Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

SHRNUTÍ PRO NOVINÁŘE: Odborníci do dozrčích rad státních firem? Vláda může posvětit alespoň minimalistickou verzi zákona

SHRNUTÍ PRO NOVINÁŘE: Odborníci do dozrčích rad státních firem? Vláda může posvětit alespoň minimalistickou verzi zákona

  Sdílet: 08. 06. 2016

  Praha, 7.6.2016, Vláda zítra projedná návrh zákona o nominacích do dozorčích rad státních firem připravený ministerstvem financí. Zákon má řešit to, jak zabránit dosazování politických "trafikantů" do vedení státních podniků a jak naopak dosáhnout toho, aby se do dozorčích orgánů těchto firem dostávali odborníci.

 • K návrhu zákona jsme už během jeho příprav měli řadu připomínek, kritizovali jsme i to, že jako poslední z rekonstrukčních zákonů dlouho nebyl ani na stole. K návrhu se negativně staví i několik ministerstev a Legislativní rada vlády. Poukazují na to, že zákon není dobře připravený, že je "na mnoha místech velmi vágní a nepřichází s konkrétními řešeními, ale pouze s obecnými úvahami." (předseda Legislativní rady vlády ministr J. Dienstbier) nebo nesouhlasí s tím, aby členy Vládního výboru pro personální nominace navrhoval ministr financí (ministr zemědělství Jurečka).

 • V argumentacích se také objevuje to, že návrh je “nadbytečný, nepotřebný a stávající stav není třeba měnit”. Mluvčí ministra průmyslu a obchodu František Kotrba pro HN: "Absence excesů v této oblasti svědčí o funkčnosti stávajícího systému."). To svědčí o tom, že řada politiků vládních stran nemá velký zájem na tom, aby se pravidla pro nominování do dozorčích rad státních firem výraznějším způsobem měnila a přišli tak o snadnou možnost, jak dostávat některé politiky na dobře placená místa.

 • Své zájmy přitom v této oblasti má každá z vládních stran. Jak tento týden upozornily Hospodářské noviny, ČSSD kvůli špatné finanční situaci propouští některé zaměstnance své strany, místa se pro některé z nich našla na ministerstvech a v týmech poradců ministrů (http://archiv.ihned.cz/c1-65319790-cssd-propousti-ale-postara-se). Dozorčí rady státních podniků mohou být další oblastí, kam by mohli tito lidé v rámci stranického šetření mířit.

  Pochybné nominace do dozorčích rad státních firem se týkají i ministerstva zemědělství vedeného ministrem Jurečkou (KDU-ČSL). Je jí třeba zářijové dosazení Miroslava Šefary do dozorčí rady státního podniku Povodí Labe. Jak upozornila organizace Naši politici, jeho nominaci jednohlasně doporučil současný Vládní výbor pro nominace do dozorčích rad navzdory tomu, že má za sebou problematickou zakázku na zvedací most na Labi, po které byl v roce 2011 ihned odvolán z pozice šéfa Ředitelství vodních cest (http://www.nasipolitici.cz/cs/clanek/265-stal-za-nejkritizovanejsi-zakazkou-nyni-hlida-hospodareni-statni-firmy).

 • Souhrnná analýza sdružení Naši politici, která prověřila obsazení řídících orgánů 28 státních podniků, odhalila další překvapivé nominace.  Například členem dozorčí rady Českých drah (spadá pod ministerstvo dopravy vedené ministrem Ťokem z hnutí ANO) se v březnu loňského roku stal sociální demokrat Vojtěch Kocourek, bývalý náměstek ministra dopravy Aleše Řebíčka. Kocourek ani nemusel předstoupit před vládní Výbor pro nominace, do funkce byl totiž narychlo jmenován dva dny po jeho vzniku. K tématu se ještě před volbami hlasitě přihlásil dnešní ministr financí Andrej Babiš. Krátce po nich už ale uváděl, že by stačilo, když by vše řešila pouze vyhláška (místo ní je zde zatím jen za špatnou přípravu kritizovaný návrh zákona).

 • Ve stanovisku pracovní skupiny Rekonstrukce státu vládě vzhledem k množství připomínek z rezortů a celkové neochotě zákon podpořit navrhujeme alespoň, aby přijala minimalistickou variantu a zahrnula Výbor pro personální nominace a základní pravidla jeho fungování do novely zákona o zřízení ministerstev - výbor by se tak dostal na úroveň poradních orgánů vlády. Výbor nyní může být jakoukoli vládou kdykoli zrušen.

 • Vláda také může podpořit alespoň základní principy průhledných nominací a promítnout je do zákona nebo do statutu nominačního výboru. Tím by se minimálně ukotvila základní pravidla pro výběr do dozorčích rad státních firem:

  - vládní nominační výbor by měl být tvořen převážně odborníky mimo veřejnou správu,

  - veřejná výběrová řízenídopředu vyhlášená odborná kritéria na jednotlivé pozice

  Ministerstvo financí také navrhuje, aby poslanci ani senátoři čtyři roky po skončení mandátu nemohli být umisťováni do dozorčích rad státních a polostátních firem. I toto opatření by podle nás představovalo krok správným směrem. Bohužel ministerstvo financí jej navrhuje v novele zákona o střetu zájmů, který je politicky mnohem citlivější a na jeho brzké přijetí to zatím jen tak nevypadá.

 • Tezi, že „trafiky“ mají být regulovány zákonem, podpořila před volbami většina členů současné vlády viz: http://bit.ly/1PfIZta). Koalice si vytvoření „závazných pravidel“ pro tento proces dala i do koaliční smlouvy. Rekonstrukce státu proto připomene členům vlády jejich slib veřejnosti, a vyzve její členy, aby dali zelenou přípravě zákona, který zavede alespoň základní pravidla pro obsazování pozic ve státem ovládaných firmách.

 • Základní informace k zákonu: https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/odborne-nominace-do-dozorcich-rad

  Infolist Rekonstrukce státu k zákonu: https://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/final_fs_faq_dozorci-rady.pdf

  Sdílet: