Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Financování kampaně Rekonstrukce státu – září-říjen 2014

Financování kampaně Rekonstrukce státu – září-říjen 2014

  Sdílet: 31. 10. 2014

  V rámci kampaně Rekonstrukce státu během září-října 2014 jsme připravili a zveřejnili výsledky ročního hodnocení politických stran podle toho, jak v prvním roce od voleb pracovaly na prosazení zákonů Rekonstrukce státu. K hodnocení vznikl samostatný web www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote, na kterém je kompletní hodnocení všech parlamentních stran k dispozici. Zkrácená verze „vysvědčení“ putovala ve formě letáku do více než dvou milionů domácností. Kromě zveřejnění hodnocení jsme využili příležitosti senátních voleb a s pomocí ambasadorů (dobrovolníků) Rekonstrukce státu jsme oslovili všechny kandidáty do Senátu, kterým jsme nabídli možnost oficiálně vyjádřit podporu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším zákonům Rekonstrukce státu. Během kampaně jsme se prostřednictvím médií a s pomocí partnerů projektu snažili zvýšit povědomí o Rekonstrukci státu mezi veřejností a získat nové příznivce projektu.

  Výdaje na kampaň

  Celkové náklady na kampaň, z nichž největší část tvořily náklady na tisk a distribuci letáků s „vysvědčením“ politických stran, byly přibližně 1,5 milionu Kč. Přehled výdajů podle částí kampaně a typů položek najdete zde. Náklady, které byly hrazeny z prostředků soukromých dárců, jsou k dohledání také na našem transparentním účtu.

  Zdroje financování

  Kampaň byla z většiny financovaná z darů od soukromých dárců (fyzických i právnických osob). Z těchto darů byly hrazeny zejména náklady na tisk a distribuci letáků s „vysvědčením“ v celkové výši 1 149 000 Kč. Seznam dárců, kteří podpořili tuto aktivitu, najdete zde. Dalších přibližně 130 tisíc korun, zejména náklady na drobnější tisky, grafiku, webové stránky a na organizaci akcí, byly hrazeny z grantů Frank Bold. Tyto granty přijímá Frank Bold na běžný účet organizace, nejsou tedy k dohledání na transparentním účtu Rekonstrukce státu. Zbývajících přibližně 200 tisíc korun bylo pokryto z darů na Rekonstrukci státu, které jsou na transparentním účtu.

  Jakékoli dotazy k financování kampaně, na které jste zde nenašli odpověď, rádi zodpovíme.

  Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům za podporu!

  Sdílet: