Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Jak jsou na tom zákony Rekonstrukce státu?

  Sdílet: 11. 06. 2015

  Jak jsou na tom zákony Rekonstrukce státu? Financování politických stran

  Návrh novely zákona o sdružování v politických stranách společně s novelou volebních zákonů měl být předložen už v roce 2014, pak byl odložen na březen 2015 a nakonec na duben. Návrhy byly Ministerstvem vnitra předloženy na konci dubna. Nyní by se jimi měla zabývat Legislativní rada vlády, takže návrh vláda projedná nejdřív v červenci. Ve zpožďování přípravy zákona vidíme největší riziko pro přijetí úpravy regulující financování stran, protože hrozí, že se zákon nestihne připravit tak, aby platil pro příští parlamentní volby na podzim 2017 včetně již plně fungujícího kontrolního úřadu.
  Považujeme návrh, který obsahuje také zavedení nezávislého a samostatného dozorového orgánu, za kvalitní a odpovídající doporučení jak Rekonstrukce státu tak i Skupiny států proti korupci (GRECO).
  V rámci přípravy zákona oceňujeme změnu názoru ČSSD směrem k podpoře nezávislého kontrolního Úřadu, který podpořilo také ANO. Naopak KDU-ČSL opakovaně navrhovalo přiřazení agendy NKÚ, ačkoliv to naráží na názor NKÚ, nutnost změny Ústavy ČR a judikaturu Ústavního soudu.
  Verze po mezirezortním připomínkovém řízení obsahuje dle nás problematické ustanovení o politických institutech z dílny ČSSD, které znamenají hrozbu obcházení zákona. Politické instituty totiž nemají podléhat kontrole Úřadu, ačkoliv budou získávat nemalé prostředky ze státního rozpočtu.

  Majetková přiznání politiků

  Návrh novely upravující pravidla pro podávání majetkových přiznání politiků měl být vládě předložen již v září 2014, úkol byl ale v novém Plánu odložen do března tohoto roku. V březnu ale teprve proběhlo vnější připomínkové řízení. Minulý měsíc vláda schválila další posunutí termínu na polovinu května.  Nový návrh byl vládě ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (ČSSD) konečně představen počátkem května, nyní jej projedná Legislativní rada vlády a následně do konce června by měla také vláda. Pro zajímavost kontroverzní vládní návrh zákona o prokazování původu majetku dopadající na občany je již od začátku června v Poslanecké sněmovně.
  Návrh novely zákona o střetu zájmů v aktuální verzi splňuje dvě ze tří doporučení Rekonstrukce státu a částečně třetí, které se věnuje sankcím za porušení zákona a jeho kontrole.
  Současnou verzi podporujeme, ale upozorňujeme na opakované odkládání návrhu, ačkoliv se jedná o jednu z priorit Koaliční smlouvy i Programového prohlášení vlády.

  Registr smluv

  Na začátku roku vznikl text komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém se shodla pracovní skupina koaličních zástupců, a který byl podkladem pro zadání dopadové studie vyžádané ČSSD a KDU-ČSL. Ministerstvo vnitra (ČSSD) studii zveřejnilo na konci února, aniž by našla zásadní překážku pro jeho přijetí. Krátce po vydání studie premiér vyzval veřejnou správu, aby zveřejňovala všechny své smlouvy a následně také slíbil, že zákon o registru smluv bude přijat do poloviny roku. Například u vládního návrhu zákona ze začátku roku 2015, který zavádí tzv. registrační pokladny, se vláda shodla poměrně rychle a od začátku června je návrh v Poslanecké sněmovně.
  Začátkem března před koaliční radou vyjádřil ministr financí (ANO) podporu připravenému zákonu s úmyslem shodnout se v koalici na finální verzi.
  Skupina tří koaličních poslanců předložila návrh komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém je shoda koalice na konci dubna, od té doby se čeká na jeho projednání v druhém čtení. Poslanci před prázdninami jednají již jen týden v červnu a týden začátkem července. Premiérův slib o schválení zákona tak bude záviset na tom, jakou prioritu mu Sněmovna přiřadí. V květnu byl návrh celkem třikrát předřazen v programu jednání, ale za celou schůzi se na něj nedostalo. Rychlé přijetí je důležité také proto, aby povinnost zveřejňovat smlouvy nedopadla až na další vládu, ale i na tu současnou vzhledem ke lhůtám legislativního procesu a k tomu, že Ministerstvo vnitra požaduje devítiměsíční legisvakanci, po které ještě přijde roční odklad účinnosti sankce neplatnosti smlouvy při jejím nezveřejnění.
  Dle našeho názoru předložený koaliční návrh řeší všechny důležité problémy, které by při implementaci mohly nastat, ale obsahuje zbytečné výjimky z povinnosti, které nejsou dostatečně odůvodněné. Více viz stanovisko.

  Nominace do dozorčích rad státních podniků

  Návrh zákona, který by upravil proces nominací měl být zahrnut mezi úkoly Plánu vlády na rok 2015 s termínem předložení vládě do května tohoto roku. Předložení zákona bylo odloženo již z prosince 2014. Ministerstvo financí (ANO) ale prosadilo úplné vyřazení legislativního úkolu. V únoru ministr financí veřejně oznámil, že zákon přesto připraví, přičemž v dubnu byl představen věcný záměr zákona a následně byly ministerstvu zasílány připomínky, které jsou dosud zpracovávány.
  V rámci připraveného věcného záměru doporučujeme variantu přijetí nového zákona nebo využití novely již platných zákonů, aby pravidla byla legislativně ukotvena. Očekáváme, že Ministerstvo financí na základě připomínek představí návrh, který bude mít šanci získat podporu v koalici. Rizikem je možnost, že ministerstvo využije kritických hlasů k tomu, aby práci na zákonné úpravě úplně zastavilo.

  Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

  Stejně jako předchozí návrhy i návrh zákona o státním zastupitelství je velmi opožděn. Z původního července 2014 byl návrh rok odkládán až do června 2015. Na začátku roku 2015 probíhala diskuze o novém návrhu předloženém bývalou ministryní spravedlnosti (ANO), ve které zaznívala výrazná kritika vůči posílení vlivu politiků na nejvyššího státní zástupce. Nový ministr Pelikán návrh zásadně změnil a do dubnového mezirezortního připomínkového řízení vložil zcela jiný návrh, který výrazně oslabuje vliv politiků na osobu nejvyššího státního zástupce. Nyní ministerstvo zpracovává připomínky, aby připravilo verzi pro předložení Legislativní radě vlády a následně vládě.
  Rekonstrukce státu hodnotí pouze dílčí parametry návrhu o nezávislosti státních zástupců na politické moci, které jsou uvedeny v Prohlášení o podpoře, a které dle našeho názoru návrh zaručuje.

  Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

  K rozšíření pravomocí je potřeba schválení dvou zákonů: novely Ústavy a novely zákona o NKÚ.
  Návrh na změnu Ústavy schválila Sněmovna již v květnu 2014. Novela je pozdržena v Senátu a na žádost senátorů čeká na prováděcí zákon.
  Tento návrh je prozatím nejvíce zpožděný oproti Plánu prací vlády, podle kterého jej vláda měla mít k dispozici už v lednu tohoto roku. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (ČSSD) připravil návrh v únoru, avšak s návrhem se dosud nevypořádala Legislativní rada vlády, jejíž připomínky jsou nyní zapracovávány a o zákonu by měla znovu diskutovat v červnu. Poté by zákon měl být předložen k projednání vládě.
  Podporujeme novelu Ústavy, která je nyní v Senátu, i aktuální návrh novely zákona o NKÚ.

  Sdílet: