Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Stanovisko Rekonstrukce státu k návrhu zákona o státním zastupitelství - 7.4.2016

Stanovisko Rekonstrukce státu k návrhu zákona o státním zastupitelství - 7.4.2016

  Sdílet: 22. 04. 2016

  Pracovní skupina Rekonstrukce státu k zákonu o státním zastupitelství připravila následující stanovisko k návrhu zákona, který bude projednáván na vládě dne 7.4.2016.

  Uvádí v něm mimo jiné, že návrh zapracovává podstatné připomínky odborné veřejnosti a je z velké míry v souladu s doporučeními, které předložila Rekonstrukce státu. Návrh zákona oceňujeme jako výrazný krok k zajištění politicky nezávislého chodu státních zastupitelství, zejména s ohledem na posílení ochrany nejvyššího státního zástupce a postavení speciálního státního zastupitelství (dále jen „SSZ“). Zároveň si však dovolujeme upozornit, že nejsou naplněna tato doporučení Rekonstrukce státu zvyšující nezávislost Nejvyššího státního zástupce a SSZ:

  a) Při jmenování nejvyššího státního zástupce by měly spolurozhodovat dva ústavní orgány.
  b) Vedoucí SSZ by neměl mít možnost zastávat funkci dvě období po sobě.
   
  Na rozdíl od současného stavu dle návrhu není možné Nejvyššího státního zástupce odvolat z funkce pouze rozhodnutím vlády, ale jen rozhodnutím kárného senátu. Tím je odstraněn hlavní nástroj, kterým mohla vláda vyvíjet nežádoucí tlak na státní zastupitelství. Rekonstrukce státu též vítá, že nejvyšší státní zástupce nemůže být podle návrhu jmenován do této funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období. To je v souladu s doporučeními Rekonstrukce státu. Naopak kriticky hodnotíme proces jmenování nejvyššího státního zástupce, kterého jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Rekonstrukce státu doporučuje spolurozhodování dvou ústavních orgánů, přičemž ministra jako člena vlády nemůžeme hodnotit jako samostatný ústavní orgán. Vhodnější by bylo jmenování prezidentem na návrh vlády nebo navržení vládou a potvrzení Senátem.

  Vítáme zřízení SSZ jako malého, vysoce specializovaného a kvalifikovaného týmu, který se bude zaměřovat na ty nejzávažnější případy. V této oblasti návrh z větší části naplňuje parametry Rekonstrukce státu. Oproti našemu doporučení však umožňuje zastávat funkci vedoucího SSZ opakovaně.

  Ke stažení:

 • Celé Stanovisko parcovní skupiny Rekonstrukce státu k návrhu zákona o státním zastupitelství
 • Přílohy:
  7 nejčastěji pokládaných otázek o reformě financování politických stran a volebních kampaní v České republice (srpen 2016)

  Sdílet: