Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Více než milion domácností dostane před volbami roční hodnocení politických stran podle závazků Rekonstrukce státu

Více než milion domácností dostane před volbami roční hodnocení politických stran podle závazků Rekonstrukce státu

  Sdílet: 11. 09. 2014

  Rekonstrukce státu zveřejní na konci září shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. Hodnocení podpoří také řada známých podnikatelů, kteří jsou nespokojeni s tím, že strany neplní své závazky. Platforma nevládních organizací sliby zhodnotí rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu přihlašovali. Tento „průvodce protikorupčního voliče“ poputuje odhadem do více než milionu domácností v krajských městech.

  „Řada stran včetně ODS či hnutí ANO v komunálních volbách slibuje transparentní hospodaření měst a obcí. Přitom se jim nepodařilo během roku schválit zákony, které by toto zprůhlednění zajistily,“ říká Pavel Franc, ředitel organizace Frank Bold a garant Rekonstrukce státu. „Je zarážející, že politici necítí potřebu vysvětlit svoje neplnění předvolebních závazků,“ dodává Franc.

  „Čím méně veřejnost ve volbách hledí na billboardy a více na skutečné kroky stran, tím  větší je šance na odpovědnou politiku. Hodnocení prosazování rekonstrukčních zákonů je jedním ze způsobů, jak tomu pomoci,“ říká David Ondráčka, garant platformy a ředitel Transparency International ČR.

  „Voličům předkládáme zcela nestranné hodnocení skutečných kroků jednotlivých stran ke splnění svých závazků. Občané budou mít k dispozici také jednotlivá fakta a reakci stran, aby mohli sami posoudit, jak politici své sliby plní,“ dodává garant projektu Martin Kameník, předseda o.s. Oživení.

  Vydání hodnocení podpoří podnikatelé Radim Jančura, Stanislav Bernard a další. Kampaň podporuje také řada podnikatelů, sdružení, Asociace malých a středních podniků (AMSP) a další obchodní komory. Rekonstrukci státu dlouhodobě podporuje také Fond Otakara Motejla.

   „Setkávám se s řadou podnikatelů, kteří jsou zklamáni, že politici jen hledají cesty, jak rekonstrukční zákony pomalu někam založit. Proto jsme se spojili, abychom vydání hodnocení podpořili,“ říká podnikatel Radim Jančura.

  Hodnocení bude mít jak písemnou podobu, která se bude distribuovat v tisku a na letácích v krajských městech, tak i elektronickou verzi, na kterou upozorní online kampaň se spoty se známými herci. Hodnocení bude na www.rekonstrukcestatu.cz dostupné 29. září, tedy co nejdříve po schůzi Sněmovny, která jedná o jednom z rekonstrukčních zákonů. Platforma odhaduje, že prostřednictvím letáků, inzerce, emailů a dobrovolníků se hodnocení dostane přibližně k  1,4 milionu čtenářů. Ukázku hodnocení naleznete již teď na www.rekonstrukcestatu.cz .

  V hodnocení dostanou politické strany známku, a to zvlášť u každého zákona. Číslici doplní shrnutí faktických kroků, které pro anebo proti zákonu provedly. Expertní skupiny platformy hodnotí následující kritéria, která celý rok monitorovala: hlasování na plénu a ve výborech Sněmovny a Senátu, podávání pozměňovacích návrhů, práce ministerstev na návrzích.

  Z devíti změn, které Rekonstrukce státu v březnu 2013 zvolila jako urgentní a zároveň realistické, zatím vstoupilo v platnost pouze zrušení anonymních akcií (v roce 2013). Letos Sněmovna schválila novelu Ústavy, kterou se rozšiřují pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a především státem a samosprávou ovládané firmy. Ve středu poslanci přijali služební zákon, který ale naplňuje parametry poslaneckého závazku pouze ze třetiny. Změna legislativního procesu putuje na plénum Sněmovny v září a další zákony vláda plánuje předložit letos.

  Platforma Rekonstrukce státu v září také vyzvala kandidáty do senátních voleb, aby podpořili rekonstrukční zákony, zejména novelu Ústavy o NKÚ, kterou chtějí senátoři zablokovat. Kandidáti, kteří novelu podpoří, budou uvedeni v plném znění protikorupčního průvodce a dostanou grafický symbol, který mohou použít na svých propagačních materiálech.

  Více informací vám rád poskytne

  Nikola Hořejš

  +420 775 270 214

  nikola.horejs@frankbold.org

  Plné znění tiskové zprávy najdete také v příloze.

  Přílohy:
  TZ: Více než milion domácností dostane před volbami roční hodnocení politických stran

  Sdílet: