Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Kulatý stůl k nominacím do dozorčích rad otevřel veřejnou diskusi

  Sdílet: 27. 03. 2015

  Ve čtvrtek 26.3. uspořádala organizace Frank Bold v rámci projektu Rekonstrukce státu kulatý stůl k nominacím do dozorčích rad a dalším aspektům dobré správy státních firem. Akce se konala s podporou Britské ambasády a ve spolupráci s Ministerstvem financí. Diskuse se zúčastnili zástupci ministerstev, nominačního výboru, byznysu i neziskového sektoru. Speciálním hostem byl Michael Penry - člen britského Shareholder Executive. Účastníci se shodli, že současná situace není vyhovující a že je potřeba, aby existovala dlouhodobá strategie správy státních firem a došlo k úpravě nominačního procesu.

  Na úvod kulatého stolu Michael Penry představil, jak spravují a řídí státní firmy ve Velké Británii a přiblížil také, jak probíhá obsazování pozic v orgánech státních firem. Účastníky pobavil zejména údiv britského experta nad otázkou, jak značná je obměna v orgánech státních firem po volbách. Zatímco se u nás jedná o železné pravidlo, v Británii tento zvyk evidentně neznají. Své příspěvky posléze přednesli i zástupci neziskových organizací, kteří poukázali na neexistenci státní vlastnické politiky i stávající neuspokojivý stav dozorčích rad z hlediska jejich odbornosti a nezávislosti na exekutivě. Podle zjištění organizace Naši politici totiž ve 122 posouzených dozorčích radách jen 7 % jejich členů splňovalo požadavky na příslušnou odbornost. Ministerstvo financí se pak věnovalo představení vlastního věcného záměru upravujícího problematiku nominací.

  V následné diskusi se účastnící shodli, že praxe v nominacích do dozorčích rad byla po léta velmi špatně nastavena a určitou kultivaci přineslo až zřízení Vládního výboru pro personální nominace. Většina účastníků ovšem poukazovala na to, že to nestačí a je zapotřebí dalších kroků. Mezi diskutujícími byla shoda, že odpovědnost za výběr členů dozorčích rad má být ponechána ministrům, ale že by měl nominační výbor mít možnost předložit ministrovi k výběru více kandidátů splňujících odborná a další kritéria. Soulad vládl také ohledně potřeby rozšířit počet členů nominačního výboru, zajistit jeho odbornost a nastavit přesnější pravidla pro jeho činnost.

  Klíčovou otázkou celého kulatého stolu bylo logicky, zda je potřeba, aby byly nominace do dozorčích rad a další problémy správy a řízení státních firem řešeny zákonem. V této otázce se názory účastníků poněkud lišily. Shoda panovala v tom, že by zákon přinesl větší stabilitu v oblasti, nicméně někteří diskutující zpochybňovali jeho vymahatelnost, případně jeho nezbytnost s tím, že větší přínos by mohla mít kultivace praxe např. díky formulaci kodexu dobré správy a proškolení členů dozorčích rad.

  Ministerstvo financí v příštím týdnu podá svůj věcný záměr zákona do mezirezortního připomínkového řízení. Po uplynutí 15 pracovních dní pak budou známy i postoje ostatních rezortů a dalších připomínkových míst. Ministerstvo financí přislíbilo status dobrovolného připomínkového místa také Rekonstrukci státu a nabídlo tuto možnost i účastníkům kulatého stolu. Cílem Rekonstrukce státu tak bude v následujících dnech pokračovat v diskusi tak, aby mohla získané závěry ve stanovené lhůtě rovněž předložit Ministerstvu financí.

  ----

  Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 17 diskutujících. Ministerstvo financí zastupovali zejména Petr Horáček (ředitel právní sekce, která připravuje věcný záměr zákona o nominacích) a Petr Blažek, který řídí odbor věnující se výkonu vlastnických práv ve společnostech. Výbor pro personální nominace zastupoval šéf úřadu vlády Pavel Dvořák. Odborníky z praxe reprezentovali Michal Mejstřík, Miroslav Zámečník, Vratislav Kulhánek a Petr Fiman (viceprezident CIOD). Zástupci neziskového sektoru byli Michal Voda, Jiří Skuhrovec  a Martin Fadrný. Nechyběl ani zástupce “státní firmy”, kterým byl David Havlíček (EGAP) a senátor Libor Michálek, který je autorem senátního návrhu zákona o nominacích do dozorčích rad. Za komoru auditorů ČR se zúčastnil člen výkonného výboru Jiří Vrba. Speciálním hostem byl Michael Penry - člen britského rezortního orgánu pro správu státem vlastněných společností. Moderátorem kulatého stolu byl redaktor Českého rozhlasu Jan Bumba.

  Fotogalerie z akce k prohlédnutí zde.

  Přílohy:
  7 nejčastěji pokládaných otázek o reformě financování politických stran a volebních kampaní v České republice (srpen 2016)

  Sdílet: