Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

#Odtemnění - fakta a data

#Odtemnění - fakta a data

  Sdílet: 18. 09. 2015

  Jak šel čas s nejkrásnějším zákonem? Čtěte dále...

  Důležitá čísla:

  • Již 3 vlády se k zákonu vyjadřovaly a analyzovaly jeho dopady.

  • Zákon se projednával celkem 42 měsíců (na Slovensku trvalo projednání 3 měsíce...)

  163 poslanců a 22 senátorů mu vyjádřilo svoji podporu před volbami; 75 poslanců (a 54 v minulé Sněmovně) se stalo spolupředkladateli zákona.

  • Vznikly dvě dopadové studie o tom, co zákon přinese v praxi.

  • Expertní skupina Rekonstrukce státu vytvořila k zákonu 331 stran právních analýz. Jen od ledna letošního roku se kvůli němu 32x osobně setkala se zástupci politických stran.

  • Zákon má naplánovanou plnou účinnost včetně sankcí od 1.7.2017.

  • Ročně není zveřejněno zhruba 215 miliard veřejných nákupů. Celkově nevidíme ročně cca 690 miliard (součet všech veřejných rozpočtů).

  • Více než 50 obcí již nyní dobrovolně smlouvy automaticky zveřejňuje. Starostové, kteří se rozhodli na zákon nečekat, zakládají vlastní registr, který má dle odhadů stát pouhý 1 milion Kč.

  • Na Slovensku se po zavedení registru smluv ztrojnásobil počet uchazečů o veřejné zakázky.

  Historie návrhu zákona:

  Červen 2012 - Návrh předložil poslanec Jan Farský, inspiroval se slovenskou předlohou. Zákon se nepodařilo projednat, protože Sněmovna byla předčasně rozpuštěna.

  Září 2013 – 163 poslanců před volbami veřejně slíbilo, že zákon podpoří včetně sankce neplatnosti smlouvy.

  Prosinec 2013 - Jan Farský předložil zákon znovu. Na apel Rekonstrukce státu se k němu připojilo 74 poslanců KDU-ČSL, ANO a TOP 09/STAN. Zákon se následně dostal i do koaliční smlouvy,

  Leden 2014 - Přijetí návrhu bylo zakomponováno do programového prohlášení vlády.

  Březen 2014 - Rekonstrukce státu připravila desítky stran argumentů a odpovědí na nejčastější omyly a mýty.

  Jaro 2014 - Poslanci se zákonem zabývali ve výborech. Velká část požadovala zákon zamítnout a vypracovat znovu.  Kompromisem po jednání s Rekonstrukcí státu byla výzva, aby návrh na bázi předlohy Jana Farského komplexně upravila vládní  koalice.

  Červenec 2014 – Rekonstrukce státu jedná s premiérem, kterému předkládá analýzu, na čem se politické strany shodnou.  pověřuje přípravou Ministerstvo vnitra. Jeho tehdejší náměstkyně Adriana Krnáčová připravila z neznámých důvodů v srpnu 2014 takový návrh, který by umožnil zveřejňovat pouze zcela začerněné smlouvy.

  Srpen 2014 - Na Ministerstvu vnitra vznikla verze, kterou Rekonstrukce státu na jednání s ministerstvem výrazně kritizovala, jelikož téměř zrušila sankci neplatnosti.

  Září 2014 - Rekonstrukce státu se účastní koaliční rady, na které je diskutován návrh Ministerstva vnitra, a upozorňuje na vady návrhu.

  Leden 2015 - Vznikl nový minimalistický návrh stále ještě odpovídající původním požadavkům. Zároveň byla zadána dopadová studie. Od této doby probíhají koaliční jednání, na nichž je společný návrh ještě upravován. Do zákona neznámý autor vkládá výjimku pro ČEZ.

  Březen 2015 - Ministerstvo vnitra i expertní skupina Rekonstrukce státu vydávají dvě rozdílné kalkulace nákladů na zavedení zákona. Premiér vyzývá ministry ČSSD, aby začali se zveřejňováním smluv.

  Květen 2015 - Rekonstrukce státu spouští kampaň se známými osobnostmi a vydává Encyklopedii zákona o registru smluv.

  Červenec 2015 – Zákon se až napotřetí dostal do druhého čtení v Poslanecké sněmovně díky apelu na předsedy parlamentních klubů. Poslanci podávají 50 dílčích pozměňovacích návrhů, včetně problematických min.

  2. září 2015 - Ústavně právní výbor Sněmovny, který je podle nového jednacího řádu výborem garančním, doporučil hlasovat o zákonu v jeho vládní kompromisní verzi. – 163 poslanců před volbami veřejně slíbilo, že zákon podpoří včetně sankce neplatnosti smlouvy.

  18. září 2015 - Sněmovna schvaluje návrh registru smluv ve znění návrhu vládní koalice se 4 pozměňovacími návrhy.

  23. října 2015 - Senát vrací zákon do Sněmovny v podobě, které ruší hlavní princip zákona, zavádí nové kontroly a pokuty a navíc obsahuje právně vágní ustanovení, které může značně zkomplikovat jeho uvedení do praxe. Rekonstrukce státu vydává srovnávací analýzu obou návrhů.

  13. listopadu - K Rekonstrukci státu se dostávají informace, že někteří koaliční poslanci nebudou oproti očekávání hlasovat pro svůj vlastní návrh, ale pro senátní verzi zákona. Rekonstrukce státu urychleně oslovuje poslance napříč politickým spektrem, absolvuje řadu telefonátů a osobních schůzek. Do oslovování zapojuje veřejnost, experty i celebrity. Apeluje na poslance, aby přijali sněmovní verzi zákona.

  24. listopadu 2015 - Po více jak dvouhodinové rozpravě, během které je Rekonstrukce státu zmíněna 22krát, hlasuje 110 poslanců napříč politickým spektrem pro sněmovní verzi zákona o zveřejňování smluv. Rekonstrukce státu děkuje všem poslankyním a poslancům, kteří pro zákon hlasovali. A také svým dlouhodobým příznivcům a podporovatelům.

  Přílohy:
  Registr smluv - data a historie

  Sdílet: