Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Ústavně právní výbor doporučil schválit zákon o registru smluv

Ústavně právní výbor doporučil schválit zákon o registru smluv

  Sdílet: 03. 09. 2015

  Ve středu 2. září se poprvé po prázdninách sešli poslanci Ústavně právního výboru a hned jako první bod jednání měli, jak sami zmínili, nejkrásnější zákon.

  Protože výbor o návrhu jednal už jen jako výbor garanční (tedy další fáze legislativního procesu po druhém čtení), tak nebyl prostor na věcnou diskuzi. V této fázi členové výboru již jen schvalují doporučující a nedoporučující stanoviska k návrhu a k všem pozměňovacím návrhům.

  Na začátku doporučili přijetí koaličního komplexního pozměňovacího návrhu (naše stanovisko zde) poslanci napříč stranami hlasy ČSSD, KDU-ČSL, ANO2011, TOP 09 a Úsvitu, pouze 3 zástupci KSČM a poslanec ODS se zdržel hlasování.

  Poté probíhala poměrně složitá hlasovací procedura o dalších pozměňovacích návrzích. Ve výsledku doporučili na základě dohody změnu gesce na Ministerstvo vnitra. Téměř všechny ostatní návrhy na změnu nebyly doporučeny. Naopak žádné stanovisko nebylo přijato k návrhu na zveřejňování již dříve uzavřených, ale stále „živých“ smluv a k návrhům na zveřejňování všech smluv, které uzavírají společnosti, spolky a nadace, které dostávají finanční prostředky z veřejných rozpočtů nad určitý limit v roce. Návrh je ale legislativně velmi problematický (viz naše tisková zpráva zde), proto bude zásadní výsledné rozhodnutí poslanců.

  Jestli bude registr smluv projednán na zářijové schůzi Sněmovny dnes rozhodne Organizační výbor. Sledujte nás, brzy přineseme nové informace.

  Sdílet: