rejstříku. Těm všem může auditor při kontrole udělit sankci, v krajním případě hrozí i úplné vracení dotací,“ shrnuje Jiří Skuhrovec, předseda sdružení.

  Od 1. 8. 2012 musí podle zákona všichni soukromí žadatelé o dotaci k žádosti přiložit seznam vlastníků, vlastněných firem a obchodních partnerů. Tuto změnu obhajoval tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek jako zásadní protikorupční opatření. Centrum aplikované ekonomie se v rámci kontroly dodržování tohoto zákona dotázalo jedenácti poskytovatelů dotačních prostředků, zda tuto informaci od žadatelů o dotaci skutečně vyžadují. Pět přímo odpovědělo, že informace nevyžadují, další tři neodpověděli vůbec. „Pouze tři úřady popsaly postup, který podle našeho názoru odpovídá zákonu", shrnuje Jitka Kmošková, právní neziskové organizace Frank Bold. Je tak ohroženo čerpání 44 mld. Kč evropských dotací poskytnutých soukromým firmám, tedy zhruba třetina všech Evropských dotací od roku 2012. K pochybením nicméně zřejmě došlo i u dotací z národních prostředků.

  Zjištění potvrzují i údaje v systému Dotinfo.cz, kam by měly instituce informace o doložených vlastnících posílat. U zde zveřejněných projektů nejen že nejsou uvedeni vlastníci, ale i samotný počet projektů v některých případech hrubě neodpovídá počtu rozdělených dotací.Např. Ministerstvo životního prostředí má v systému evidováno dohromady celkem 6 projektů, přestože z Operačního programu Životní prostředí od účinnosti zákona podpořilo projektů 670. Dále, u dvou ze tří subjektů, které uvedly, že identifikaci vlastníků požadují v souladu se zákonem - Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního zemědělského a intervenčního fondu, byly při namátkové kontrole v systému Dotinfo.cz nalezeny žádosti akciových společností bez identifikovaných vlastníků. Buď tedy vlastníky instituce neidentifikovaly, nebo pouze informace nezveřejnily. Plně odpovídá zákonu tedy jen praxe Ministerstva pro místní rozvoj. Zákon tak zjevně neplní svůj cíl, jak jej popsal předkládající ministr financí Miroslav Kalousek: „zprůhlednit a veřejnosti zpřístupnit veškeré informace o dotacích či transferech veřejných prostředků.”

  „Uvědomujeme si, že jednou z priorit státu je vyčerpat evropské peníze a že související administrativa je i bez identifikace vlastníků náročná až příliš. Zákon se ale prostě dodržovat musí,“ komentuje Jiří Skuhrovec. Jeho sdružení proto zároveň navrhuje, aby z identifikace vlastníků byli vyňati drobní akcionáři, nebo příjemci menších dotací. „Nedivíme se, že poskytovatelé ten zákon nedodržují – ono to někdy dost dobře ani nejde. Ministerstvo financí by urychleně mělo zpracovat novelu, která požadavky zmírní a vyjasní, aby si je každá instituce nevykládala po svém. Vzorem by mohl být například britský zákon o praní špinavých peněz, který požaduje rozkrytí všech přímých i nepřímých vlastníků do 25%. Zároveň by ale auditní orgány měly zákonnou povinnost začít tvrdě vynucovat. Smyslem opatření je snižovat prostor pro korupci a střet zájmů, to dnes zatím zůstává jen na papíře.“

  Úplný přehled zjištění a doporučení naleznete zde.

  Další doporučení Centra aplikované ekonomie k interpretaci a zpřesnění zákona zde.

  Další informace také na blogu Jiřího Skuhrovce zde.

  Kontakt pro média: 

  Jiří Skuhrovec

  ředitel Centra pro aplikovanou ekonomii

  jiri.skuhrovec@zindex.cz

  +420 602 693 748

  Přílohy:
  Stáhnout
  Stáhnout

  Sdílet: