Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukční deník – červen až srpen

  Sdílet: 02. 09. 2015

  Okurková sezóna přinesla několik zásadních posunů u rekonstrukčních zákonů a my vás v prvním školním týdnu chceme informovat o tom, co se se zákony v létě dělo. Výsledkem je, že tři rekonstrukční zákony půjdou pravděpodobně v září do Sněmovny a jeden z nich už bude Sněmovna dokonce schvalovat. Podzim definitivně ukáže, zda ještě zbývá vůle zákony přijmout.

  Vláda totiž na konci července schválila novely zákona o sdružování a volebních zákonů, které  přináší průhlednější hospodaření politických stran. Kývla také na novelu zákona o střetu zájmů týkající se majetkových přiznání politiků. Oba návrhy plánují ve Sněmovně projednat v září. Dalším zákonem, o kterém by měla jednat vláda tento měsíc, je rozšíření pravomocí NKÚ. Nejdál je zákon o registru smluv, který se snad v polovině září dočká schvalování.

  V závěru deníku si přečtěte souhrn vyjednávání s politiky od června do srpna.

  Co se dělo se zákony Rekonstrukce státu v létě?

  Financování politických stran schváleno vládou

  Návrh novely zákona o sdružování v politických stranách společně s novelou volebních zákonů se na konci června zabývala Legislativní rada vlády a 28. července vláda na svém posledním jednání před vládními prázdninami. Návrh zákona byl vládou s menšími změnami schválen a očekáváme, že v září může být projednán Sněmovnou v 1. čtení.

  Přijatý návrh z velké části naplňuje parametry prohlášení Rekonstrukce státu k reformě financování politických stran. Pozitivním posunem je především zvýšení transparentnosti financování politických stran a zavedení nezávislé kontroly. Navrhované novely zákonů ovšem obsahují některé podstatné nedořešené body, které ohrožují efektivitu reformy jako celku, a to zejména:

  1) neodůvodněné výjimky u finančních operací, jež nebudou vedeny přes transparentní účty stran,
  2) nedostatečnou kontrolu obchodních společností a družstev napojených na politické strany,
  3) nedořešené podmínky fungování politických institutů,
  4) malý rozsah možných sankcí, u kterých hrozí, že budou neúčinné.

  Jednotlivá opatření jsme podrobně diskutovali s předkladateli a snažili se například o zařazení politických institutů do stejného režimu jako pro samotné strany. Tuto změnu podpořili i oba vicepremiéři – Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek (ten veřejně v České televizi). Více k našim připomínkám se dozvíte ve stanovisku zde.

  O plánovaných změnách si můžete přečíst náš blog nebo  vyjádření našich analytiků v MF Dnes, která 30. července otiskla článek „Strop na kampaň: 90 milionů“. Autor Jakub Pokorný v něm dobře vysvětluje, co má tento návrh řešit. O den dříve se ke změnám vyjádřili pro Český rozhlas poslanci Martin Kolovratník (Hnutí ANO) a Jan Farský (TOP 09 / Starostové).

  Majetková přiznání politiků schváleno vládou

  Nový návrh byl vládě ministrem Dienstbierem (ČSSD) představen počátkem května (původní plánovaný termín byl září 2014). V rozhovoru pro deník Právo se Dienstbier nechal slyšet, že předpokládá hladký průchod návrhu Parlamentem, protože většina poslanců se již dříve zavázala k jeho podpoře. Návrh projednala Legislativní rada vlády a 28. července ho vláda schválila.

  Také návrh novely zákona o střetu zájmů přináší zlepšení stávajícího stavu. Minimalistické požadavky Rekonstrukce státu jsou z většiny naplněny, jen částečně je splněno zavedení vymahatelných sankcí a umožnění nezávislé kontroly. Návrh zákona totiž ponechává udílení sankcí nadále na úrovni obcí, což se v současnosti ukázalo jako nefunkční. Došlo nicméně k ustavení centrálního orgánu, který by podle předkladatele měl praxi v udílení sankcí sjednocovat.

  Registr smluv – čeká na schválení poslanci

  Druhé čtení návrhu bylo zařazeno do programu Sněmovny v květnu, tedy rok a půl od prvního čtení. V programu jednání byl celkem třikrát předřazen, ale přesto se na něj za celou schůzi nedostalo. V kontrastu s tím byl například vládní návrh zákona o registračních pokladnách ze začátku tohoto roku už v červnu předložen Sněmovně. Na registr smluv nakonec došlo v červnu také, ale jednání bylo po krátké době opět přerušeno.

  Co se nepovedlo v červnu, povedlo se v červenci. Poslední prázdninové jednání poslanců se týkalo i registru smluv. Poslanci předkládali pozměňovací návrhy ve druhém čtení a zároveň odhlasovali, že jako základ pro tyto změny bude brán komplexní pozměňovací návrh předložený skupinou koaličních poslanců. Po celou dobu schůzí jsme byli v intenzivním kontaktu s koaličními partnery a snažili jsme se, aby návrh už nebyl dále odkládán. Ze stejného důvodu proběhla kampaň #Odtemnění, která upozornila veřejnost na potřebu rychlého přijetí, aby zákon platil i pro současnou vládu.

  Zde přinášíme stručnou tabulku s hodnocením původního znění poslance Farského (TOP 09/STAN) a koaličního návrhu:

  Dle našeho názoru předložený koaliční návrh řeší všechny důležité problémy, které by při implementaci mohly nastat, ale obsahuje zbytečné výjimky z povinnosti, které nejsou dostatečně odůvodněné. Více viz stanovisko. Ve Sněmovně ale zákon čeká řada pozměňovacích návrhů a některé mohou jeho funkčnost zcela narušit (viz naše tisková zpráva).

  O tom, jak se na poslední chvíli zařadilo alespoň druhé čtené zákona si můžete přečíst zde.

  Nominace do dozorčích rad státních podniků – věcný záměr

  Oproti předchozím návrhům tento zákon přes léto posun nezaznamenal. I po prázdninách čekáme na Ministerstvo financí (ANO), které by po připomínkovém řízení mělo předložit věcný záměr zákona o pravidlech pro nominace do orgánů státních společností. Ze zákonů doporučených Rekonstrukcí státu je tento nejméně rozpracovaný a hrozí, že se nedostane ani na jednání Sněmovny.

  V rámci připraveného věcného záměru doporučujeme variantu přijetí nového zákona nebo využití novely již platných zákonů, aby pravidla byla legislativně ukotvena. Očekáváme, že Ministerstvo financí na základě připomínek představí návrh, který bude mít šanci získat podporu v koalici. Rizikem je možnost, že ministerstvo využije kritických hlasů k tomu, aby práci na zákonné úpravě úplně zastavilo.

  Státní zastupitelství bez politických zásahů do – návrh zákona

  Stejně jako předchozí návrhy i návrh zákona o státním zastupitelství je už opožděn oproti vládnímu legislativnímu plánu. Od konce dubna Ministerstvo spravedlnosti zpracovává připomínky, aby připravilo verzi pro předložení Legislativní radě vlády a následně vládě. Zatím je ale ticho po pěšině a nový návrh není znám.

  Rekonstrukce státu hodnotí pouze dílčí parametry návrhu o nezávislosti státních zástupců na politické moci, které jsou uvedeny v Prohlášení o podpoře, a které dle našeho názoru návrh předložený do připomínkového řízení zaručuje.

  Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – návrh zákona

  K rozšíření pravomocí je potřeba schválení dvou zákonů: novely Ústavy a novely zákona o NKÚ. Návrh na změnu Ústavy schválila Sněmovna již v květnu 2014. Novela je pozdržena v Senátu a na žádost senátorů čeká na prováděcí zákon.

  Prováděcí návrh je prozatím nejvíce zpožděný oproti Plánu prací vlády. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (ČSSD) připravil návrh v únoru, návrhem se v červnu zabývala Legislativní rada vlády, jejíž připomínky jsou nyní zapracovávány. Vláda slíbila projednání návrhu v září, aby mohl být co nejdříve postoupen poslancům.

  Podporujeme novelu Ústavy, která je nyní v Senátu a očekáváme brzké zveřejnění prováděcího zákona.

  Co dělala Rekonstrukce státu o prázdninách?

  Kvůli sněmovním a vládním „prázdninám“ byl počet schůzek omezen, přesto jsme se snažili s politiky o zákonech pravidelně jednat.

  Začátek léta byl pro nás ve znamení registru smluv. U zákona hrozí, že nezačne plně působit do dalších voleb a proto jsme napřeli všechny síly pro jeho zařazení na schůzi Sněmovny. Od května jsme komunikovali s předsedy klubů, kteří nejvíce ovlivňují program schůze.
   
  Na začátku června  jsme s ministrem Dienstbierem (ČSSD) řešili novelu zákona o střetu zájmů (majetková přiznání politiků) a novely směřující k transparentnímu hospodaření stran po věcné rovině a diskutovali úpravu některých ustanovení, která byla částečně zapracována. S ministrem jsme se opět sešli na průběžném jednání o zákonech v polovině června. Ministra jsme varovali, že nově zaváděné politické instituty by znovu zneprůhlednily financování stran a kampaní. Následně byly instituty podřazeny pod stejný režim jako samotné strany.

  Také jsme se setkali s vicepremierem Babišem (ANO), abychom řešili brzké projednání návrhu zákona o registru smluv ve druhém čtení, což se také na červencové schůzi povedlo. Projednávali jsme i postup u zákona o nominacích do dozorčích rad státních podniků, ale zde k výraznému posunu nedošlo.

  Na začátku července jsme se setkali s vicepremiérem Bělobrádkem a ministrem Jurečkou (oba KDU-ČSL). Tématem pro nás byl zejména registr smluv a jeho projednání ve druhém čtení, ale dostalo se i na další zákony. Zejména jsme se zaměřili na návrh a vznik tzv. politických institutů a jejich rizika.

  Setkání s ministrem Babišem a setkání s vicepremierem Bělobrádkem a ministrem Jurečkou se zúčastnila také Marcela Roche, ředitelka Britské obchodní komory, která je partnerskou organizací Rekonstrukce státu. Průběh zhodnotila takto:

  „Byla jsem mile překvapena, jak jsou jednání věcná a k tématu. Zástupci Rekonstrukce státu přišli na schůzky se skvěle připravenou agendou a důkladnými analýzami návrhů, a tak například oba vicepremiéry upozornili na řadu pastí a nezamýšlených důsledků v připravovaných zákonech. Dává mi to naději, že se díky této iniciativě podaří zamezit případným nedostatkům v zákonech a prosadit jejich vylepšení. Účast na setkáních byla pro mě, z pozice ředitelky Britské obchodní komory, která reprezentuje zájmy nejen britských firem na českém trhu, opravdu zajímavá a přínosná. Ráda se zúčastním i dalších takových setkání.“

  V červnu proběhlo také setkání se senátorem Michálkem (Piráti/SZ/KDU-ČSL), který předložil vlastní úpravu nominací do dozorčích rad státních podniků. S panem senátorem jsme probrali možnosti jeho návrhu, přičemž jsme se shodli na potřebě uspořádání semináře s odborníky z praxe i legislativy. Seminář se z iniciativy pana senátora konal na konci července pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Více o semináři zde.

  V srpnu jsme kontaktovali poslance, kteří předložili pozměňovací návrhy k návrhu zákona o registru smluv. Prozatím jsme se setkali s předsedou klubu ODS Stanjurou a podrobně jsme rozebrali jednotlivé návrhy a změny, přičemž pan poslanec uvedl, že z jeho návrhů je pro jeho podporu zákonu zásadní úplné vyloučení povinnosti zveřejňovat smlouvy pro nejmenší obce.

  Nakonec si můžete přečíst o tom, jak...

  ... si vláda schválila úplavici a zimnici
      ... by se obsazoval ČEZ, kdyby už platil „protitrafikový“ zákon?
      ... byl Vilém Čok ve Sněmovně a poslaneckém kšeftu pro věštce
      ... na regulaci sama sebe má vláda móře času

  Sdílet: