Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu zaslala připomínky k návrhu věcného záměru zákona o nominacích do dozorčích rad

Rekonstrukce státu zaslala připomínky k návrhu věcného záměru zákona o nominacích do dozorčích rad

  Sdílet: 23. 04. 2015

  Na základě našich analýz a řady konzultací s experty jsme připravili naše připomínky k návrhu věcného záměru Ministerstva financí, který je prvním krokem k naplnění legislativního plánu vlády a přijetí legislativy upravující nominace do dozorčích rad státem vlastněných společností.

  Pracovní skupina Rekonstrukce státu vítá věcný záměr zákona o výběru odborníků do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu, národních a státních podniků, předložený Ministerstvem financí. Vytvoření legislativy navrhované ve Věcném záměru by znamenalo splnění doporučení OECD, zakotvená v OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, konkrétně Guideline II. A, doporučující zavedení státní vlastnické politiky, a Guideline II. F. 2, doporučující zavedení dobře strukturovaného a transparentního nominačního procesu. Současně tím budou splněny některé cíle, zakotvené v programovém prohlášení vlády z února 2014 a některé úkoly, zakotvené ve Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015.

  Pracovní skupina Rekonstrukce státu zároveň podává k návrhu věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností své připomínky, ve kterých upzorňuje na nedostatky návrhu a předkládá možná řešení.

  Přílohy:
  Připomínky k věcnému záměru

  Sdílet: