Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Poslanci schválili rozšíření pravomocí NKÚ, zákon jde do Senátu

Poslanci schválili rozšíření pravomocí NKÚ, zákon jde do Senátu

  Sdílet: 22. 04. 2016

  Praha, 22.4.2016 - Na třetí pokus v této schůzi sněmovny dnes poslanci schválili ve 3. čtení prováděcí zákonu k rozšíření pravomocí NKÚ. Po více než pěti letech je reálná šance, že NKÚ bude moci nezávisle prověřovat i hospodaření obcí krajů i státních firem. Není to malá změna. Hraje se totiž o bilion veřejných prostředků ročně.

  O zákonu budou nyní do 30 dnů hlasovat senátoři a pokud projde, úřad by nově mohl nezávisle prověřovat například hospodaření obcí, krajů, jejich příspěvkových organizací, státních fondů, zdravotních pojišťoven, veřejných vysokých škol a firem, v nichž má stát, obce nebo kraje nadpoloviční podíl.

  Úřad nyní kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, ročně jde o objemy v hodnotě zhruba 1,1 bilionů korun (80 procent z toho však tvoří mandatorní výdaje, které musí být vynaloženy, a u kterých není moc co kontrolovat). Když by se pravomoci úřadu rozšířily o výše uvedené subjekty - mohl by úřad prověřovat hospodaření za další více než 1 bilion korun. NKÚ by takto měl možnost prověřovat nakládání v podstatě s veškerými veřejnými penězi. Prověřováno by mohlo být například nákladné stavby hlavního města, hospodaření městských a státních firem. Kontroly však nebudou moci být prováděny v dceřinných společnostech uvedených firem, tj. například v ČD Cargo či Severočeských dolech.

  “Rekonstrukce státu rozšíření nezávislého auditu prosazuje od roku 2013 a věříme, že přispěje k omezení plýtvání a klientelismu ve veřejné správě. Jako prevence by měla sloužit už samotná hrozba kontroly,” říká Martin Fadrný, koordinátor platformy Rekonstrukce státu. Významné je dle něj i to, že NKÚ je v podstatě jediný nezávislý externí auditní orgán a narozdíl od tzv. interních (např. ministerských) kontrol může zaručit objektivní a politicky neutrální informace o hospodaření s veřejnými prostředky, jejichž závěry jsou veřejné.

  podpoře zákona se před volbami přihlásilo 154 poslanců a 28 senátorů. Díky apelu nevládních organizací i veřejnosti předložila po volbách 2013 skupina poslanců tu samou novelu, která neprošla v předchozím volebním období. Zákon se vrátil do hry a dostal se i do programového prohlášení vlády.

  Rozšíření pravomocí NKÚ je připravováno již od května 2011 (první návrh předložila vláda Petra Nečase). Návrh zákona opakovaně narazil v Senátu na odpor ze strany ODS a ČSSD (v letech 2013 a 2014).Dnes schvalovaná novela zákona je prováděcí novelou k novele Ústavy, která čeká na schválení senátorů od června 2014. Ti se tak rozhodli čekat s projednáním tohoto tisku do té doby, než bude připravena a poslanci schválena prováděcí novela k této ústavní změně, a projednat oba tisky souběžně. Zákon nyní bude projednávat Senát. Můžete si přečíst celý příběh zákona.

  NKÚ nebude vybrané subjekty kontrolovat plošně, ale bude pokračovat v namátkových kontrolách vybraných oblastí. Nebude přitom nijak zasahovat do samostatné působnosti samospráv, pouze formuluje  kontrolní zjištění. Odstranění zjištěných nedostatků je ve výlučné působnosti starosty a zastupitelstva obce. Na samosprávy by zákon dopadal postupně od roku 2017 do roku 2021 v závislosti na počtu obyvatel.

  Úřad by po rozšíření pravomocí navýšil počet zaměstnanců, neočekává se však žádný drastický nárůst. Mělo by jít o několik desítek nových zaměstnanců k dnešním více než 450 zaměstnancům. Výrazněji by neměl stoupnout ani počet kontrol, které úřad během roku provede. (viz rozhovor s prezidentem NKÚ z listopadu 2015)

  K tématu si můžete ještě přečíst:

 • Blog: P.Franc, V. Zeman: Hra o bilion ve finále
   
 • Infolist Rekonstrukce státu k rozšíření pravomocí NKÚ
 • Sdílet: