Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukční projekty z ČR, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny se sešly na Foru 2000

Rekonstrukční projekty z ČR, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny se sešly na Foru 2000

  Sdílet: 23. 09. 2015

  V pondělí 14. září se v rámci konference Forum 2000 konala ojedinělá debata představitelů několika rekonstrukčních hnutí ze střední a východní Evropy.

  O historii, úspěších i neúspěších Rekonstrukce státu na panelu mluvil Pavel Franc. Ze Slovenska dorazil Ctibor Košťál, který představil projekt Správni kandidáti. Ten prosazuje devět opatření pro lepší fungování měst a obcí a podpořilo jej více než devět stovek komunálních kandidátů z celého Slovenska. Maďarsko reprezentoval Sandor Lederer s kampaní Ez a minimum, která požaduje šest převážně protikorupčních změn ve fungování státu. Ukrajinský návrh reforem Reanimation Package of Reforms, vzešlý z předloňských protestů, přijel okomentovat politický analytik Mykola Rjabčuk. K hostům se připojil ještě Andrej Nosko z americké nadace Open Society Think Tank Fund, která podobné iniciativy podporuje.

  Hosté nejdříve krátce představili své projekty, uvedli konkrétní opatření, o jejichž zavedení do praxe usilují, a to, jak se je daří naplňovat. Pavel Franc uvedl, že dva z devíti požadovaných návrhů už byly přijaty a o dalších třech se aktuálně jedná. Vzhledem k tomu, že každá změna trvá přibližně pět let, je to podle něj dobrá bilance.

  Ctibor Košťál za úspěch považuje, že 35% z komunálních kandidátů, kteří se zavázali k podpoře projektu, bylo zvoleno do zastupitelstev. Poukázal však na fakt, že je jednoduší přemluvit kandidáta k podpisu závazku, než k jeho splnění.

  Zajímavá byla zkušenost Sandora Lederera z Maďarska, kde je fungování nevládních organizací značně komplikované. Jeho projekt se po neúspěšné celostátní snaze přesunul na místní úroveň. Původně se snažil například o transparentní obecní rozpočet, veřejné smlouvy a podobně. Problém byl v tom, že místní vlády byly ovládané vládní stranou a málokdy byly ochotné spolupracovat. Další komplikace nastala při samotném vytváření zákonů, kdy na lokální úrovni často nikdo nevěděl, jak kvalitní návrh vypracovat.

  Mykola Rjabčuk mluvil o situaci na Ukrajině, kde sice existuje spoustu expertů a nevládních organizací, které přichází se smysluplnými návrhy, ale je zde mimořádně složité je proměnit v realitu.

  Andrej Nosko na závěr debaty podotkl, že nevládní instituce budou vždy čelit kritice z různých stran, ale vždy by měly zůstat nestranné, respektive nestranické.

 • Spravni kandidati

 • Ez a minimum!

 • Reanimation Package of Reforms

 • Think Tank Fund | Open Society Foundations (OSF)

 • Sdílet: