Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyjádření k projednávání služebního zákona

  Sdílet: 08. 08. 2014

  V návaznosti na středeční dohodu koalice s opozicí jsme kontaktovali poslance s vyjádřením k navrhovaným změnám. Text dopisu si přečtěte níže.

  "Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

  jménem Rekonstrukce státu se na Vás obracíme ve věci zákona o státní službě, kde středeční koaliční dohodou došlo k zásadní změně základních parametrů.

  Jakkoli zapojení opozice do přípravy důležitých zákonů považujeme za důležité, středeční dohoda, soudě podle mediálně dostupných informací, přináší oproti návrhu komplexního pozměňovacího návrhu sněmovního tisku č. 71 velmi problematické změny ve dvou důležitých oblastech:

  Oddělení politických a úřednických funkcí.
  Výsledek včerejší dohody ponechává současný stav politických a tzv. odborných (nepolitických) náměstků a je pravděpodobné, že političtí náměstci, jmenovaní ministrem bez výběrového řízení, budou řídícím stupněm. Návrh tedy ponechává možnost obsáhlých personálních obměn úředníků na ministerstvech po příchodu nového ministra, čímž resignuje na depolitizaci, kterou zákon o státní službě předpokládá a požaduje ji i Evropská komise.

  Zrušení Generálního ředitelství státní služby.
  Ke splnění požadavku vymezení a fungování zvlášť politických a úřednických funkcí musí existovat nadresortní koordinační orgán, který metodicky sjednocuje aplikaci zákona, kontroluje jeho dodržování a je odvolacím místem. Zda takový orgán nazveme Generální ředitelství státní služby, či jinak, je podružné. Převedením některých kompetencí (koordinační ani kontrolní není vůbec určena) Generálního ředitelství na Ministerstvo vnitra dochází ke zcela zmatené situaci – buď se bude jednat o posílení jednoho resortu nad resorty ostatní, nebo se bude jednat o „metodické oddělení“ bez reálných pravomocí vůči jiným úřadům.  Lze si jen těžko představit, jak náměstek bude kontrolovat ostatní náměstky z jiných ministerstev nebo státní tajemníky, jak dodržují "jeho" metodické pokyny ke služebnímu zákonu. Snad je zřejmé, že takový postup nemůže fungovat. Převedení koordinačního orgánu pro celou státní správu na ministerstvo nezajistí potřebnou stabilizaci státní správy.

  Dále si dovolujeme upozornit, že návrh neplní ani další parametry zákonné úpravy pro státní úředníky uváděné Evropskou komisí například ve Zprávě o boji proti korupci v EU, konkrétně nepřináší reformu odměňování, neobsahuje pravidla ochrany oznamovatelů nekalých jednání, ani nepodporuje vymahatelnost odpovědnosti úředníků za špatná rozhodnutí. Pokud by byl zákon přijat v tomto znění, nesplňoval by parametry Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.

  S pozdravem za Rekonstrukci státu

  Lenka Petráková, ředitelka Oživení
  Radim Bureš, programový ředitel Transparency International - ČR"

  Sdílet: