Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů

Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů

  Sdílet: 01. 08. 2014

  Jedna z členských organizací platformy Rekonstrukce státu a její hlavní koordinátor, organizace Frank Bold, získala podporu z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace, priority Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti. Poskytovatelem grantu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

  Podpořený projekt umožní Franku Boldovi zejména pokračovat v koordinaci klíčových aktivit Rekonstrukce státu, ale například i poskytovat právní a jinou podporu aktivním občanům a občanským sdružením, které se za vyšší transparentnost zasazují na lokální úrovni.

  Projekt „Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů” je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  www.fondnno.cz
  www.eeagrants.cz

  Sdílet: