Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reakce na pomluvu, že firma Andreje Babiše „platí“ platformu Rekonstrukce státu

  Sdílet: 30. 06. 2015

  Na webových stránkách ekonomicky-denik.cz a Kurzy.cz publikovali autoři Ondřej Fér a Petr Musil tvrzení, že platforma Rekonstrukce státu lobbuje za zájmy svých firemních partnerů a dárců a že je nepřímo financována firmou Andreje Babiše Agrofert. Uvádějí, že Andrej Babiš si platformu „sám platí“ skrze nadaci Fond Otakara Motejla, která podporuje neziskovou organizaci Frank Bold. Tato informace je nepravdivá. Nevládní organizace Frank Bold, která zajišťuje chod a financování výkonného týmu platformy Rekonstrukce státu (ani zaměstnanci této organizace), neobdrželi nikdy dar ani honorář od firmy Agrofert nebo jiné firmy ve vlastnictví Andreje Babiše. Tento dar neobdrželi ani prostřednictvím Fondu Otakara Motejla spravovaného Nadací Open Society Fund Praha.

  Podle vyjádření Nadace Open Society Fund Praha byla v březnu 2014 uzavřena se společností AGROFERT darovací smlouva na 50.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že AGROFERT ani po roce svůj závazek nesplnil a uvedenou částku na účet Nadace nepřevedl, odstoupila v červnu 2015 Nadace Open Society Fund Praha od darovací smlouvy.

  V minulosti také poslanec ODS Jan Zahradník vznesl podezření, že je kampaň Rekonstrukce státu financována z peněz státu nebo ministerstev. Tato informace je vyvrácena zde. Rekonstrukce státu není financována žádnou politickou stranou ani jejím představitelem. Nemůže ani logicky lobbovat pro svoje dárce, neboť prosazuje jen zákony jasně popsané v poslaneckém závazku a jinými oblastmi se nezabývá. Prostředky získává z grantů od nadací a z darů soukromých dárců. Dary přichází na transparentní účet, který naleznete zde. Přehled nejvýznamnějších donorů je zde. Přehled nákladů a zdrojů financování Rekonstrukce státu v roce 2014 je k dispozici zde. Pravidla, kterým se řídí financování, naleznete zde.

  Do prosazování zákonů Rekonstrukce státu se zapojují desítky občanů, dobrovolníků, profesní sdružení, mediální partneři, výzkumné instituce apod. Je to více než stovka lidí různého politického a profesního zaměření, u kterých platforma nemůže a nepovažuje za správné kontrolovat, s kým spolupracují a kdo je zaměstnává.

  Na transparentní účet přijímá Rekonstrukce státu dary - od fyzických i právnických osob - určené specificky pro kampaň Rekonstrukce státu. Pokud dostane na účet anonymní dar nad 50.000 Kč a není možné dohledat, kdo je dárcem, prostředky se vrací. Jak se můžete přesvědčit na účtu, anonymních darů do tohoto limitu je minimum. Granty od nadací neputují na účet, ale dostávají je jednotlivé organizace zapojené do práce Rekonstrukce státu. Členské organizace hradí zejména náklady na vlastní expertní práci, průběžnou práci na tématech, kterým se - podle své odbornosti a zaměření - dlouhodobě věnují. Organizace Frank Bold (jako hlavní koordinátor kampaně Rekonstrukce státu) hradí náklady na administrativu, PR a obecně koordinační práci v rámci kampaně. Jedním z důvodů oddělení financování je, že řada grantů není určena výlučně na Rekonstrukci státu, ale také na rozvoj organizací či na další projekty a aktivity. Členské organizace i přispívající nadace vydávají veřejnou a auditovanou výroční zprávu.

  Sdílet: