Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Podlehnou senátoři tlaku obcí a státních firem? Nechají navzdory vládě bilion korun ročně bez řádné kontroly

  Sdílet: 25. 05. 2016

  Praha, 25.5.2016 – Senátoři budou zítra hlasovat o změně ústavy, která má umožnit rozšíření působnosti NKÚ. Zhruba polovina veřejných prostředků (přibližně bilion korun ročně) by se tak mohla dostat pod nezávislý audit, jak je běžné v drtivé většině zemí EU. Řada senátorů se chystá hlasovat proti a hrozí, že návrh připravený vládou, který jednou z jejich priorit, bude zamítnutý i díky hlasům senátorů koaličních stran.

  „Jde o nejjednodušší změnu k tomu, aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo pod nezávislou kontrolou. Přesto ji senát - paradoxně nejspíš zásluhou koaličních senátorů - možná odmítne. Senátní odpůrci se zaštiťují duplicitou kontrol, ale sami dosud neudělali nic pro jejich vyřešení. Tento zákony by neměl být obětním beránkem pro řešení problému, který má být řešen jinde,“ říká Pavel Franc z organizace Frank Bold, jeden z garantů platformy Rekonstrukce státu.

  „Pokud senátoři zákon o rozšíření pravomocí NKÚ neschválí, úřad nebude moci nezávisle kontrolovat ani hospodaření státních a městských firem. Česká republika by zůstala jednou z hrstky posledních zemí EU, ve kterých kontrolní úřad nemůže dohlédnout na hospodaření státních firem,“ říká Jiří Skuhrovec z organizace EconLab, další z garantů platformy Rekonstrukce státu.

  Podle průzkumu, který jsme mezi senátory provedli, vychází šance na přijetí změny ústavy na přibližně 40:60. Předseda senátu Milan Štěch v pátek oznámil, že pod tlakem krajů a Svazu měst a obcí ČR většina senátorů ČSSD změnu ústavy nejspíše nepodpoří. Obavy z přemíry kontrol mu tlumočil předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. „Získat tři pětiny pro změnu ústavy bude problém,“ uvedl předseda senátorského klubu ČSSD a starosta Bohumína Petr Vícha. Negativně se staví také část senátorů KDU-ČSL a ODS. Senátoři ČSSD i KDU-ČSL tak vystupují přímo proti vládě i premiéru Bohuslavu Sobotkovi, který tento zákon opakovaně podpořil. Odpůrci přiznávají, že změnu ústavy využívají pro tlak na vládu, aby řešila současný nepřehledný systém kontrol veřejných prostředků[1]. Podle prezidenta NKÚ mohou na senátory skrze starosty tlačit i státní a městské firmy.

  Kontrol v obcích by přitom při rozšíření pravomocí NKÚ přibylo jen minimálně. Obcí je v ČR přes 6000 a NKÚ dělá zhruba 50 kontrol ročně. I kdyby se tedy úřad začal věnovat jen obcím, přijde do každé z nich jednou za 120 let. Duplicity kontrol ve veřejné správě, které starostové kritizují, přitom řešit zákon o vnitřní kontrole a řízení veřejných financí. Jeho návrh má vláda připravený a zákon neumožňuje běžně dvojí kontrolu hospodaření obcí.  Zákon má být přijatý do roku 2017 a začal by tak platit dříve, než mohou začít první kontroly NKÚ v obcích (na samosprávy by zákon dopadal postupně od roku 2017 do roku 2021 v závislosti na počtu obyvatel).

  NKÚ nyní kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, ročně jde o objemy v hodnotě zhruba 1,1 bilionů korun (80 procent z toho však tvoří mandatorní výdaje, které musí být vynaloženy, a u kterých není moc co kontrolovat). Když by se pravomoci úřadu rozšířily o výše uvedené subjekty - mohl by úřad prověřovat hospodaření za další více než 1 bilion korun. Řada známých kauz zneužití veřejných prostředků se v minulosti stala právě v oblastech, kterou nemůže kontrolovat NKÚ: např. České dráhy, Českou poštu, ČEZ, v dopravních a podnicích, krajských nemocnicích, nebo v hospodaření krajů a měst při stavbě silnic a tunelů.


  Více informací:


  Václav Zeman, tel.: 734 202 656

  Infolist Rekonstrukce státu k zákonu:
  https://www.rekonstrukcestatu.cz/file/_/X/cjVFERuO8KaIJd8UUD6xRW1b96paF4JyKBNy1evwA/rest-infolist-nku-05-2016-1.pdf

  Blog N. Hořejše k tématu:
  http://blog.aktualne.cz/blogy/nikola-horejs.php?itemid=27354

  Blog V. Dvořákové k tématu:
  http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27418


  [1] Ministr Jiří Dienstbier i prezident NKÚ Miroslav Kala na jednáních senátních výborů opakovaně upozorňovali na to, že kontroly, které provádí NKÚ, jsou odlišné od současných mechanismů. NKÚ se zaměřuje na namátkové hloubkové kontroly určitých jevů nebo podezření. Úřad nemůže nařizovat žádné sankce, jen zveřejní zprávu a své nálezy.

  Sdílet: