Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Služební zákon - informace a argumenty

Služební zákon - informace a argumenty

  Sdílet: 16. 07. 2014

  Při dnešním jednání o služebním zákonu se na Rekonstrukci státu několikrát odvolávali jak členové vlády, tak i opozice. Protože zákon není černobílý, vyjasňujeme v přiloženém materiálu naše stanovisko.

  Vítáme, že koalice dosáhla politické shody nad komplexním pozměňovacím návrhem zákona o státní službě a návrh zveřejnila. Vznesli jsme nicméně řadu připomínek směřujících k naplnění požadavků Rekonstrukce státu a zaslali je členům ústavně právního výboru PS PČR a předsedům koaličních stran.

  Návrh bohužel neodpovídá řadě parametrů a principů obsažených v Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, jak podrobně zdůvodňujeme v plném stanovisku - zejména stabilita a otevřenost státní správy.

  Navrhovaný komplexní pozměňovací návrh například rezignoval na komplexní úpravu odměňování státních úředníků. Odložil tuto úprava na novelu, ke které má dojít do dvou let od účinnosti zákona. Uvedené řešení považujeme za silně problematické, protože se v budoucnu nemusí najít politická vůle tuto důležitou oblast dořešit. Navíc v průběhu prvního roku mají proběhnout výběrová řízení na místa nadřízených, vybírat se tak bude jen ze stávajících úředníků bez nového nastavení odměňování. Hrozí tak formalistická realizace těchto výběrových řízení. Mezi další závažné problémy patří například nedostatečně zajištěná ochrana oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů.

  Návrh jako celek nelze hodnotit, neboť řadu opatření odsouvá do budoucna na další novely a právní normy.

  Nejčastější otázky jsme se pokusili zodpovědět zde.

  Podrobný rozbor naleznete zde.

  Přílohy:
  Služební zákon - informace a argumenty
  Stanovisko ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o státní službě

  Sdílet: