Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vystoupili jsme na parlamentním semináři o financování politických stran

Vystoupili jsme na parlamentním semináři o financování politických stran

  Sdílet: 15. 01. 2016

  Praha, 14. ledna 2016 - Ústavně právní výbor a kontrolní výbor poslanecké sněmovny uspořádali ve středu 13. ledna 2016 společný seminář k návrhu dvou zákonů, které se týkají financování volebních stran a předvolebních kampaní. Vystoupil na nich i náš zástupce a upozornil na mezery, které současné návrhy ještě mají.

  Seminář se týkal novel dvou zákonů, vláda navrhla novelizovat zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a volební zákon. Oba návrhy již prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně a čeká je projednávání v příslušných výborech před druhým čtením.

  Pokud by oba zákony měly mít vliv na nejbližší parlamentní volby na podzim příštího roku, měly by být projednány a schváleny nejpozději v první polovině tohoto roku. Semináře moderovaného předsedou kontrolního výboru Vladimírem Koníčkem se bohužel nezúčastnili téměř žádní zástupci větších parlamentních stran, převažovali spíše řečníci z menších stran.

  Na úvod semináře vystoupilo pět soudců v čele s Josefem Baxou a Janem Passerem z Nejvyššího správního soudu. Příspěvky přednesli i soudci krajských soudů a městského soudu v Praze.Věnovali se především obecným nedostatkům ve volebních zákonech nehledě na to, zda se jedná o body řešené vládním návrhem. Soudci upozorňovali na to, že část návrhů rozšiřuje oblast, kterou mají ve volebních záležitostech přezkoumávat soudy (např. finanční limity pro kampaň). Ti by preferovali spíš, kdyby si podobné záležitosti dokázali strany nastavit tak, aby je za ně nemusely soudy řešit.

  Za Rekonstrukci státu mluvil Vít Šimral, který přednesl srovnání vládního návrhu s požadavky GRECO. Group of States against corruption (GRECO) - tzn. Skupina států proti korupci - byla založena v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem roku 2002. U nesplněných bodů přednesl Vít Šimral návrh řešení, které Rekonstrukce státu předkládá (podrobněji zde).

  V následné diskuzi se vystupující vymezovali například proti nepřiměřenému zvyšování trestů, pokud by přesáhly sazby v trestním zákoníku (náměstek ministra vnitra Petr Mlsna) nebo proti dalším úpravám stranických firem ve volebních zákonech (místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec). Zpřísnění stranických firem naopak podpořil zástupce Strany zelených Tomáš Průša. Promluvila i řada představitelů malých neparlamentních stran (v čele se Stranou zdravého rozumu), kteří se vymezovali vůči plánovaným návrhům s odůvodněním, že neúměrně zvyšují požadavky na fungování stran a může tak prý být ohrožena jejich další činnost.

  Přílohy:
  7 nejčastěji pokládaných otázek o reformě financování politických stran a volebních kampaní v České republice (srpen 2016)

  Sdílet: