Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Dopis členům parlamentních výborů k novele zákona o střetu zájmů

Dopis členům parlamentních výborů k novele zákona o střetu zájmů

  Sdílet: 17. 03. 2016

  Jménem platformy Rekonstrukce státu jsme dnes rozeslali dopis členům Ústavně právního a Mandátového a imunitního výboru, kteří dnes budou projednávat novelu zákona o střetu zájmů. Vyjadřujeme se v něm mimo jiné návrhu poslance Martina Plíška, který směřuje k omezení vlastnictví firem ze strany členů vlády.


  Vážený pane/ Vážená paní,

  Mandátový a imunitní výbor bude na svém zasedání ve čtvrtek 17. 3. 2016 projednávat novelu zákona o střetu zájmů. Za protikorupční organizace sdružené v iniciativě Rekonstrukce státu si dovolujeme vyslovit podporu tomuto návrhu novely s tím, že hlavní námi identifikovaný problém je v neřešeném sankčním mechanismu. Ten by měl dle návrhu zůstat v dnešní podobě, kdy správní delikty projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností, což se v praxi ukázalo jako neúčinné (viz analýza Oživení). Doporučujeme, aby se sankční pravomoc svěřila gestorovi tématu a správci jednotného registru, kterým má být Ministerstvo spravedlnosti. To bude zároveň poskytovat metodickou podporu a sjednocovat výkladovou praxi a umožňovalo by také jednotný postup při projednávání přestupků. Text pozměňovacího návrhu pro případné využití zasíláme v přiloženém dokumentu. Stanovisko k celé novele naleznete zde).

  Tematicky souvisí i návrh poslance Martina Plíška z TOP 09 k omezení vlastnictví firem ze strany členů vlády. Návrh by bylo možné legislativně technicky formulovat lépe a postavit systematičtěji, každopádně ale jde správným směrem a jeho podporou lze projevit zájem na snížení střetu zájmů vládních činitelů. Upozorňujeme ovšem, že podle právních analýz toto omezení nemá jasný způsob vymahatelnosti, nemělo by platit retroaktivně a pravděpodobně nebude příliš obtížné ustanovení obcházet. (Pozn.: Nejedná se ovšem o bod z Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.)

  Budeme rádi, pokud podpoříte zmíněné změny sankčního mechanismu a také prakticky aplikovatelné omezení střetu zájmů členů vlády.

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  Josef Karlický
  Rekonstrukce státu

  Sdílet: